Thứ Tư tuần 7 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Hc 4, 12-22

"Ai yu mến sự khn ngoan, sẽ được Thin Cha yu mến".

Trch sch Huấn Ca.

Sự khn ngoan truyền sinh kh cho con ci mnh, đn nhận những ai tm mnh v dẫn đường cng chnh. Ai yu mến sự khn ngoan th yu mến sự sống. Ai tỉnh thức đn chờ n, th sẽ được vui thoả. Ai chiếm được n, sẽ được hưởng sự sống. N vo nơi no, th Thin Cha chc phc nơi đ. Ai phụng sự n, l phụng sự Ðấng Thnh. Ai yu mến n, sẽ được Thin Cha mến yu. Ai nghe n, sẽ xt xử cc dn tộc. Ai chăm ch nhn n, sẽ lun lun vững tm. Ai tin tưởng n, sẽ được n lm gia nghiệp, v dng di kẻ ấy sẽ được vững bền.

Bởi chưng sự khn ngoan sống với kẻ ấy trong cơn thử thch v tuyển chọn kẻ ấy trước hết mọi người. N sẽ đổ xuống trn kẻ ấy sự knh sợ v thử thch, sẽ dng gio lý m sửa dậy v rn tập kẻ ấy trong sự gian nan, cho đến khi nắm chắc được tư tưởng của kẻ ấy, v tn nhiệm kẻ ấy. Sự khn ngoan sẽ cho kẻ ấy được bền vững, dọn đường ngay thẳng cho kẻ ấy v lm cho kẻ ấy được vui mừng. Sự khn ngoan sẽ mạc khải cho kẻ ấy biết những b mật của mnh, sẽ ban cho kẻ ấy kho tng sự hiểu biết cng chnh. Nếu kẻ ấy cố chấp lầm đường, sự khn ngoan sẽ bỏ rơi v trao ph kẻ ấy trong tay qun th.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 118, 165. 168. 171. 172. 174. 175.

Ðp: Lạy Cha, đại bnh an cho những ai yu luật php Cha (c. 165a).

Xướng: 1) Ðại bnh an cho những ai yu luật php Cha, khng c g lm cớ cho họ sẩy chn. - Ðp.

2) Con tun giữ huấn lệnh v những lời truyền của Cha, v bao đường lối của con hiện ở trước nhan Ngi. - Ðp.

3) Mi con sẽ xướng ln những bi ca ngợi, v Cha đ dạy con cc thnh chỉ của Ngi. - Ðp.

4) Lưỡi con sẽ ca ngợi lời sấm của Cha, v bao chỉ thị của Cha đều cng minh. - Ðp.

5) Lạy Cha, con mong ơn Ngi cứu độ, v luật php Ngi l sự hoan lạc của con. - Ðp.

6) Nguyện cho hồn con được sống để khen ngợi Cha, v xin cc sắc dụ của Cha ph trợ cho con! - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Gc 4, 13b-18

"Ðời sống anh em l ci g? Lẽ ra anh em phải ni rằng: 'Nếu Cha muốn'".

Trch thư của Thnh Giacb Tng đồ.

Anh em thn mến, by giờ anh em ni: "Hm nay hoặc ngy mai chng ti sẽ đến một thnh nọ, rồi ở lại đ một năm m bun bn kiếm lời". Nhưng anh em đu c biết ngy mai sẽ ra sao. Bởi v đời sống anh em l ci g? L một cht hơi nước xuất hiện trong giy lt, rồi biến đi. Lẽ ra anh em phải ni rằng: "Nếu Cha muốn, v nếu chng ti cn sống, chng ti sẽ lm điều ny điều kia". Nhưng ny đy, anh em hunh hoang với những lời khoc loc. Mọi kiểu, hunh hoang như thế đều xấu xa. Vậy ai biết điều lnh m khng lm, th mắc tội.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 48, 2-3. 6-7. 8-10.11

Ðp: Phc cho những ai c tinh thần ngho kh, v Nước Trời l của họ (Mt 5, 3).

Xướng: 1) Hỡi cc dn, xin nghe lấy chuyện ny; xin hy lắng tai, hết thảy những ai cư ngụ địa cầu, người phận nhỏ cũng như người quyền thế, kẻ giu sang cũng như kẻ cơ bần! - Ðp.

2) Tại sao ti phải kinh hi trong ngy tai hoạ, khi c tm qun th mưu hại bao bọc quanh ti? Bọn người ny tin cậy vo ti sản, chng tự ho v c bạc vạn tiền mun? - Ðp.

3) Nhưng thực ra khng ai tự cứu được bản thn, cũng khng ai dng được ln Cha gi tiền chuộc mạng. Gi chuộc mạng qu đắt, khng bao giờ người ta c đủ, hầu mong sống mi đời đời, khng phải nhn coi sự chết. - Ðp.

4) Bởi lẽ người ta thấy ci chết cả những người khn, kẻ dại kẻ ngu cũng đều phải chết, để lại cho người khc ti sản của mnh. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vo Cha, linh hồn con trng cậy ở lời Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 9, 37-39

"Ai khng chống đối cc con, l ủng hộ cc con".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Gioan thưa cng Cha Gisu rằng: "Lạy Thầy, chng con thấy c kẻ nhn danh Thầy m trừ quỷ, kẻ đ khng theo ta, v chng con đ ngăn cấm y". Nhưng Cha Gisu phn: "Ðừng ngăn cấm y, v chẳng ai c thể nhn danh Thầy m lm php lạ, rồi liền đ lại ni xấu Thầy. Ai chẳng chống đối cc con, l ủng hộ cc con".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

 

 

Trang ch