Thứ Su tuần 4 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I (Năm I): Dt 13, 1-8

"Ðức Gisu Kit hm qua, hm nay v cho đến mun đời vẫn như thế".

Trch thơ gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, tnh bc i huynh đệ phải tồn tại trong anh em. Anh em đừng lng qun việc cho khch đỗ nh: v khi lm như vậy, c kẻ khng ngờ mnh đ đn tiếp cc thin thần. Anh em hy nhớ đến những t nhn như chnh anh em bị t đy chung với họ, v hy nhớ đến những kẻ đau khổ, v chnh anh em cũng đang ở trong thn xc như họ. Mọi người phải tn trọng hn nhn, hy giữ phng the cho tinh khiết, v Thin Cha sẽ đon phạt cc người t dm v ngoại tnh. Trong nếp sống, anh em đừng tham lam; hy bằng lng với những g đang c, v Cha đ phn: "Ta sẽ khng để mặc ngươi v khng bỏ rơi ngươi đu", đến nỗi chng ta c thể tin tưởng m thưa rằng: "Cha l Ðấng ph trợ ti, ti chẳng sợ người đời lm g được ti". Anh em hy nhớ đến cc vị lnh đạo anh em, l những người đ rao giảng lời Cha cho anh em. Hy nhn xem đời họ kết thc ra sao m noi gương đức tin của họ. Ðức Gisu Kit hm qua, hm nay, v cho đến mun đời vẫn như thế.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 26, 1. 3. 5. 8b-9abc

Ðp: Cha l sự sng v l Ðấng cứu độ ti (c. 1a).

Xướng: 1) Cha l sự sng, l Ðấng cứu độ ti, ti sợ chi ai? Cha l Ðấng ph trợ đời ti, ti sợ g ai? - Ðp.

2) Nếu thin hạ đồn binh hạ trại để hại ti, lng ti sẽ khng kinh hi, nếu thin hạ gy chiến với ti, ti vẫn tự tin. - Ðp.

3) V ngy tai hoạ, Cha sẽ che chở ti trong nh Cha, Cha sẽ giấu ti trong nơi kn đo ở Ðền Người, trn tảng đ vững chắc Người sẽ cất nhắc ti ln. - Ðp.

4) V lạy Cha, con tm ra mắt Cha. Xin Cha đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi ti tớ Ngi trong thịnh nộ. Cha l Ðấng ph trợ con, xin đừng hất hủi con. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II): Hc 47, 2-13

"Ðavt đ thnh tm ca tụng v yu mến Thin Cha".

Trch sch Huấn Ca.

Như miếng mỡ lc ra khỏi thịt con vật tế lễ thế no, th Ðavt được chọn giữa con ci Israel như vậy. Người dỡn với sư tử như dỡn với chin con v đa với gấu như đa với những chin con. Khi cn trẻ, no người đ chẳng hạ st tn khổng lồ v rửa nhục cho dn, khi vung dy nm đ đnh ng tn Goliath kiu căng đ sao? V người đ ku cầu Thin Cha ton năng, v Cha đ ban sức mạnh cho người để hạ st tn chiến sĩ hng dũng, để nng cao lng can đảm của dn người. Nhờ thế, người được tn vinh như đ giết mười ngn, được ca tụng v những lời Cha chc lnh, v được người ta trao tặng triều thin vinh quang, v người đ tiu diệt qun th chung quanh, đ thanh ton bọn giặc Philitinh cho đến ngy nay, đ đập tan sức mạnh chng đến mun đời. Trong mọi việc, người dng lời ca khen m tuyn xưng Ðấng Thnh Tối Cao; người thnh tm ca tụng Cha, v yu mến Thin Cha đ sng tạo người, đ cho người quyền năng chống lại qun th. Người thnh lập ca đon trước bn thờ Cha, để ho nhịp những bi thnh ca. Người tổ chức những cuộc lễ huy hong, quy định đầy đủ chu kỳ thời gian, để họ ca tụng thnh danh Cha, v từ sng sớm, họ biểu dương sự thnh thiện của Thin Cha. Cha đ thứ tha tội lỗi của người, v tn dương sức mạnh của người đến mun đời. Cha đ ban cho người giao ước vương quốc v ngi bu vinh quang trong Israel.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 17, 31. 47 v 50. 51.

Ðp: Tn tụng Thin Cha l Ðấng cứu độ ti (c. 47b).

Xướng: 1) Ðường lối Thin Cha l đường thanh khiết, lời của Cha được luyện trong lửa đỏ, chnh Người l khin thuẫn che kẻ nương nhờ Người. - Ðp.

2) Cha hằng sống, chc tụng Ð Tảng của ti, tn tụng Thin Cha l Ðấng cứu độ ti! - Bởi vậy, con sẽ ca tụng Ngi giữa chư dn, lạy Cha, v con sẽ xướng ca khen ngợi danh Ngi. - Ðp.

3) Ngi đ ban cho vương nhi Ngi đại thắng, đ tỏ lng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngi, với Ðavt v miu duệ ng cho tới mun đời. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống khng nguyn bởi bnh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thin Cha phn ra. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 6, 14-29

"Ð chnh l Gioan Tẩy Giả trẫm đ chặt đầu, nay sống lại".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, vua Hrđ nghe ni về Cha Gisu, v danh tiếng Người đ lẫy lừng, kẻ th ni: "Gioan Tẩy giả đ từ ci chết sống lại, nn ng đ lm những việc lạ lng"; kẻ th bảo: "Ð l lia"; kẻ khc lại rằng: "Ð l một tin tri như những tin tri khc". Nghe vậy, Hrđ ni: "Ð chnh l Gioan trẫm đ chặt đầu, nay sống lại". V chnh vua Hrđ đ sai bắt Gioan v giam ng trong ngục, nguyn do tại Hrđia, vợ của Philipph anh vua m vua đ cưới lấy. V Gioan đ bảo Hrđ: "Nh vua khng được php chiếm lấy vợ anh mnh". Phần Hrđia, nng toan mưu v muốn giết ng, nhưng khng thể lm g được, v Hrđ knh nể Gioan, biết ng l người chnh trực v thnh thiện, v giữ ng lại. Nghe ng ni, vua rất phn vn, nhưng lại vui lng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vo ngy sinh nhật Hrđ, khi vua thết tiệc cc quan đại thần trong triều, cc sĩ quan v những người vị vọng xứ Galila. Khi con gi nng Hrđia tiến vo nhảy ma, lm đẹp lng Hrđ v cc quan khch, th vua liền ni với thiếu nữ ấy rằng: "Con muối g, cứ xin, trẫm sẽ cho", v vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều g, d l nửa nước, trẫm cũng cho". C ra hỏi mẹ: "Con nn xin g?" Mẹ c đp: "Xin đầu Gioan Tẩy Giả". C liền vội vng trở vo xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con ci đầu Gioan Tẩy Giả đặt trn đĩa". Vua buồn lắm, nhưng v lời thề v v c cc quan khch, nn khng muốn lm cho thiếu nữ đ buồn. V lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan v đặt trn đĩa. Vin thị vệ liền đi vo ngục chặt đầu Gioan, v đặt trn đĩa trao cho thiếu nữ, v thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, cc mn đệ Gioan đến lấy xc ng v mai tng trong mồ.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

 

Trang ch