Cha Nhật 8 Thường Nin Năm B

 

 

Bi Ðọc I: Hs 2, 14b. 15b. 19-20

"Ta sẽ đnh hn với ngươi đến mun đời".

Trch sch Tin tri Hs.

Ðy Cha phn: "Ta sẽ dụ dỗ n, đem n vo sa mạc, v kề lng, Ta ni kh với n. Ở đ n sẽ vọng lại như ngy cn thơ, như ngy n ln từ đất Ai-cập.

"Ta sẽ đnh hn với ngươi đến mun đời. Ta sẽ đnh hn với ngươi trong cng bnh v chnh trực, trong tnh yu v thương xt. Ta sẽ đnh hn với ngươi trong sự trung tn, v ngươi sẽ biết Ta l Cha".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 8 v 10. 12-13

Ðp: Cha l Ðấng từ bi v hay thương xt (c. 8a).

Xướng: 1) Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, v ton thể con người ti, hy chc tụng danh Người. Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, v chớ kh qun mọi n huệ của Người. - Ðp.

2) Người đ tha thứ cho mọi điều sai lỗi, v chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thn; Người đội đầu ngươi bằng mo từ bi, n sủng. - Ðp.

3) Cha l Ðấng từ bi v hay thương xt, chậm bất bnh v hết sức khoan nhn. Người khng xử với chng ti như chng ti đắc tội, v khng trả đũa theo điều oan tri chng ti. - Ðp.

4) Cũng như từ đng sang ty xa vời vợi, Người đ nm tội lỗi xa khỏi chng ti. Cũng như người cha yu thương con ci, Cha yu thương những ai knh sợ Người. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 2 Cr 3, 1-6a

"Anh em l bức thư của Ðức Kit do chng ti bin soạn".

Trch thư thứ hai của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, chng ti lại giới thiệu cho mnh ư? hoặc như một vi người, chng ti cần phải c thư giới thiệu với anh em, hoặc của anh em sao? Thư của chng ti, chnh l anh em, viết ngay trong lng anh em m mọi người biết được v đọc được. Ai cũng r anh em l bức thư của Ðức Kit do chng ti bin soạn, được viết khng phải bằng mực, m l bằng thần tr của Thin Cha hằng sống, khng phải viết trn những tấm đ, nhưng l viết trn tm hồn anh em.

Chng ti tin tưởng như thế trước mặt Thin Cha nhờ Ðức Kit. Khng phải chng ti c thể nghĩ tưởng điều g như l bởi chnh chng ti, nhưng điều đ l do Thin Cha; chnh Người l Ðấng đ lm cho chng ti trở nn thừa tc vin xứng đng của Tn Ước, khng phải của văn tự, m l của thần tr: v văn tự chỉ giết chc, cn thần tr mới tc sinh.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 17, 17b v a

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Lạy Cha l chn lý; xin hy thnh ho chng trong sự thật". - Alleluia.

 

Phc m: Mc 2, 18-22

"Tn lang cn ở với họ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, mn đồ của Gioan v cc người biệt phi ăn chay, họ đến ni với Cha Gisu rằng: "Tại sao mn đồ của Gioan v cc người biệt phi ăn chay, cn mn đệ của Ngi lại khng ăn chay?" Cha Gisu ni với họ: "Cc khch dự tiệc cưới c thể ăn chay khi tn lang cn ở với họ khng? Bao lu tn lang cn ở với họ, th họ khng thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngy tn lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Khng ai lấy vải mới m v o cũ, chẳng vậy, miếng vải v sẽ rt lại m ko o cũ, v chỗ rch lại tệ hơn. Cũng khng ai đổ rượu mới vo bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ lm vỡ bầu da, v rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch