Thứ Năm tuần 5 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (Năm I) St 2, 18-25

"Người dẫn b đến trước Ađam. V cả hai nn một thn thể".

Bi trch sch Sng Thế.

Thin Cha phn: "Ðn ng ở một mnh khng tốt, Ta hy tạo dựng cho n một nội trợ giống như n".

Sau khi lấy bn đất dựng nn mọi th vật dưới đất v ton thể chim trời, Thin Cha dẫn đến trước mặt Ađam để coi ng gọi chng thế no, v sinh vật no Ađam gọi, th chnh đ l tn n.

Ađam liền đặt tn cho mọi sc vật, chim trời v mung th.

Nhưng Ađam khng gặp một người nội trợ giống như mnh.

Vậy Thin Cha khiến cho Ađam ngủ say, v khi ng đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ng, v đắp thịt lại.

Thin Cha lm cho chiếc xương sườn đ lấy từ Ađam trở thnh người đn b, rồi dẫn đến Ađam.

Ađam liền ni: "By giờ đy xương bởi xương ti v thịt bởi thịt ti. Người ny sẽ được gọi l người nữ, v bởi người nam m ra".

V thế, người đn ng sẽ la bỏ cha mẹ m kết hợp với vợ mnh, v cả hai nn một thn thể.

Lc ấy cả hai người, tức Ađam v vợ ng, đều khỏa thn m khng hề xấu hổ.

Ð l Lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv. 127, 1, 2-3, 4-5

Ðp: Phc cho ai biết knh sợ Cha. (1)

Xướng 1) Phc cho ai biết knh sợ Cha, v bước đi trong đường lối Người. Ngươi sẽ hưởng cng kh của tay ngươi, ngươi c phc v sẽ được may mắn. - Ðp.

2) Vợ ngươi như cy nho sai tri, trong nội cung gia thất nh ngươi. Con ci ngươi như chồi non cy dầu ở chung quanh bn ăn của ngươi. - Ðp.

3) Ð l ơn phc lnh, cho người knh sợ Cha. Từ Sion xin Cha chc lnh cho ngươi. Chc ngươi thấy Girusalem thịnh đạt suốt mọi ngy trong đời sống của ngươi. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) 1 V 11, 4-13

"Bởi ngươi khng giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng v Ðavt thn phụ ngươi,Ta sẽ dnh một chi tộc cho con trai ngươi".

Trch sch Cc Vua quyển thứ nhất.

Khi vua Salomon đ về gi, cc b vợ của ng m hoặc lng ng, ko ng theo cc thần dn ngoại, lng ng khng cn trọn vẹn với Cha l Thin Cha của ng, như lng Ðavt thn phụ ng. Salomon tn thờ nữ thần Astarth của dn Siđon, v thần Mlốc của dn Ammon. V Salomon đ lm điều khng đẹp lng Cha v khng trọn niềm theo Cha, như Ðavt thn phụ ng. Bấy giờ Salomon xy am trn ni đối diện với Girusalem cho Khanios, thần của dn Moab, v cho Mlốc, thần của dn Ammon. ng cũng lm như thế cho tất cả cc b vợ ngoại bang của ng, để cc b dng hương v tế lễ cho cc thần của cc b. Vậy Cha thịnh nộ với Salomon, v tm hồn ng đ bỏ Cha l Thin Cha Israel, Ðấng đ hiện ra với ng hai lần, v cấm ng khng được chạy theo cc thần khc, nhưng Salomon khng tun giữ điều Cha truyền dạy ng.

Do đ, Cha phn cng Salomon rằng: "Bởi ngươi đ ăn ở như thế, v đ khng tun giữ giao ước v lề luật m Ta đ truyền cho ngươi, Ta sẽ phn chia vương quốc của ngươi, v trao cho ti tớ ngươi. Nhưng v nể Ðavt, thn phụ ngươi, Ta sẽ khng thi hnh điều đ khi ngươi cn sống. Ta sẽ phn chia vương quốc ngươi ngay trn tay con của ngươi. V Ðavt, ti tớ Ta, v v Girusalem Ta đ tuyển chọn, Ta sẽ khng lấy tất cả vương quốc: Ta sẽ dnh một chi tộc cho con trai ngươi".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 105, 3-4. 35-36. 37 v 40

Ðp: Lạy Cha, xin nhớ chng con khi gia n huệ cho dn Ngi (c. 4a).

Xướng: 1) Phc cho ai tun giữ những lời huấn lệnh, v lun lun thực thi điều cng chnh. Lạy Cha, xin nhớ chng con khi gia n huệ cho dn Ngi; xin mang ơn cứu độ đến thăm viếng chng con. - Ðp.

2) Họ đ ho mnh với người chư dn, v học theo cng việc chng lm. Họ sng bi t thần của chng, những t thần đ ho thnh lưới d hại họ. - Ðp.

3) Họ đ giết những người con trai v con gi, để lm lễ cng tế quỷ thần. Cha đ bừng cơn thịnh nộ với dn tộc, v tởm ght phần gia nghiệp của Ngi. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 1 Sam 3,9

Alleluia, alleluia - Lạy Cha, xin hy phn, v ti tớ Cha đang lắng tai nghe; Cha c lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 7, 24-30

"Những con ch ở dưới gầm bn cũng ăn những mụn bnh rơi của con ci"

Bi trch Phc m theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu đến địa hạt Tyr v Siđon. Vo một nh kia, Người khng muốn ai biết mnh, nhưng người khng thể ẩn nu được. V ngay lc đ, một b kia c đứa con gi bị thần uế m, b nghe ni về Người liền đến phục lạy Người.

B đ l người dn ngoại, dng giống Syrphnixi v b xin Người trừ quỷ ra khỏi con b.

Người ni: "Hy để con ci ăn no trước đ, v khng nn lấy bnh của con ci m nm cho ch".

Nhưng b trả lời v thưa Người rằng: "Thưa Thầy, đng thế, nhưng cc ch con cũng được ăn những mụn rơi dưới bn ăn của con ci".

Người liền ni với b: "V lời b ni đ, b hy về; quỷ đ ra khỏi con gi b rồi".

Khi b về đến nh, th thấy c gi nhỏ nằm trn giường v quỷ đ xuất rồi.

Ð l Lời Cha. 

 

Trang ch