Cha Nhật 2 Thường Nin Năm B

 

 

Bi Ðọc I: 1 Sm 3, 3b-10. 19

"Lạy Cha, xin hy ni, v ti tớ Cha đang nghe".

Trch sch Samuel quyển thứ nhất.

Ngy ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Cha, nơi đặt Hm Bia Thin Cha. Cha đ gọi Samuel; cậu trả lời: "Ny con đy", rồi chạy đến Hli v ni: "Ny con đy, v thầy gọi con". Hli trả lời: "Ta đu c gọi, hy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Cha gọi Samuel lần nữa, v Samuel chỗi dậy, chạy đến Hli v ni: "Ny con đy, v thầy gọi con". Hli trả lời: "Ny con, Ta đu c gọi, hy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Cha, v lời Cha chưa được mạc khải cho cậu. Cha lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hli v ni: "Ny con đy, v thầy gọi con". Hli biết Cha đ gọi Samuel, nn ni với Samuel: "Hy đi ngủ, v nếu Người cn gọi con, th con ni rằng: 'Lạy Cha, xin hy ni, v ti tớ Cha đang nghe'". Samuel trở về chỗ mnh v ngủ lại. Cha đến gần v gọi Samuel như những lần trước: "Samuel, Samuel!" V Samuel thưa: "Lạy Cha, xin hy ni, v ti tớ Cha đang nghe".

Phần Samuel ngy cng lớn ln. Cha hằng ở cng cậu, v cậu khng để rơi mất lời no của Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 39, 2 v 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Ðp: Lạy Cha, ny con xin đến để thực thi ý Cha (c. 8a v 9a).

Xướng: 1) Con đ cậy trng, con đ cậy trng ở Cha, Ngi đ nghing mnh về bn con, Ngi đ đặt trong miệng con một bi ca mới, bi ca mừng Thin Cha chng ta. - Ðp.

2) Hy sinh v lễ vật th Cha chẳng ưng, nhưng Ngi đ mở rộng tai con. Cha khng đi hỏi lễ ton thiu v lễ đền tội, bấy giờ con đ thưa: "Ny con xin đến". - Ðp.

3) Như trong quyển vng đ chp về con: lạy Cha, con sung sướng thực thi ý Cha, v php luật của Cha ghi tận đy lng con. - Ðp.

4) Con đ loan truyền đức cng minh Cha trong Ðại Hội, thực con đ chẳng ngậm mi, lạy Cha, Cha biết rồi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20

"Thn xc anh em l chi thể của Cha Kit".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu C-rint.

Anh em thn mến, thn xc khng phải v dm dật, m v Cha, v Cha v thn xc. Thin Cha đ cho Cha sống lại, cũng sẽ dng quyền năng Người cho ta sống lại.

Anh em khng biết thn xc anh em l chi thể của Cha Kit sao? Nhưng ai kết hợp với Cha th nn một thần tr. Vậy hy xa lnh dm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoi thn xc, nhưng kẻ t dm th phạm tội trong thn xc mnh. Anh em khng biết thn xc anh em l đền thờ Cha Thnh Thần, Ðấng ngự trong anh em m anh em đ nhận lnh nơi Thin Cha, v anh em khng cn thuộc về chnh mnh nữa sao? V anh em đ được mua chuộc bằng một gi rất lớn. Vậy anh em hy tn vinh Cha trong thn xc anh em.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mt 11, 23

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha l Cha trời đất, Cha đng chc tụng, v đ mạc khải cho cc trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 1, 35-42

"Họ xem chỗ Người ở, v ở lại với Người".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhm mn đệ của ng nhn theo Cha Gisu đang đi m ni: "Ðy l Chin Thin Cha". Hai mn đệ nghe ng ni, liền đi theo Cha Gisu. Cha Gisu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mnh, th ni với họ: "Cc ngươi tm g?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa l: thưa Thầy, Thầy ở đu?" Người đp: "Hy đến m xem". Họ đ đến v xem chỗ Người ở, v ở lại với Người ngy hm ấy, lc đ độ chừng giờ thứ mười.

Anr, em ng Simon Phr, (l) một trong hai người đ nghe Gioan ni v đ đi theo Cha Gisu. ng gặp Simon anh mnh trước hết v ni với anh: "Chng ti đ gặp Ðấng Messia, nghĩa l Ðấng Kit". V ng dẫn anh mnh tới Cha Gisu. Cha Gisu nhn Simon v ni: "Ngươi l Simon, con ng Gioan, ngươi sẽ được gọi l Kpha, nghĩa l Ð".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch