Thứ Tư tuần 8 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Hc 36, 1-2a. 5-6. 13-19

"Cc dn tộc nhận biết rằng khng c cha no khc ngoi Cha".

Trch sch Huấn Ca.

Lạy Cha mun loi, xin thương xt chng con, v xin đoi nhn chng con, xin hy tỏ cho chng con nh sng lng từ bi của Cha. Xin cho cc dn tộc nhận biết Cha như chnh chng con đ nhận biết Cha, v lạy Cha, ngoi Cha ra, khng c Cha no khc.

Xin Cha ti diễn cc điềm lạ v lm cc việc kỳ diệu khc. Xin Cha quy tụ mọi người vo cc chi họ Giacp, để họ nhn biết rằng khng c Cha no khc ngoi Cha, để họ cao rao cc việc lạ lng Cha đ lm, v để Cha cho họ được hưởng phần gia nghiệp như lc ban đầu. Xin Cha đoi thương đến dn Cha, một dn được mang danh thnh Cha, v xin thương đến Israel m Cha đ đặt lm con đầu lng của Cha. Xin cũng thương đến thnh thnh Girusalem, nơi Cha an ngự. Xin lm cho Sion vang dậy lời chc tụng Cha, v cho dn Cha được đầy vinh quang của Ngi.

Xin Cha hy minh chứng cho dn tộc, tạo vật đầu tin của Cha v xin thực hiện những điều cc tin tri đầu tin đ nhn danh Cha m tin bo. Xin thưởng cng cho những người đ trng cậy nơi Ngi, v xin cho cc tin tri của Cha được trung trực.

Xin nhậm lời cầu nguyện của cc ti tớ Cha, theo như lời Aaron chc phc cho dn Ngi, xin hướng dẫn chng con đi trn đường cng chnh, v xin cho mọi người sống trn trần gian biết rằng Ngi l Thin Cha, Ðấng thống trị mun đời.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 78, 8. 9. 11. 13

Ðp: Lạy Cha, xin hy tỏ cho chng con nh sng lng từ bi của Cha (Hc 36, 1b).

Xướng: 1) Xin đừng nhớ lỗi tiền nhn để trị chng con, xin kp mở lng từ bi đn nhận chng con, v chng con lầm than qu đỗi! - Ðp.

2) i Thin Cha, Ðấng cứu độ chng con, xin ph trợ chng con v vinh quang danh Cha, xin giải thot v tha tội chng con v danh Ngi. - Ðp.

3) Xin cho tiếng t binh rn siết vọng tới thin nhan; xin ra tay thần lực giải thot người mang n tử.

4) Phần chng con l thần dn Cha, l đon chin Cha chăn nui, chng con sẽ ca tụng Cha tới mun đời, đời nọ sang đời kia, chng con loan truyền lời ca khen Cha. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 18-25

"Anh em được cứu độ bằng mu chu bu của Ðức Kit, Con Chin tinh tuyền".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phr Tng đồ.

Anh em thn mến, anh em biết rằng khng phải bằng vng bạc hay hư nt m anh em đ được cứu chuộc khỏi nếp sống ph phiếm tổ truyền, nhưng bằng mu chu bu của Ðức Kit, Con Chin tinh tuyền, khng t ố. Người đ được tiền định trước khi tc thnh vũ trụ v được tỏ by trong thời sau hết v anh em. Nhờ Người, anh em tin vo Thin Cha, Ðấng lm cho Người sống lại từ ci chết, v ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả lng tin v niềm hy vọng nơi Thin Cha.

Khi anh em thnh ho linh hồn anh em trong sự vng phục đức i, trong tnh bc i huynh đệ, anh em hy thật lng yu mến nhau với một tm hồn đơn sơ. Anh em đ được ti sinh khng phải do hạt giống hay hư nt, m l do hạt giống khng hư nt, nhờ lời Thin Cha hằng sống v tồn tại mun đời. V chưng xc phm chẳng qua l cỏ rc v tất cả vinh quang của n v như hoa cỏ: cỏ th kh chy v hoa rũ tn, cn lời Cha th tồn tại mun đời. Ð l Tin Mừng đ rao giảng cho anh em.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20.

Ðp: Girusalem hỡi, hy ngợi khen Cha (c. 12a).

Xướng: 1) Girusalem hỡi, hy ngợi khen Cha. Hy ngợi khen Thin Cha của ngươi, hỡi Sion! v Người giữ chặt cc then cửa ngươi, Người chc phc cho con ci ngươi trong thnh nội. - Ðp.

2) Người đ sai lời Người xuống ci trần ai, v lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lng cừu, Người gieo rắc sương đng như tro bụi trắng. - Ðp.

3) Người đ loan truyền lời Người cho Giacp, những thnh chỉ v huấn lệnh Người cho Israel. Người đ khng lm cho dn tộc no như thế, Người đ khng cng bố cho họ cc huấn lệnh của Người. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vo Cha, linh hồn con trng cậy ở lời Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 10, 32-45

"Giờ đy chng ta ln Girusalem v Con Người sẽ bị nộp".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, cc mn đệ v Cha Gisu ln đường đi Girusalem, Cha Gisu dẫn đầu đi trước họ, v cc ng hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau th sợ hi. Người gọi mười hai ng lại gần v ni cho cc ng biết những g sẽ xẩy đến cho Người: "Giờ đy chng ta ln Girusalem v Con Người sẽ bị nộp cho cc thượng tế, cc luật sĩ v cc kỳ lo. Họ sẽ kết n tử hnh Người v nộp Người cho dn ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vo Người, đnh đn v giết Người, v ngy thứ ba Người sẽ sống lại".

Giacb v Gioan, con ng Gibđ, đến gần Người v thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chng con muốn Thầy ban cho chng con điều chng con sắp xin Thầy". Người đp: "Cc con muốn Thầy lm g cho cc con?" Cc ng thưa: "Xin cho chng con một người ngồi bn hữu, một người ngồi bn tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Cha Gisu bảo: "Cc con khng biết cc con xin g. Cc con c thể uống chn Thầy sắp uống v chịu cng một php rửa Thầy sắp chịu khng?" Cc ng đp: "Thưa được". Cha Gisu bảo: "Chn Thầy uống, cc con cũng sẽ uống, v php rửa Thầy sắp chịu, cc con cũng sẽ chịu. Cn việc ngồi bn hữu hay bn tả Thầy, th khng thuộc quyền Thầy ban, nhưng l dnh cho những ai đ được chỉ định". Mười mn đệ khc nghe chuyện đ liền bực tức với Giacb v Gioan. Cha Gisu gọi cc ng lại gần m bảo: "Cc con biết rằng những người được coi l lnh tụ cc nước th sai khiến dn chng như ng chủ, v những người lm lớn th lấy uy quyền m trị dn. Cn cc con khng như thế. Tri lại, ai trong cc con muốn lm lớn, th hy tự lm đầy tớ anh em. V ai muốn thnh người cầm đầu trong cc con, th hy tự lm n lệ cho mọi người. V chnh Con Người cũng khng đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ v ban mạng sống mnh lm gi cứu chuộc cho nhiều người".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

 

 

Trang ch