Thứ Hai tuần 8 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Hc 17, 20-28

"Hy trở về với Thin Cha v hy nhận biết cng minh của Người".

Trch sch Huấn Ca.

Thin Cha đ ban đường cng chnh cho người sm hối, nng đỡ những kẻ mất niềm tin, v hướng dẫn họ đi vo đường chn lý.

Hy trở về với Thin Cha v hy từ bỏ tội lỗi. Hy ku cầu trước tn nhan Cha, hy chấm dứt những điều xc phạm, hy trở về cng Cha, hy lnh xa những điều gian c, v hy ch ght những điều xấu xa. Hy nhận biết cng minh v sự xt xử của Thin Cha. Hy đứng vững v cầu xin với Thin Cha Tối Cao.

Hy thng cng vo đời sống cc thnh, v cng với kẻ sống hy xưng tụng Thin Cha. Ðừng ỷ lại vo sự sai lầm của bọn gian c. Hy th nhận tội lỗi trước khi chết, v chết rồi, th khng cn th tội được nữa. Ngươi hy th nhận tội lỗi khi cn sống, hy th nhận tội lỗi khi cn sống v cn khoẻ mạnh.

Hy ca tụng Thin Cha v ngươi sẽ được vinh hiển trong tnh xt thương của Người. Lng nhn lnh của Cha v sự tha thứ của Người đối với những kẻ trở lại với Người thật lớn lao dường no!

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 31, 1-2. 5. 6. 7

Ðp: Chư vị hiền nhn, hy vui mừng hn hoan trong Cha (c. 11a).

Xướng: 1) Phc thay người được tha thứ lỗi lầm, v tội phạm của người được ơn che đậy. Phc thay người m Cha khng trch cứ lỗi lầm, v trong lng người đ chẳng c mưu gian. - Ðp.

2) Ti xưng ra cng Cha tội phạm của ti, v lỗi lầm của ti, ti đ khng che giấu. Ti ni: "Ti th thực cng Cha điều gian c của ti, v Cha đ tha thứ tội lỗi cho ti". - Ðp.

3) Bởi thế nn mọi người tn hữu sẽ nguyện cầu cng Cha, trong thời buổi khốn kh gian trun. Khi sng cả ba đo ập tới, chng sẽ khng hại nổi những người Ny. - Ðp.

4) Cha l chỗ dung thn, Cha giữ ti khỏi điều nguy khổ; Cha đm bọc ti trong niềm vui ơn cứu độ. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 3-9

"Anh em yu mến Ðức Kit, d khng thấy Ngi, v anh em tin Ngi, d by giờ anh em cũng khng thấy Ngi".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phr Tng đồ.

Chc tụng Thin Cha l Cha Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, v lng từ bi cao cả, nhờ việc Ðức Gisu Kit từ ci chết sống lại, Người đ ti sinh chng ta để chng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp khng hư nt, tinh tuyền, khng suy tn, dnh để cho anh em trn trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thin Cha, nhờ tin vo sự cứu độ đ được mạc khải trong thời sau hết.

Lc đ anh em sẽ vui mừng, tuy by giờ anh em phải buồn sầu một t lu, giữa trăm chiều thử thch, để đức tin anh em được ti luyện nn quý hơn vng được thử lửa bội phần, nhờ đ, anh em được ngợi khen, vinh quang v vinh dự, khi Ðức Gisu Kit hiện đến. Anh em yu mến Ngi, d khng thấy Ngi, v anh em tin Ngi, d by giờ anh em cũng khng thấy Ngi, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khn tả, v chắc rằng anh em đạt tới cứu cnh của đức tin l phần rỗi linh hồn.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 110, 1-2. 5-6. 9 v 10c

Ðp: Cho tới mun đời Cha vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Ti sẽ ca tụng Cha hết lng, trong nhm hiền nhn v trong Cng hội. Vĩ đại thay cng cuộc của Cha ti, thực đng cho những người mến yu quan tm học hỏi. - Ðp.

2) Cha đ ban lương thực cho những ai tn sợ Người, cho tới mun đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Cha tỏ cho dn Người thấy cng cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản nghiệp của chư dn. - Ðp.

3) Cha đ gởi tặng ơn giải phng cho dn Người, đ thiết lập lời minh ước mun đời, danh Người thực l thnh thiện v khả uý. Lời khen ngợi Cha cn tồn tại đến mun đời. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 1, 14 v 12b

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin hy phn v ti tớ Cha đang nghe; Cha c lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 10, 17-27

"Ngươi hy đi bn tất cả gia ti rồi đến theo Ta".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu vừa ln đường, th một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người v hỏi: "Lạy Thầy nhn lnh, ti phải lm g để được sống đời đời?" Cha Gisu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta l nhn lnh? Chẳng c ai l nhn lnh, trừ một mnh Thin Cha. Ngươi đ biết cc giới răn: đừng ngoại tnh, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng lm chứng gian, đừng lường gạt, hy thảo knh cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đ ti đ giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ Cha Gisu chăm ch nhn người ấy v đem lng thương m bảo rằng: "Ngươi chỉ cn thiếu một điều l ngươi hy đi bn tất cả gia ti, đem bố th cho người ngho kh v ngươi sẽ c một kho bu trn trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đ, th sụ nt mặt v buồn rầu bỏ đi, v anh ta c nhiều của cải. Lc đ Cha Gisu nhn chung quanh, v bảo cc mn đệ rằng: "Những người giu c vo nước Thin Cha kh biết bao". Cc mn đệ kinh ngạc v những lời đ. Nhưng Cha Gisu lại ni tiếp v bảo cc ng rằng: "Hỡi cc con, những kẻ cậy dựa vo tiền bạc, thật kh m vo nước Thin Cha biết bao. Con lạc đ chui qua lỗ kim cn dễ hơn người giu c vo nước Thin Cha".

Cc ng cng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy th ai c thể được cứu độ?" Cha Gisu chăm ch nhn cc ng, v ni: "Ðối với loi người th khng thể được, nhưng khng phải đối với Thin Cha, v Thin Cha lm được mọi sự".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

 

 

Trang ch