Cha Nhật 7 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Lv 19,1-2. 17-18

"Hy yu thương bạn hữu như chnh mnh".

Trch sch Lvi.

Cha phn cng Ms rằng: "Ngươi hy ni cho ton thể cộng đồng con ci Israel: Cc ngươi hy nn thnh, v Ta l Ðấng Thnh, l Thin Cha cc ngươi. Ðừng giữ lng th ght anh em, nhưng hy răn bảo họ cng khai, để khỏi mang tội v họ. Ðừng tm bo on, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hy yu thương cc bạn hữu như chnh mnh. Ta l Cha".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 8 v 10. 12-13.

Ðp: Cha l Ðấng từ bi v hay thương xt (c. 8a).

Xướng 1) Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, v ton thể con người ti, hy chc tụng danh Người. Linh hồn ti ơi, hy chc tụng Cha, v chớ kh qun mọi n huệ của Người. Ðp.

Xướng 2) Người đ tha thứ cho mọi điều sai lỗi, v chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thn, Người đội đầu ngươi bằng mo từ bi, n sủng. Ðp.

Xướng 3) Cha l Ðấng từ bi v hay thương xt, chậm bất bnh v hết sức khoan nhn. Người khng xử với chng ti như chng ti đắc tội, v khng trả đũa theo điều oan tri chng ti. Ðp.

Xướng 4) Cũng như từ đng sang ty xa vời vợi, Người đ nm tội lỗi xa khỏi chng ti. Cũng như người cha yu thương con ci, Cha yu thương những ai knh sợ Người. Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Cr 3, 16-23

"Tất cả l của anh em, nhưng anh em thuộc về Ðức Kit,

v Ðức Kit thuộc về Thin Cha".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, Anh em khng biết anh em l đền thờ của Thin Cha v Thnh Thần Thin Cha ngự trong anh em sao? Nếu ai xc phạm tới đền thờ của Thin Cha, th Thin Cha sẽ huỷ diệt người ấy. V đền thờ của Thin Cha l thnh, m chnh anh em l đền thờ ấy.

Ðừng c ai lừa dối mnh. Nếu c ai trong anh em cho mnh l người khn ngoan ở đời ny, th kẻ ấy hy nn đin dại để được khn ngoan: v sự khn ngoan của thế gian ny l sự đin dại đối với Thin Cha, v c lời chp rằng: "Chnh Người bắt chợt những người khn ngoan ngay trong xảo kế của họ". Lại c lời khc rằng: "Cha biết tư tưởng của những người khn ngoan l ho huyền". Vậy đừng c ai cn tự ph trương nơi loi người. V tất cả l của anh em, d l Phaol, hay Apoll, hoặc Kpha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả l của anh em, nhưng anh em thuộc về Ðức Kit, v Ðức Kit thuộc về Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin hy phn, v ti tớ Cha đang lắng tai nghe; Cha c lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 5, 38-48

"Cc con hy yu thương th địch cc con".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc con đ nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Cn Thầy, Thầy bảo cc con: đừng chống cự lại với kẻ hung c; tri lại, nếu ai vả m bn phải của con, th hy đưa m bn kia cho n nữa. V ai muốn kiện con để đoạt o trong của con, th hy trao cho n cả o chong nữa. V ai bắt con đi một dặm, th con hy đi với n hai dặm. Ai xin, th con hy cho. Ai muốn vay mượn, th con đừng khước từ.

"Cc con cũng đ nghe dạy rằng: 'Hy yu thương tha nhn, v ght th địch'. Cn Thầy, Thầy bảo cc con: Cc con hy yu thương th địch cc con, hy lm lnh cho những kẻ ght cc con, v cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ v vu khống cc con, để cc con nn con ci Cha cc con ở trn trời, l Ðấng lm cho mặt trời mọc ln trn người lnh cũng như kẻ dữ, v cho mưa trn người cng chnh cũng như kẻ bất lương. V nếu cc con yu thương những kẻ yu thương cc con, th cn c cng g? No những người thu thuế khng lm như vậy ư? V nếu cc con chỉ cho hỏi anh em cc con m thi, th cc con c lm g hơn? No dn ngoại khng lm như vậy sao? Vậy cc con hy nn trọn lnh như Cha cc con trn trời l Ðấng trọn lnh".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch