Thứ Bảy tuần 8 Thường Nin

Bi Ðọc I: (Năm I) Hc 51, 17-27

"Ti sẽ tn vinh Ðấng ban cho ti sự khn ngoan".

Trch sch Huấn Ca.

Ti tuyn xưng, ca ngợi v chc tụng danh Cha.

Khi ti cn trẻ, trước khi ti đi đ đy, ti đ cng khai tm kiếm sự khn ngoan trong khi cầu nguyện. Trước đền thờ, ti đ xin sự khn ngoan, v ti sẽ cn tm n cho đến ngy cuối đời ti. Trước tinh hoa của sự khn ngoan, như chm nho hồng, tm hồn ti vui sướng: chn ti bước đi trn đường ngay chnh. Từ buổi thanh xun, ti đ tm kiếm n. Ti đ lắng tai v nghe tiếng n. Ti đ tm thấy trong ti sự khn ngoan cao cả, v nhờ n ti đ được tiến triển nhiều. Ti sẽ tn vinh Ðấng ban cho ti sự khn ngoan, v ti đ suy niệm để đem n ra thực hnh, ti đ hăng say lm điều lnh v ti khng hổ thẹn. Cng với sự khn ngoan, linh hồn ti đ chiến đấu, v khi hnh động, ti được thm vững chắc. Ti đ giơ hai tay ln cao, v đ than khc, v đ khng biết đến n. Ti đ hướng tm hồn ti về n, v ti đ tm được n với tm hồn trong sạch.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11

Ðp: Giới răn Cha chnh trực, lm hoan lạc tm can (c. 9a).

Xướng: 1) Luật php Cha ton thiện, bồi bổ tm linh; chỉ thị Cha cố định, ph ngu kẻ dốt. - Ðp.

2) Giới răn Cha chnh trực, lm hoan lạc tm can; mệnh lệnh Cha trong ngời, sng soi con mắt. - Ðp.

3) Lng tn sợ Cha thuần khiết, cn mi mun đời; phn quyết của Cha chn thực, cng minh hết thảy. - Ðp.

4) Những điều đ đng chuộng hơn vng, hơn cả vng rng, ngọt hơn mật v hơn cả mật chảy tự tng ong. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Gđ 17, 20b-25

"Thin Cha c quyền năng bảo tồn anh em v tội v đặt anh em tinh ton trước thin nhan sng lng của Người".

Trch thư của Thnh Giuđa Tng đồ.

Anh em thn mến, anh em hy nhớ lại những điều do cc tng đồ đ loan tin trước về Ðức Gisu Kit, Cha chng ta. Anh em tự xy dựng trn đức tin rất thnh thiện của anh em v nguyện cầu bởi ơn Thnh Thần, anh em hy tự kin tr trong tnh yu Thin Cha, hầu mong đợi lng thương xt của Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, cho được sống đời đời. Anh em hy thuyết phục những người ny, họ l kẻ hay phn vn. Hy cứu vớt những người kia, li ko họ ra khỏi lửa. Cn như đối với hạng người khc nữa, anh em hy tỏ lng thương, đồng thời cũng phải lo sợ, gớm ght cả đến tấm o di đ bị xc thịt lm nhơ bẩn.

Nguyện cho Ðấng c quyền năng / bảo tồn anh em v tội v đặt anh em tinh ton trước thin nhan sng lng của Người một cch hn hoan, trong ngy Ðức Gisu Kit Cha chng ta trở lại; nguyện cho Thin Cha duy nhất l Ðấng cứu độ chng ta nhờ Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, được vinh quang, oai nghim, dũng lực v quyền năng, từ trước mun thuở, by giờ v cho đến mun đời. Amen. Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6

Ðp: Lạy Cha, Cha l Thin Cha của con, linh hồn con khao kht Cha (c. 2b).

Xướng: 1) i lạy Cha, Cha l Thin Cha của con, con thao thức chạy kiếm Ngi. Linh hồn con kht khao, thể xc con mong đợi Cha con, như đất ho kh, kht mong m khng gặp nước. - Ðp.

2) Con cũng mong được chim ngưỡng thin nhan ở thnh đi, để nhn thấy quyền năng v vinh quang của Cha. V n tnh của Ngi đng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngi. - Ðp.

3) Con sẽ chc tụng Ngi như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay ku cầu danh Cha. Hồn con được no thoả dường như bởi mỹ vị cao lương, v miệng con ca ngợi Cha với cặp mi hoan hỉ. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thin Cha, Người đ sinh chng ta bằng lời sự thật, để chng ta nn như của đầu ma cc tạo vật. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 11, 27-33

"ng lấy quyền no lm sự đ?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu v cc mn đệ lại đến Girusalem. V trong khi Cha Gisu đi lại trong đền thờ, th những trưởng tế, luật sĩ v kỳ lo đến hỏi Người: "ng lấy quyền no m lm sự đ? V ai đ ban quyền cho ng để lm như vậy?" Cha Gisu đp: "Ti sẽ hỏi cc ng một cu thi, hy trả lời cho Ti th Ti sẽ bảo cho cc ng hay Ti lấy quyền no m lm việc đ: Php rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hy trả lời Ti đi". Họ liền bn ring với nhau rằng: "Nếu chng ta trả lời "Bởi trời", ng ấy sẽ ni: "Vậy sao cc ng khng tin Người?" Nhưng nếu chng ta ni "Bởi người ta", chng ta sợ dn chng, v mọi người đều coi Gioan thật l một tin tri. Vậy họ thưa cng Cha Gisu rằng: "Chng ti khng biết". V Cha Gisu bảo họ: "Vậy th ti cũng khng ni cho cc ng biết bởi quyền php no Ti lm sự đ".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

 

 

Trang ch