Thứ Su tuần 5 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (Năm I) St 2, 18-25

"Cc ngươi sẽ biết thiện c như thần thnh".

Bi trch sch Sng Thế.

Con rắn l loi xảo quyệt nhất trong mọi d th m Thin Cha tạo thnh.

N ni với người nữ rằng: "C phải Thin Cha đ bảo: "Cc ngươi khng được ăn mọi thứ cy trong vườn?"

Người nữ trả lời con rắn: "Chng ti được ăn tri cy trong vườn; nhưng tri cy ở giữa vườn, th Thin Cha bảo: "Cc ngươi đừng ăn, đừng động tới n, nếu khng, sẽ phải chết".

Rắn bảo người nữ: "Khng, cc ngươi khng chết đu. Nhưng Thin Cha biết rằng ngy no cc ngươi ăn tri ấy, mắt cc ngươi sẽ mở ra, v cc ngươi sẽ biết thiện c như thần thnh".

Người nữ thấy cy đẹp mắt, ngon lnh v thm ăn để nn thng minh.

B hi tri cy ăn, rồi lại đưa cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra v họ nhận biết mnh trần truồng, nn kết l vả che thn.

Bấy giờ hai người nghe tiếng Thin Cha đi trong vườn địa đng lc chiều mt.

Ađam v vợ ng liền np trong lm cy trong vườn địa đng cho khuất mặt Thin Cha.

Ð l Lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv. 31, 1-2, 5, 6, 7

Ðp: Phc thay người được tha thứ lỗi lầm. (1a)

Xướng 1) Phc thay người được tha thứ lỗi lầm, v tội phạm của người được ơn che đậy! Phc thay người m Cha khng trch cứ lỗi lầm, v trong lng người đ chẳng c mưu gian! - Ðp.

2) Ti xưng ra cng Cha, tội ti đ phạm, v lỗi lầm của ti, ti đ khng che giấu. Ti ni: "Ti th thực cng Cha điều gian c của ti, v Cha đ tha thứ tội lỗi cho ti. - Ðp.

3) Bởi thế nn mọi người tn hữu sẽ nguyện cng Cha, trong thời buổi khốn kh gian trun. Khi sng cả ba đo ập tới, chng sẽ khng hại nỗi những người nầy. - Ðp.

4) Cha l chỗ dung thn, Cha giữ ti khỏi điều nguy khổ, Cha đm bọc ti trong niềm vui ơn cứu độ. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 V 11, 29-32; 12, 19

"Israel la bỏ nh Ðavt".

Trch sch Cc Vua quyển thứ nhất.

Khi ấy, Giroboam từ Girusalem đi ra, th tin tri Ahia, người Sil mặc o chong mới, gặp ng dọc đường. Lc đ chỉ c hai người ở ngoi đồng. Ahia cầm lấy o chong mới ng đang mặc, x ra lm mười hai phần v ni với Giroboam rằng: "ng hy cầm lấy mười phần cho ng, v Cha l Thin Cha Israel phn thế ny: 'Ðy, Ta sẽ phn chia vương quốc từ tay Salomon, v Ta sẽ cho ngươi mười chi tộc. V Ðavt ti tớ Ta, v v thnh Girusalem m Ta đ lựa chọn trong mọi chi tộc Israel, Ta sẽ dnh cho Salomon một chi tộc' ". Như thế, Israel la bỏ nh Ðavt cho đến ngy nay.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Ðp: Ta l Cha, l Thin Cha của ngươi, ngươi hy nghe Ta răn bảo (c. 11a & 9a).

Xướng: 1) Ở nơi ngươi đừng c một cha tể no khc cả, ngươi cũng đừng thờ tự một cha tể ngoại lai: v Ta l Cha, l Thin Cha của ngươi, Ta đ đưa ngươi ra ngoi Ai-cập. - Ðp.

2) Nhưng dn tộc của Ta chẳng c nghe lời Ta, Israel đ khng vng lời Ta răn bảo. Bởi thế nn Ta để mặc cho chng cứng lng để chng sinh hoạt tuỳ theo sở thch. - Ðp.

3) Phải chi dn tộc của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối của Ta m ăn ở: th lập tức Ta sẽ triệt hạ kẻ th của chng, v để đập tan qun địch của chng, Ta sẽ trở tay! - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 24, 4c v 5a

Alleluia, alleluia - Lạy Cha, xin dạy bảo ti về lối bước của Cha v xin hướng dẫn ti trong chn lý của Ngi. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 7, 31-37

"Người lm cho kẻ điếc nghe được v người cm ni được".

Bi trch Phc m theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu từ địa hạt Tyr, qua Siđon đến gần biển Galila giữa miền thập tỉnh.

Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc v xin Người đặt tay trn kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đm đng, đặt ngn tay vo tai anh v bi nước miếng vo lưỡi anh.

Ðoạn ngước mắt ln trời, Người thở di v bảo: Ephata, nghĩa l "hy mở ra", tức th tai anh được si sng.

Cha Gisu liền cấm họ: đừng ni điều đ với ai cả.

Nhưng Người cng cấm, th họ cng loan truyền mạnh hơn.

Họ đầy lng thn phục, m rằng: "Người lm mọi sự tốt đẹp, Người lm cho kẻ điếc nghe được v người cm ni được".

Ð l Lời Cha. 

 

Trang ch