Thứ Tư tuần 3 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (năm I) Dt 10, 11-18

"Người đ lm cho những kẻ được thnh ha nn hon hảo đến mun đời"

Bi trch thơ gởi tn hữu Do thi.

Trong khi mọi tư tế hằng ngy đứng gần bn thờ chu ton chức vụ mnh v hiến dng cũng những ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng khng bao giờ xa được tội lỗi, cn Người khi dng xong của lễ duy nhất đền tội, đ ngự bn hữu Thin Cha đến mun đời, v từ đy, Người chờ đợi cho đến khi th địch bị đặt lm bệ dưới chn Người.

V chưng, nhờ việc hiến dng duy nhất m Người đ lm cho những kẻ được thnh ha nn hon hảo đến mun đời.

Vả chnh Thnh Thần cũng đ minh chứng cho chng ta như thế.

V sau khi Cha đ phn: "Nầy l giao ước Ta sẽ ký kết với chng sau những ngy ấy", th Người cn thm: "Ta sẽ đặt lề luật Ta trong lng chng, v khắc n vo tm tr chng; ta sẽ khng cn nhớ đến những tội lỗi v sự gian c của chng nữa".

Vậy nơi no tội lỗi được thứ tha, th khng cn việc dng của lễ đền tội nữa.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv. 88, 4-5, 27-28, 29-30

Ðp: Ðời đời Ta sẽ dnh cho người lng sủng i. (29)

Xướng 1) Ta sẽ ký minh ước cng người Ta tuyển lựa. Ta đ thề cng Ðavt l ti tớ Ta rằng: "Cho tới mun đời Ta bảo tồn miu duệ của ngươi, v Ta thiết lập ngai bu ngươi qua mun thế hệ".

2) Chnh người sẽ thưa cng Ta: "Cha l Cha ti, l Thin Cha v Ð Tảng cứu độ của ti". v Ta sẽ đặt người lm trưởng tử, cao sang hơn cc vua cha ở trần gian.

3) Ðời đời Ta sẽ dnh cho người lng sủng i, v lời Ta ký với người sẽ được mi mi duy tr. Ta sẽ gn giữ miu duệ người mun đời, v ngai bu người như những ngy của ci cao xanh.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (năm II) 2 Sm 7, 4-17

"Ta sẽ cho con của ngươi kế vị, v bảo đảm triều đại ngươi".

Trch sch Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngy ấy, Cha phn cng Nathan lời ny rằng: "Hy đi v ni với Ðavt ti tớ Ta rằng: Cha phn thế ny: C phải ngươi sẽ xy cất cho Ta một ngi nh để ở chăng? V từ ngy Ta dẫn dắt con ci Israel ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngy nay, Ta khng ở trong nh, nhưng Ta di chuyển trong nh tạm v trong trại. Khắp mọi nơi Ta đi qua với con ci Israel, c khi no Ta ni cng một trong cc chi họ Israel m Ta truyền dạy chăn dắt Israel dn Ta rằng: "Tại sao khng xy cất cho Ta một ngi nh bằng cy hương nam?"

Giờ đy, ngươi hy ni cng Ðavt ti tớ Ta rằng: "Cha cc đạo binh phn thế ny: Ta đ đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lc ngươi cn theo sau đon chin, để ngươi trở nn thủ lnh Israel dn Ta v Ta đ ở cng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta sẽ tiu diệt mọi qun th trước mặt ngươi, v Ta sẽ lm cho danh ngươi nn cao trọng như danh cc bậc vĩ nhn trn mặt đất. Ta sẽ đặt để một nơi cho Israel dn Ta, v Ta sẽ vun trồng n tại đ. N sẽ ở đ v sẽ khng cn bị quấy rối nữa. Con ci sự dữ sẽ khng cn đến đn p n như xưa nữa, như ngy Ta thiết lập cc vị Thẩm phn trn Israel dn Ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yn khỏi mọi qun th. V Cha phn trước cho ngươi biết l Cha sẽ tạo lập cho ngươi một ngi nh. Ðến khi qua đời, ngươi sẽ được an giấc cng cc tổ phụ ngươi. Kế đ Ta sẽ cho con của ngươi kế vị v lm cho vương quốc ngươi vững mạnh. Chnh người sẽ xy dựng cho danh Ta một ngi nh, v Ta bảo đảm ngi bu triều đại ngươi tồn tại đến mun đời. Ta sẽ l Cha người, v người sẽ l con Ta. Nếu người c phạm lỗi, Ta sẽ sửa trị người bằng roi người lớn v bằng tai hoạ con ci loi người. Nhưng Ta sẽ khng cất khỏi người lng từ bi của Ta, như Ta đ xử với Saol, kẻ đ bị Ta khai trừ khỏi mặt Ta. V nh của ngươi v triều đại ngươi sẽ vững chắc đến mun đời trước mặt Ta; ngi bu ngươi sẽ vững bền mi mi!" Nathan đ thuật lại cho Ðavt tất cả những lời v thị kiến ny.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 88, 4-5. 27-28. 29-30

Ðp: Ðời đời Ta sẽ dnh cho người lng sủng i (c. 29).

Xướng: 1) Ta đ ký minh ước cng người Ta tuyển lựa. Ta đ thề cng Ðavt l ti tớ của Ta rằng: "Cho tới mun đời Ta bảo tồn miu duệ của ngươi, v Ta thiết lập ngai bu ngươi qua mun thế hệ". - Ðp.

2) Chnh người sẽ thưa cng Ta: "Cha l Cha con, l Thin Cha v Ð Tảng cứu độ của con". V Ta sẽ đặt người lm trưởng tử, cao sang hơn cc vua cha ở trần gian. - Ðp.

3) Ðời đời Ta sẽ dnh cho người lng sủng i, v lời ước Ta ký với người sẽ được mi mi duy tr. Ta sẽ gn giữ miu duệ người tới mun đời, v ngai bu người như những ngy của ci cao xanh. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 1Sam 3,9

Alleluia, Alleluia. - Lạy Cha, xin hy phn, v ti tớ Cha đang lắng tai nghe; Cha c lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 4,1-20

"Người gieo hạt đi gieo hạt giống"

Bi trch Phc m theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển v c đm đng dn chng tụ lại gần Người, nn Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trn mặt biển, tất cả đm đng th ở trn đất theo dọc bờ biển.

Người dng dụ ngn m dạy họ nhiều điều, v khi giảng, Người ni với họ rằng:

"Cc ngươi hy nghe! Nầy người gieo hạt đi gieo hạt giống.

Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường v chim trời đến ăn hết.

Phần khc rơi trn đất sỏi, nơi khng c nhiều đất.

Hạt giống đ mọc ln ngay, v lớp đất khng su.

Nhưng khi mặt trời mọc ln, hạt giống bị nắng đốt v v khng rễ, nn bị chết kh.

Một phần khc rơi vo bụi gai v gai mọc ln lm hạt giống chết m khng sinh hoa tri được.

Phần hạt khc rơi vo đất tốt, mọc ln, nẩy nở v sinh quả, hạt th sinh được ba mươi, hạt được su mươi, hạt được một trăm".

V Người phn rằng: "Ai c tai nghe th hy nghe".

Khi Người cn lại một mnh, th mười hai ng l những kẻ lun ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngn, Người liền bảo cc ng:

"Cc con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thin Cha, cn những người khc ở ngoi th mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngn, v chng nhn m khng thấy, nghe m khng hiểu, kẻo chng trở lại m được tha tội".

Người ni với cc ng:

"Cc con khng hiểu dụ ngn đ sao? Vậy th hiểu sao được tất cả những dụ ngn khc?

Người gieo hạt l gieo lời Cha.

Vệ đường m lời Cha được gieo vo, l những kẻ vừa nghe xong, th Satan đến v cất lấy lời Cha gieo trong tm hồn họ.

V cũng thế, những hạt giống rơi trn đất sỏi, l những kẻ khi nghe lời Cha th đn nhận vui vẻ, nhưng chng khng đm rễ bn trong v l những người hay thay đổi: sau đ gặp phải cơ cực hay bắt bớ v lời Cha, th họ sa ng liền.

Lại c những hạt giống rơi trong bụi gai.

Ðy l những kẻ nghe lời Cha, nhưng những lo lắng trần tục, bp nghẹt lời Cha, khiến khng thể sinh hoa tri được.

Cn những hạt giống gieo trong đất tốt: đ l những người nghe lời Cha, biết giữ lấy v lm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt su mươi v hạt một trăm".

Ð l Lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch