Cha Nhật 9 Thường Nin Năm C

 

 

Bi Ðọc I: 1V 8, 41-43

"Khi người xứ lạ đến cầu nguyện, Cha đ nhậm lời n".

Trch sch Cc Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, Salomon cầu nguyện trong đền thờ rằng: "Người ngoại bang khng phải thuộc dn Israel của Cha, v danh Cha, (bởi n nghe ni danh Cha cao cả, bn tay Cha mạnh mẽ v cnh tay Cha hng dũng), n từ xứ xa lạ m đến; vậy khi n cầu nguyện tại nơi ny, từ trời nơi Cha ngự, (xin) Cha nhậm lời n, v ban cho n mọi sự như n ku cầu, để mọi dn trn thế giới biết sợ danh Cha, cũng như dn Israel của Ngi, v họ biết rằng danh Cha được cao rao tại đền thờ ny m con đ xy cất".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðp: Hy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Ton thể chư dn, hy ngợi khen Cha! Hết thảy cc nước, hy chc tụng Người. - Ðp.

2) V tnh thương Cha dnh cho chng ta thật l mnh liệt, v lng trung thnh của Cha tồn tại mun đời. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Gl 1, 1-2. 6-10

"Nếu ti cn lm vừa lng thin hạ, th ti khng phải l đầy tớ của Ðức Kit".

Khởi đầu thư của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Galata.

Phaol, lm Tng đồ khng phải do loi người, hay do một người no, m l do Ðức Gisu Kit, v do Cha Cha, Ðấng đ cho Người từ ci chết sống lại, v tất cả anh em đang ở với ti, knh gửi cc cộng đon ở Galata.

Ti ngạc nhin thấy anh em thay lng đổi dạ chng như thế đối với Ðấng đ ku gọi anh em thng phần vo n sủng của Ðức Kit, để anh em quay sang một tin mừng khc! Tin mừng khc lm g c, chỉ c những kẻ ph rối anh em v muốn anh em đảo lộn Tin Mừng của Ðức Kit. Nhưng cho d chng ti, hay một thin thần no từ trời đến, giảng tin mừng khc với Tin Mừng chng ti đ rao giảng cho anh em, th người đ bị chc dữ! Như chng ti đ ni trước, v giờ đy ti xin ni lại rằng: Nếu c ai rao giảng cho anh em Tin Mừng khc hơn điều anh em đ lnh nhận, th người đ bị chc dữ!

Giờ đy, ti phải lm vừa lng người ta hay l Thin Cha? No c phải ti tm cch lm vừa lng người ta sao? Nếu ti cn lm vừa lng thin hạ, th ti khng phải l đầy tớ của Ðức Kit.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy". - Alleluia.

 

Phc m: Lc 7, 1-10

"Cả trong dn Israel, Ta cũng chẳng thấy lng tin mạnh mẽ như vậy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, lc Cha Gisu đ ni với dn chng xong, Người vo Capharnaum. Bấy giờ một vin sĩ quan c tn đầy tớ thn tn bị bệnh gần chết, nghe ni về Cha Gisu, ng sai vi người kỳ lo Do-thi đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ng. Họ đến gần Cha Gisu v van xin Người rằng: "ng ta đng được Thầy ban cho ơn đ, v thật ng yu mến dn ta, v chnh ng đ xy cất hội đường cho chng ta". Cha Gisu đi với họ, v khi Người cn cch nh vin sĩ quan khng bao xa, th ng ny sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, khng dm phiền Thầy hơn nữa, v ti khng xứng đng được Thầy vo nh ti, cũng như ti nghĩ ti khng xứng đng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phn một lời, th đầy tớ ti được lnh mạnh. V ti chỉ l một sĩ quan cấp dưới, ti cũng c những lnh dưới quyền ti, ti bảo người ny đi, th n đi; ti bảo người khc lại, th n lại; v bảo đầy tớ ti lm ci ny th n lm". Nghe ni thế, Cha Gisu ngạc nhin v quay lại ni với đm đng theo Người rằng: "Ta ni thật với cc ngươi, cả trong dn Israel, Ta cũng chẳng thấy lng tin mạnh mẽ như vậy". V những người được sai đi, khi về tới nh, thấy tn đầy tớ (đ) lnh mạnh.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch