Thứ Ba tuần 6 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (Năm I) St 6, 5-8; 7, 1-5.10

"Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loi người m Ta đ dựng nn"

Trch sch Sng Thế.

Thin Cha thấy tội c loi người lan trn trn mặt đất, mọi tư tưởng trong lng đều lun lun hướng về đng xấu, nn Cha lấy lm tiếc v đ tạo dựng loi người trn mặt đất, Người đau lng m ni: "Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loi người m Ta đ dựng nn, từ loi người đến loi vật, từ rắn rết đến chim trời, v Ta lấy lm tiếc đ tạo dựng nn chng". Nhưng ng Noe được ơn nghĩa trước mặt Cha.

Cha phn cng Noe rằng: "Ngươi v cả nh ngươi hy vo trong tu, v trong thế hệ ny, Ta chỉ thấy c ngươi l cng chnh trước mặt Ta. Trong cc sc vật thanh sạch, ngươi hy bắt mỗi thứ bảy con đực bảy con ci, cn trong cc loi vật khng thanh sạch, ngươi hy bắt mỗi thứ hai con đực hai con ci. Nhưng cc chim trời, ngươi hy bắt mỗi thứ bảy con trống bảy con mi, để bảo tồn ni giống cc loi ấy trn mặt đất, v cn bảy ngy nữa, Ta sẽ cho mưa trn mặt đất suốt bốn mươi đm ngy, v Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất tất cả cc loi Ta đ dựng nn". Vậy Noe thi hnh mọi điều Cha đ truyền dạy. V sau bảy ngy, nước lụt đ xảy đến trn đất.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 28, 1a v 2. 3ac-4. 3b v 9b-10.

Ðp: Cha sẽ chc phc cho dn Người trong cảnh thi bnh (c. 11b).

Xướng: 1) Cc con ci Thin Cha, hy dng knh Cha, Hy dng knh Cha vinh quang xứng với danh Người, hy mang lễ phục thnh để thờ lạy Cha. - Ðp.

2) Tiếng Cha vang dội trn mặt nước, Cha ngự trn mun ngn sng nước. Tiếng Cha phn ra trong uy quyền, tiếng Cha phn ra trong oai vệ. - Ðp.

3) Thin Cha oai nghim lm cho sấm st nổ ran, v trong thnh đi của Cha mọi người ku ln: Vinh quang Cha ngự trị trong cơn hồng thủy, v Cha lm vua ngự trị tới mun đời. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Gc 1, 12-18

"Chnh Thin Cha khng hề cm dỗ".

Trch thư của Thnh Giacb Tng đồ.

Phc cho kẻ chịu thử thch, v khi đ được tinh luyện, sẽ lnh nhận triều thin sự sống m Thin Cha đ hứa ban cho những kẻ yu mến Người. Khi bị cm dỗ, đừng ai ni rằng bị Thin Cha cm dỗ, v Thin Cha khng thể bị sự dữ cm dỗ, v chnh Người cũng khng hề cm dỗ ai. Nhưng mỗi người bị tnh dục cm dỗ, bị n xi giục v dụ dỗ. Rồi khi tnh dục đ thai nghn, th sinh ra tội lỗi, v khi tội đ phạm rồi, th sinh ra chết.

Anh em thn mến, anh em đừng lầm lẫn: mọi ơn lnh v mọi phc lộc hon hảo đều do tự trời, bởi Cha sng lng ban xuống, nơi Người khng c thay đổi v cũng khng c bng dng sự thay đổi. Người đ muốn sinh ra chng ta bằng lời chn thật, để chng ta nn như của đầu ma trong cc tạo vật.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Ðp: Lạy Cha, phc thay người được Ngi dạy bảo (c. 12a).

Xướng: 1) Lạy Cha, phc thay người được Ngi dạy bảo, v gio ho theo luật php của Ngi, hầu cho họ được thảnh thơi trong những ngy gian khổ. - Ðp.

2) V Cha sẽ khng loại trừ dn tộc, v khng bỏ rơi gia nghiệp của Ngi. Nhưng sự xt xử sẽ trở lại đường cng chnh, v mọi người lng ngay sẽ thuận tnh theo. - Ðp.

3) Ðang lc con nghĩ rằng chn con xiu t, th, lạy Cha, n sủng Ngi nng đỡ thn con. Khi lng con vướng thm nhiều điều lo lắng, th ơn Cha ủi an lm vui sướng hồn con. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Cha cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Cha, v con suy gẫm cc điều lạ lng của Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 8, 14-21

"Cc con hy ý tứ giữ mnh khỏi men biệt phi v men Hrđ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, cc mn đệ qun mang bnh v chỉ cn một chiếc bnh trong thuyền. V Cha Gisu dặn bảo cc ng rằng: "Cc con hy coi chừng v giữ mnh cho khỏi men biệt phi v men Hrđ". Cc mn đệ nghĩ ngợi v ni với nhau rằng: "Tại mnh khng c bnh". Cha Gisu biết ý liền bảo rằng: "Sao cc con lại nghĩ tại cc con khng c bnh? Cc con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao cc con tối dạ như thế, c mắt m khng xem, c tai m khng nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bnh cho năm ngn người ăn, cc con đ thu được bao nhiu thng đầy miếng bnh dư, cc con khng nhớ sao?" Cc ng thưa: "Mười hai thng". - "V khi Thầy bẻ bảy chiếc bnh cho bốn ngn người ăn, cc con đ thu được bao nhiu thng đầy miếng bnh dư?" Họ thưa: "Bảy thng". Bấy giờ Người bảo cc ng: "Vậy m cc con vẫn chưa hiểu sao?"

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

 

 

Trang ch