Thứ Hai tuần 2 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (năm I) Dt 5, 1-10

"Dầu l Con Thin Cha, Người đ học vng phục do những đau khổ Người chịu".

Trch thư gửi tn hữu Do-thi.

Tất cả cc vị Thượng tế được chọn giữa loi người, nn được đặt ln thay cho loi người m lo việc Cha, để hiến dng lễ vật v hy lễ đền tội. Người c thể thng cảm với những kẻ m muội v lầm lạc, v chnh người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. V thế cũng như người phải dng lễ đền tội thay cho dn thế no, th người dng lễ đền tội cho chnh mnh như vậy. Khng ai được chiếm vinh dự đ, nhưng phải l người được Thin Cha ku gọi, như Aaron. Cũng thế, Ðức Kit khng tự dnh lấy quyền lm thượng tế, nhưng l Ðấng đ ni với Người rằng: "Con l Con Cha, hm nay Cha sinh ra Con". Cũng c nơi khc Ngi phn: "Con l Tư tế đến mun đời theo phẩm hm Menkixđ". Khi cn sống ở đời ny, Cha Kit đ lớn tiếng v rơi lệ dng lời cầu xin khẩn nguyện ln Ðấng c thể cứu Mnh khỏi chết, v v lng thnh knh, Người đ được nhậm lời. Dầu l Con Thin Cha, Người đ học vng phục do những đau khổ Người chịu, v khi hon tất, Người đ trở nn căn nguyn ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tng phục Người. Người được Thin Cha gọi l Thượng tế theo phẩm hm Menkixđ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 109, 1. 2. 3. 4.

Ðp: Con l Thượng tế tới mun đời theo phẩm hm Menkixđ (c. 4bc).

Xướng: 1) Thin Cha đ tuyn bố cng Cha ti rằng: "Con hy ngồi bn hữu Ta, cho tới khi Ta bắt qun th lm bệ k dưới chn Con". - Ðp.

2) Ðức Thin Cha từ Sion sẽ ph by vương trượng quyền bnh của Ngi, rằng: "Con hy thống trị giữa qun th". - Ðp.

3) Cc thủ lnh cng hiện diện bn Con, ngy Con ging sinh trong thnh thiện huy hong: trước rạng đng, tựa hồ sương sa, Ta đ sinh hạ ra Con". - Ðp.

4) Ðức Thin Cha đ thề v khng hối hận rằng: "Con l Thượng tế tới mun đời theo phẩm hm Menkixđ". - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (năm II) 1 Sm 15, 16-23

"Vng lời th tốt hơn của lễ. Cha truất phế khng cho ng lm vua nữa".

Trch sch Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngy ấy, Samuel ni cng Saol rằng: "Thi! Ti sẽ tuyn bố cho ng những điều Thin Cha đ ni với ti trong đm qua". V Saol đp: "Ngi cứ ni". Samuel liền ni: "Khi ng tự thấy ng cn b nhỏ, h ng đ chẳng được đặt lm thủ lnh cc chi họ Israel sao? V Thin Cha đ chẳng xức dầu phong ng lm vua Israel sao? Cha đ sai ng ln đường v ni: "Hy đi giết qun Amalec tội lỗi, v hy giao chiến với chng cho đến khi tận diệt chng". Tại sao ng khng nghe lời Cha, m lại chạy theo chiến lợi phẩm v lm điều tội lỗi trước mặt Cha như vậy?" Saol ni với Samuel: "Vng, ti đ nghe lời Cha, đ đi trn đường Cha sai ti, đ bắt Aga vua Amalec, v tn st dn Amalec. Nhưng trong cc chiến lợi phẩm, dn chng đ lấy chin b, những vật nhất hạng họ cướp được để tế lễ Cha l Thin Cha của họ tại Galgal".

Samuel ni: "Ny Cha ưa thch của lễ ton thiu v hy lễ hơn sự vng lời Cha ư? V vng lời th tốt hơn của lễ, v tun lệnh th cao đẹp hơn dng mỡ cừu; v phản bội th giống như tội t thuật, cn ngoan cố th giống như tội thờ bụt thần. Vậy bởi ng khinh bỉ lời Cha, nn Cha truất phế khng cho ng lm vua nữa".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 v 23.

Ðp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thin Cha cứu độ (c. 23b).

Xướng: 1) Ta khng khiển trch ngươi về chuyện dng lễ vật, v lễ ton thiu của ngươi đặt ở trước mặt Ta lun. Ta khng nhận tự nh ngươi một con b non, cũng khng nhận tự đon chin ngươi những con d đực. - Ðp.

2) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, v miệng ngươi thường ni về minh ước của Ta? Ngươi l kẻ khng ưa lời gio huấn v nm bỏ lời Ta lại sau lưng? - Ðp.

3) Ngươi lm thế, m Ta đnh yn lặng? Ngươi đ tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi by trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dng lời khen ngợi, người đ trọng knh Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thin Cha cứu độ. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! - Cha trung thnh trong mọi lời Cha phn, v thnh thiện trong mọi việc Cha lm. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 2, 18-22

"Tn lang cn ở với họ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Khi ấy, mn đồ của Gioan v cc người biệt phi ăn chay, họ đến ni với Cha Gisu rằng: "Tại sao mn đồ của Gioan v cc người biệt phi ăn chay, cn mn đồ Ngi lại khng ăn chay?" Cha Gisu ni với họ: "Cc khch dự tiệc cưới c thể ăn chay khi tn lang cn ở với họ khng? Bao lu tn lang cn ở với họ, th họ khng thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngy tn lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Khng ai lấy vải mới m v o cũ, chẳng vậy, miếng vải v sẽ rt lại m ko o cũ, v chỗ rch lại tệ hơn. Cũng khng ai đổ rượu mới vo bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ lm vỡ bầu da, v rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch