Thứ Hai tuần 1 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (năm I) Dt 1, 1-6

"Cha đ phn dạy chng ta qua Người Con".

Khởi đầu thư gửi tn hữu Do-thi.

Thuở xưa, nhiều lần v dưới nhiều hnh thức, Thin Cha đ phn dạy cha ng chng ta qua cc tin tri. Trong những ngy sau hết đy, Ngi đ phn dạy chng ta qua Người Con m Ngi đ đặt lm vị thừa kế vạn vật, v cũng do bởi Người Con m Ngi đ tc thnh vũ trụ.

Nguyn vốn l phản ảnh sự vinh quang v l hnh tượng bản thể Ngi, Người Con đ nng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mnh, qut sạch tội lỗi chng ta, v ngự bn hữu Ðấng Oai Nghim, trn ci trời cao thẳm. Tn Người cao trọng hơn cc thin thần bao nhiu, th Người cũng vượt trn cc thin thần bấy nhiu.

Phải, v c bao giờ Thin Cha đ phn bảo với một vị no trong cc thin thần rằng: "Con l thi tử của Cha, hm nay Cha đ sinh hạ Con"? Rồi Cha lại phn: "Ta sẽ l Cha Người, v Người sẽ l Con Ta". V khi ban Con Một mnh cho thế gian, Cha lại phn rằng: "Tất cả cc thin thần Cha hy thờ lạy Người!"

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 96, 1 v 2b. 6 v 7c. 9

Ðp: Bao nhiu cha tể hy cc cung bi lạy Người (c. 7c).

Hoặc đọc: Cha hiển trị, Cha l Ðấng tối cao trn ton ci đất (c. 1a v 9a).

Xướng: 1) Cha hiển trị, địa cầu hy hn hoan, hải đảo mun ngn, hy mừng vui. Cng minh chnh trực l nền k ngai bu. - Ðp.

2) Trời xanh loan truyền sự cng minh Cha, v chư dn được thấy vinh hiển của Người. Bao nhiu cha tể hy cc cung bi lạy Người. - Ðp.

3) Lạy Cha, v Ngi l Ðấng tối cao trn ton ci đất, Ngi rất đỗi siu phm giữa mun cha tể. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (năm II) 1 Sm 1, 1-8

"Anna buồn sầu, v Cha đ để b phải son sẻ".

Khởi đầu sch Samuel quyển thứ nhất.

Khi ấy, c một người qu ở Rama-Sphim, miền ni Ephraim, tn l Elcana, con của Girha, Girha con của lihu, lihu con của Thhu, Thhu con của Sp, người Ephratha. Elcana c hai người vợ: một tn l Anna, người kia tn l Phnenna. V Phnenna c nhiều con, cn Anna th khng c con. Vo những ngy luật quy định, ng ny thường rời qu mnh ln Sil để thờ lạy Cha cc đạo binh v hiến dng của lễ. Tại Sil, c hai người con của Hli l Ophni v Phni, cả hai đều l tư tế của Cha. Ngy kia Elcana đi tế lễ, ng chia phần cho b vợ Phnenna v tất cả cc con trai con gi của b. ng buồn sầu chia cho Anna c một phần, mặc dầu ng yu b: v Thin Cha để cho b phải son sẻ. Cả đối thủ của b cũng lm cho b buồn phiền v nhục mạ b, v Cha đ để b phải son sẻ. Hằng năm, mỗi lần đến ngy ln đền thờ Cha, Elcana đều chia phần như thế, v Anna cũng đều bị khiu khch như vậy. B than khc v khng ăn uống g. Vậy Elcana, chồng b, đ ni với b rằng: "Hỡi Anna, sao b khc, v khng ăn uống g? Sao b buồn như vậy? Ti đy chẳng quý hơn mười đứa con sao?"

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 115, 12-13. 14 v 17. 18-19

Ðp: Lạy Cha, con sẽ hiến dng Cha lời ca ngợi lm sinh lễ (c. 17a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Con lấy g dng lại cho Cha, để đền đp những điều Ngi ban tặng cho con? Con sẽ lnh chn cứu độ, v con sẽ ku cầu danh Cha. - Ðp.

2) Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cng Cha, trước mặt ton thể dn Ngi. Con sẽ hiến dng Cha lời ca ngợi lm sinh lễ, v con sẽ ku cầu danh Cha. - Ðp.

3) Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cng Cha, trước mặt ton thể dn Ngi, trong nơi hnh lang nh Cha, ở giữa lng ngươi, Girusalem hỡi! - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha, xin hy phn, v ti tớ Cha đang lắng tai nghe; Cha c lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 1, 14-20

"Anh em hy ăn năn sm hối v tin vo Tin Mừng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Sau khi Gioan bị bắt, Cha Gisu sang xứ Galila, rao giảng Tin Mừng của nước Thin Cha, Người ni: "Thời giờ đ mn v nước Thin Cha đ gần đến; anh em hy ăn năn sm hối v tin vo Tin Mừng".

Ðang lc đi dọc theo bờ biển Galila, Người thấy Simon v em l Anr đang thả lưới xuống biển, v cc ng l những người đnh c. Cha Gisu bảo cc ng: "Hy theo Ta, Ta sẽ lm cho cc ngươi trở thnh những kẻ chi lưới người". Lập tức bỏ lưới, cc ng theo Người. Ði xa hơn một cht nữa, Người thấy Gia-cb con ng Gibđ v em l Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi cc ng. Hai ng bỏ cha l Gibđ ở lại trn thuyền cng với cc người lm cng, v đi theo Người.

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

 

Trang ch