Cha Nhật 9 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Ðnl 11, 18. 26-28

"Ta đặt trước mặt cc ngươi sự chc phc v sự chc dữ".

Trch sch Ðệ Nhị Luật.

Lc ấy, Ms ni với dn chng rằng: "Cc ngươi hy ghi lng tạc dạ những lời ny, v đeo n nơi tay như bửu bối, v hy lun để n trước mắt cc ngươi. Ðy hm nay ta đặt trước mặt cc ngươi sự chc lnh v sự chc dữ: nếu cc ngươi tun giữ cc giới răn của Cha l Thin Cha cc ngươi, m hm nay ta rao truyền cho cc ngươi, th cc ngươi được chc phc, cn nếu cc ngươi khng tun giữ cc giới răn của Cha l Thin Cha cc ngươi, m lại đi sai đường lối ta vạch ra cho cc ngươi hm nay, v chạy theo cc thần ngoại lai m cc ngươi chẳng hiểu biết, th sẽ bị chc dữ".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 30, 2-3a. 3bc-4. 17 v 25

Ðp: Lạy Cha, xin Cha trở thnh ni đ cho con tr ẩn (c. 3b).

Xướng: 1) Lạy Cha, con tm đến nương nhờ Ngi, xin đừng để con mun đời tủi hổ, v đức cng minh Ngi, xin cứu chữa con. Xin Cha hy gh tai về bn ti tớ Cha. - Ðp.

2) Xin Ngi mau lẹ để giải thot con. Xin Cha trở thnh ni đ cho con tr ẩn. Bởi Cha l Ð tảng, l chiến luỹ của con, v uy danh Ngi, Ngi sẽ du dắt v hướng dẫn con. - Ðp.

3) Xin cho ti tớ Cha được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Cha. Lng chư vị hy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị l người cậy trng ở Cha. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Rm 3, 21-25a. 28

"Con người nhờ đức tin m được cng chnh ho, chứ khng phải nhờ việc lm theo lề luật".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, by giờ sự cng chnh của Thin Cha đ tỏ hiện khng tuỳ vo lề luật, nhưng c lề luật v cc tin tri lm chứng. Sự cng chnh của Thin Cha nhờ tin vo Ðức Gisu Kit sẽ ban cho mọi kẻ tin vo Người, khng c g phn biệt: v mọi người đều phạm tội v đ thiếu mất vinh quang của Thin Cha, họ được cng chnh ho cch nhưng khng do ơn nghĩa của Người v nhờ sự cứu chuộc nơi Ðức Gisu Kit, Ðấng Thin Cha đ đặt lm của lễ đền tội, nhờ tin vo mu của Người.

Quả thế, chng ti thm tn rằng con người nhờ đức tin m được cng chnh ho, chứ khng phải bởi việc lm theo lề luật.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Ðức Vua, Ðấng nhn danh Cha m đến, bnh an trn trời v vinh quang trn cc tầng trời. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 7, 21-27

"Nh xy trn nền đ v nh xy trn ct".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Khng phải tất cả những ai ni với Ta: 'Lạy Cha, lạy Cha!', l được vo nước trời, nhưng chỉ c người thực hiện ý Cha Ta ở trn trời, kẻ ấy mới được vo nước trời. Trong ngy đ, nhiều người sẽ ni với Thầy rằng: 'Lạy Cha, lạy Cha, no chng ti đ khng nhn danh Cha m ni tin tri, nhn danh Cha m trừ quỷ, v nhn danh Cha m lm nhiều php lạ đ ư?' V bấy giờ Thầy sẽ tuyn bố với chng rằng: 'Ta chẳng hề biết cc ngươi, hỡi những kẻ lm điều gian c, hy lui ra khỏi mặt Ta'.

"Vậy ai nghe những lời Thầy ni đy m đem ra thực hnh, th giống như người khn ngoan đ xy nh mnh trn đ; mưa c đổ xuống, nước c trn vo, gi bo c thổi đến v la vo nh đ, nh vẫn khng sập, v nh ấy được xy trn nền đ. V hễ ai nghe những lời Thầy ni đy m khng đem ra thực hnh, th giống như người ngu đần, xy nh mnh trn ct, khi mưa sa nước lũ, gi thổi v la vo nh đ, nh sẽ sập v sẽ trở nn đống hoang tn".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch