Thứ Hai tuần 9 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Tb 1, 1a. 2; 2, 1-9

"Tbia knh sợ Thin Cha hơn l nh vua".

Khởi đầu sch Tbia.

Tbia, người chi họ v thnh Nephthali, ng bị bắt lưu đy trong đời Salmanasar, vua xứ Assyria. Mặc dầu bị lưu đy, ng khng bỏ đường chn lý.

Khi đến lễ trọng knh Cha, trong gia đnh Tbia c dọn bữa ăn thịnh soạn, ng ni với con trai ng rằng: "Con hy đi mời mấy người, thuộc chi họ chng ta biết knh sợ Cha, đến dự tiệc với chng ta". Con ng đi, rồi trở về bo tin cho ng hay rằng: "Một người con ci Israel bị bp cổ chết nằm ngoi đường". Lập tức, ng bỏ bn ăn, ra khỏi phng, bụng cn đi, chạy đến chỗ tử thi. ng ln vc xc về nh, để chờ lc mặt trời lặn sẽ chn cất cẩn thận. Sau khi đ giấu xc rồi, ng vừa dng bữa vừa than khc v run sợ, v nhớ lại lời Cha dng miệng tin tri Amos m phn rằng: "Ngy lễ của cc ngươi sẽ trở thnh ngy than khc v tang chế". Khi mặt trời lặn, ng đi chn xc. Tất cả cc người b con chỉ trch ng rằng: "ng đ bị ln n tử hnh cũng v cng việc đ, v may l ng thot khỏi n tử, nay ng lại đi chn kẻ chết nữa sao?" Nhưng Tbia knh sợ Thin Cha hơn l sợ nh vua, vẫn lấy trộm xc kẻ bị giết, giấu trong nh, rồi đến nửa đm ng đem đi chn.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 111, 1-2. 3-4. 5-6

Ðp: Phc đức thay người tn sợ Cha (c. 1a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Phc đức thay người tn sợ Cha, người hết lng ham mộ luật php của Ngi. Con chu người sẽ hng cường trong Ðất Nước: thin hạ sẽ chc phc cho dng di hiền nhn. - Ðp.

2) Trong nh người c ti sản ph quý, v lng quảng đại người cn mi mun đời. Trong u tối, người xuất hiện như nh sng soi kẻ lng ngay, người nhn hậu, từ bi v cng chnh. - Ðp.

3) Phc đức cho người biết xt thương v cho vay, biết quản lý ti sản mnh theo đức cng bnh. Cho tới đời đời người sẽ khng nao nng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ mun đời. - Ðp.

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 2 Pr 1, 1-7

"Người ban cho anh em những lời hứa quý bu, để nhờ đ anh em được thng dự vo bản tnh Thin Cha".

Khởi đầu thư thứ hai của Thnh Phr Tng đồ.

Ti l Simon Phr, ti tớ v tng đồ của Ðức Gisu Kit, knh gửi những người thừa hưởng một đức tin quý gi ngang hng chng ti, nhờ sự cng chnh của Ðức Gisu Kit, l Thin Cha v l Cứu Cha của chng ta.? Nguyện (chc) n sủng v bnh an đổ xuống trn đầy cho anh em, trong ơn nhận biết Thin Cha v Ðức Gisu Kit, Cha chng ta!

Bởi chưng quyền năng linh thing của Người đ ban cho anh em mọi điều cần ch cho sự sống v lng đạo đức, nhờ sự nhận biết Ðấng dng vinh quang v quyền năng ku gọi chng ta; nhờ Người m Thin Cha ban cho chng ta những lời hứa cao trọng v quý bu, để nhờ đ, anh em được thng dự vo bản tnh Thin Cha, thot khỏi cảnh đồi bại dục tnh thế tục.

Phần anh em, hy gia tăng tất cả nhiệt thnh v lo sao để nhờ lng tin m được thm sức mạnh, nhờ sức mạnh được thm thng biết, nhờ thng biết được thm tiết độ, nhờ tiết độ được thm kin nhẫn, nhờ kin nhẫn được thm đạo đức, nhờ đạo đức được thm tnh huynh đệ, nhờ tnh huynh đệ được thm đức i.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 90, 1-2. 14-15ab. 15c-16

Ðp: Lạy Cha con, con tin cậy ở Ngi (x. c. 2b).

Xướng: 1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao; bạn cư ngụ dưới bng của Ðấng Ton Năng. Hy thưa cng Cha: "Cha l chiến lũy, l nơi con nương nu, lạy Cha con, con tin cậy ở Ngi". - Ðp.

2) V người yu mến Ta, Ta sẽ giải thot cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhn biết danh Ta. Người sẽ ku cầu Ta v Ta sẽ nhậm lời, Ta sẽ ở cng người trong lc gian trun. - Ðp.

3) Ta sẽ cứu gỡ v lm vinh dự cho người. Ta sẽ lm cho người thoả mn cuộc đời trường thọ, v cho người nhn thấy ơn cứu độ của Ta. - Ðp.

 

Alleluia: Gc 1, 21

Alleluia, alleluia! - Anh em hy khim nhu nhận lnh lời giao ước trong lng, lời đ c thể cứu thot linh hồn anh em. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 12, 1-12

"Chng bắt cậu con trai giết đi v quăng xc ra vườn nho".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu dng dụ ngn m ni với cc thượng tế, luật sĩ v kỳ lo rằng: "C người trồng một vườn nho, ro dậu xung quanh, đo bồn đạp nho v xy một thp, đoạn cho t điền thu vườn nho v trẩy đi phương xa.

"Ðến kỳ hạn, ng sai đầy tớ đến với t điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người ny bắt tn đầy tớ đnh đập v đuổi về tay khng. ng lại sai đầy tớ khc đến với họ. Người ny cũng bị chng đnh vo đầu v lm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba th bị chng giết. ng cn sai nhiều người khc nữa, nhưng kẻ th bị chng đnh đập, người th bị chng giết chết.

"ng chỉ cn lại một cậu con trai yu quý cuối cng, ng cũng sai đến với họ, (v) ng nghĩ rằng: "Chng sẽ king nể con trai ta". Nhưng những t điền ni với nhau rằng: "Người thừa tự đy rồi, no ta hy giết n v cơ nghiệp sẽ về ta". Ðoạn chng bắt cậu giết đi v quăng xc ra ngoi vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế no? ng sẽ đến tiu diệt bọn t điền v giao vườn nho cho người khc. Cc ng đ chẳng đọc đoạn Thnh Kinh ny sao: "Tảng đ những người thợ xy loại ra, trở thnh đ gc tường. Ð l việc Cha lm, thật lạ lng trước mắt chng ta".

Họ tm bắt Người, nhưng họ lại sợ dn chng. V họ đ qu hiểu Người ni dụ ngn đ m chỉ họ. Rồi họ bỏ Người m đi.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

 

 

Trang ch