Thứ Su tuần 2 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (năm I) Dt 8, 6-13

"Người l trung gian của một giao ước tốt hơn".

Trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, hiện giờ vị Thượng tế của chng ta đ lnh một chức vụ cao trọng hơn, bởi v Người l Ðấng trung gian của một giao ước tốt hơn, m giao ước ấy được thiết lập trn những lời hứa rất tốt lnh. V nếu giao ước thứ nhất khng khuyết điểm, th thật sự khng cần phải c giao ước thứ hai nữa. V Cha khiển trch họ rằng: "Ny đến ngy Ta thực hiện một giao ước mới cho nh Israel v cho nh Giuđa. Khng phải như giao ước Ta ký kết với cha ng chng trong ngy Ta cầm tay chng dẫn ra khỏi đất Ai-cập. Bởi chng khng trung thnh với giao ước Ta, nn Ta đ bỏ chng. V chưng, giao ước Ta sẽ ký kết với nh Israel sau những ngy ấy, Ta sẽ đặt cc lề luật của Ta trong tr chng, v khắc n vo lng chng. Ta sẽ l Thin Cha của chng, v chng sẽ l dn Ta. Khng cn ai phải dạy bạn hữu mnh, hay mỗi người khng cn phải bảo anh em mnh rằng: "Hy nhn biết Cha", v mọi người, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta; bởi Ta dung thứ cc điều gian c của chng, v khng cn nhớ đến tội lỗi của chng nữa". Người tuyn bố giao ước mới, th Người lm cho giao ước thứ nhất ra cũ đi. Nhưng điều g đ cũ đ gi, th gần tiu mất đi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 84, 8 v 10. 11-12. 13-14.

Ðp: Lng nhn hậu v trung thnh gặp gỡ nhau (c. 11a).

Xướng: 1) Lạy Cha, xin cho chng con nhn thấy tnh thương của Cha, v ban cho chng con được ơn Ngi cứu độ. Vng, ơn cứu độ Cha gần đến cho những ai tn sợ Cha, để vinh quang Cha ngự trị trong đất nước chng con. - Ðp.

2) Lng nhn hậu v trung thnh gặp gỡ nhau, đức cng minh v sự bnh an hn nhau u yếm. Từ mặt đất, đức trung thnh sẽ nở ra, v đức cng minh tự trời nhn xuống. - Ðp.

3) Vng, Cha sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, v đất nước chng ti sẽ sinh bng tri. Ðức cng minh sẽ đi trước thin nhan Cha, v ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (năm II) 1 Sm 24, 3-21

"Ti sẽ khng ra tay st hại người, v người l Ðấng xức dầu của Cha".

Trch sch Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, Saol đem ba ngn người được tuyển chọn trong ton dn Israel v đi tm Ðavt v cc người theo ng, cho đến những mỏm đ cao dốc rất hẻo lnh, nơi chỉ c những con d rừng lui tới. ng đến cc chuồng chin ở vệ đường. Nơi đy c một ci hang, Saol vo đ đi việc cần. Ðavt v những người theo ng đang np pha trong hang.

Cc người đầy tớ ni với Ðavt rằng: "Ðy l ngy Cha phn cng ng: Ta trao th địch của ngươi cho ngươi, để ngươi đối xử với hắn thế no tuỳ ý ngươi". Vậy Ðavt đứng ln, ln cắt một mảnh chiến bo của Saol. Sau đ Ðavt hối hận, v đ cắt o chiến bo của Saol. ng ni với cc người theo ng rằng: "Xin Cha thương ti, đừng để ti lm việc ny cho chủ ti, đấng Cha xức dầu, l ra tay st hại vua, v vua l đấng xức dầu của Cha". Ðavt ngăm đe những người theo ng khng được php xng vo Saol. Saol đứng ln ra khỏi hang v tiếp tục cuộc hnh trnh. Ðavt cũng đứng dậy đi theo Saol ra khỏi hang v gọi giật sau lưng vua rằng: "Tu đức vua". Saol nhn lại đng sau, Ðavt sấp mnh knh lạy v ni cng Saol rằng:

"Tại sao bệ hạ lại nghe những lời người ta đồn thổi rằng: Ðavt toan lm hại bệ hạ. Ðy hm nay chnh mắt bệ hạ thấy rằng: trong hang, Cha đ trao bệ hạ vo tay ti. Ti đ tưởng giết bệ hạ, nhưng ti thương hại bệ hạ, v ti đ ni: Ti khng ra tay st hại chủ ti, v người l đấng xức dầu của Cha. Hơn thế nữa, cha i, hy nhn xem mảnh chiến bo của bệ hạ trong tay ti, v khi xn vạt chiến bo của bệ hạ, ti khng muốn ra tay st hại bệ hạ. Xin bệ hạ hy nhận biết rằng tay ti khng lm điều c v bất cng, ti khng phạm đến bệ hạ, nhưng bệ hạ cứ m mưu hm hại mạng sống ti. Xin Thin Cha xt xử cho bệ hạ v ti, v xin Cha bo th cho ti. Nhưng tay ti sẽ khng phạm đến thn bệ hạ. Như ngạn ngữ xưa c ni "c giả c bo", nhưng tay ti cũng sẽ khng phạm đến bệ hạ. Hỡi vua Israel, bệ hạ bắt bớ ai? Bệ hạ bắt một con ch chết, một con bọ cht sao? Xin Cha lm quan n v xt xử cho ti v bệ hạ, xin Cha nhn xem v xt xử vụ ny m giải thot ti khỏi tay bệ hạ".

Ðavt vừa dứt lời, Saol liền ni: "Hỡi Ðavt con ta, c phải tiếng đ l tiếng của con khng?" Saol cất tiếng khc v ni cng Ðavt rằng: "Con cng chnh hơn cha, con lm ơn cho cha m cha trả on cho con. Hm nay con vạch r, con đối xử nhn đạo với cha, v mặc dầu Cha đ trao cha vo tay con m con cũng khng giết cha. No c ai gặp kẻ th m để n đi yn lnh khng? Vậy xin Cha bo đp lại cho con về n huệ m con đ lm cho cha trong ngy hm nay. Nay cha biết chắc rằng con sẽ lm vua, v con sẽ nắm mi mi trong tay con vương quốc Israel".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 56, 2. 3-4. 6 v 11

Ðp: Nguyện xt thương con, lạy Cha, nguyện xt thương con (c. 2a).

Xướng: 1) Nguyện xt thương con, lạy Cha, nguyện xt thương con, v linh hồn con tm đến nương tựa Ngi. Con nương nhờ bng cnh của Ngi, cho tới khi cơn hoạn nạn qua đi. - Ðp.

2) Con ku ln Thin Cha Tối Cao, Thin Cha thực hiện cho con điều lnh. Nguyện Cha tự trời thi n v cứu độ con, lm cho những người bch hại con phải nhục nh, nguyện Cha tỏ ra n sủng v lng trung tn của Ngi. - Ðp.

3) Lạy Cha, xin Ngi hiện ra cao cả trn trời, xin tỏ vinh quang Ngi ra trn ton ci đất, v đức từ bi Cha cao tới ci trời, v lng trung tn Ngi chạm ngn my. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Con chin Ta th nghe tiếng Ta; Ta biết chng v chng theo Ta". - Alleluia.

 

Phc m: Mc 3, 13-19

"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cng Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, Cha Gisu ln ni v gọi những kẻ Người muốn gọi, v họ đến cng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, v sai cc ng đi giảng v ban cho cc ng quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy l: Simon m Người đặt tn l Phr, Giacb con ng Gibđ, v Gioan l em Giacb, (cả hai được Người đặt tn l Boanerges, nghĩa l con của sấm st), rồi đến Anr, Philipph, Bartlm, Matthu, Tma, Giacb con ng Alph, Tađ, Simon nhiệt tm, v Giuđa Iscari l kẻ nộp Người.

Ð l lời Cha.

 

Trang ch