Cha Nhật 2 Thường Nin Năm C

 

 

Bi Ðọc I: Is 62, 1-5

"Người chồng sẽ vui mừng v vợ".

Trch sch Tin tri Isaia.

V Sion, ti sẽ khng im tiếng, v v Girusalem, ti sẽ khng nghỉ ngơi, cho đến khi Ðấng cng chnh xuất hiện như nh sng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sng ngời. Mọi dn tộc sẽ thấy Người l Ðấng cng chnh của ngươi, v mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chnh Cha sẽ đặt cho ngươi một tn mới. Ngươi sẽ l triều thin vinh hiển trong tay Cha, v vương miện quyền bnh trong tay Thin Cha ngươi, ngươi sẽ khng cn gọi l kẻ bị ruồng bỏ, v đất ngươi sẽ khng cn gọi l chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi l "kẻ Ta ưa thch", v đất ngươi sẽ được gọi l đất c dn cư, v ngươi đẹp lng Thin Cha, v đất ngươi sẽ c dn cư.

(Như) thanh nin sẽ ở cng trinh nữ, con ci ngươi sẽ ở trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng v vợ, Thin Cha ngươi sẽ vui mừng v ngươi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac

Ðp: Hy tường thuật php lạ Cha giữa chư dn (c. 3).

Xướng: 1) Hy ca mừng Thin Cha bi ca mới, hy ca mừng Thin Cha đi, ton thể địa cầu. Hy ca mừng Thin cha, hy chc tụng danh Người. - Ðp.

2) Ngy ngy hy loan truyền ơn Người cứu độ. Hy tường thuật vinh quang Cha giữa chư dn, v php lạ Người ở nơi vạn quốc. - Ðp.

3) Hy knh tặng Thin Cha, hỡi người chư dn b tnh, hy knh tặng Thin Cha quyền thế với vinh quang, hy knh tặng Thin Cha vinh quang xứng với danh Người. - Ðp.

4) Hy mặc lễ phục, thờ lạy Thin Cha. Ton thể địa cầu, hy run sợ trước thin nhan, hy cng bố giữa chư dn rằng Thin Cha ngự trị. Người cai quản chư dn theo đường đoan chnh. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Cr 12, 4-11

"Cng một Thnh Thần ban pht ơn ring cho mỗi người theo như Người quy định".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu C-rint.

Anh em thn mến, c những hồng n khc nhau, nhưng vẫn l một Thnh Thần; c nhiều chức vụ khc nhau, nhưng chnh l một Cha; v c những hnh động khc nhau, nhưng chnh l một Thin Cha, Người thực hiện hết mọi ci trong mọi người. Ơn Thnh Thần ban cho mỗi người mỗi khc, cốt để mưu cầu cng ch. Người th được Thnh Thần cho lời khn ngoan, kẻ khc th được lời thng minh, theo cng một Thnh Thần; người khc được đức tin, trong cng một Thnh Thần; kẻ khc nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng một Thnh Thần đ; c người được ơn lm php lạ, c kẻ được ơn tin tri, người khc được ơn phn biệt cc thần tr; c người được ơn ni nhiều thứ tiếng; người khc được ơn giải thch cc thứ tiếng. Nhưng cng một Thnh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đ. Người ban pht ơn ring cho mỗi người theo như Người quy định.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Ðức Vua, Ðấng nhn danh Cha m đến, bnh an trn trời v vinh quang trn cc tầng trời. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 2, 1-12

"Cha Gisu đ lm php lạ đầu tin ny tại Cana xứ Galila".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, c tiệc cưới tại Cana xứ Galila. V c mẹ của Cha Gisu ở đ. Cha Gisu v cc mn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. V bỗng thiếu rượu, mẹ Cha Gisu ni với Người: "Họ hết rượu rồi". Cha Gisu ni với mẹ: "Hỡi b, Con với b c can chi đu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người ni với những người gip việc: "Hễ Người bảo g, th phải lm theo". Ở đ c su chum đ, dng vo việc thanh tẩy của người Do-thi, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thng nước. Cha Gisu bảo họ: "Hy đổ nước đầy cc chum". Họ đổ đầy tới miệng. V Cha Gisu bảo họ: "By giờ hy mc đem cho người quản tiệc!" V họ đ đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đ ho thnh rượu, ng khng biết tự đu ra, nhưng những người gip việc đ mc nước th biết, ng mới gọi tn lang m ni: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khch ng ng th mới đem rượu xong hơn. Cn ng, ng lại giữ rượu ngon tới giờ ny". Cha Gisu đ lm php lạ đầu tin ny tại Cana xứ Galila, v đ tỏ vinh quang Người v cc mn đệ Người tin Người.

{Sau đ Người xuống Capharnaum lm một với mẹ Người, anh em (Người) v mn đệ của Người, nhưng cc Ngi chỉ lưu lại ở đ t ngy thi.}

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch