Lễ Thăng Thin Năm A

 

Bi Ðọc I: Cv 1, 1-11

"Trước sự chứng kiến của cc ng, Người ln trời".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Hỡi Thphil, trong quyển thứ nhất, ti đ tường thuật tất cả những điều Ðức Gisu đ bắt đầu lm v giảng dạy, cho đến ngy Người ln trời, sau khi căn dặn cc Tng đồ, những kẻ Người đ tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thnh Thần. Sau cuộc thương kh, Người đ tỏ cho cc ng thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đ hiện ra với cc ng trong khoảng bốn mươi ngy v đm đạo về Nước Thin Cha. V trong một bữa ăn, Người đ ra lệnh cho cc ng chớ rời khỏi Girusalem, nhưng hy chờ đợi điều Cha Cha đ hứa. Người ni: "Như cc con đ nghe chnh miệng Thầy rằng: Gioan đ lm php rửa bằng nước, phần cc con, t ngy nữa, cc con sẽ chịu php rửa trong Thnh Thần".

Vậy cc kẻ c mặt hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, c phải đ đến lc Thầy khi phục Nước Israel chăng?" Người bảo họ rằng: "Ðu phải việc cc con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn m Cha đ ấn định do quyền bnh Ngi. Nhưng cc con sẽ nhận được sức mạnh của Thnh Thần ngự xuống trn cc con, v cc con sẽ nn chứng nhn cho Thầy tại Girusalem, trong tất cả xứ Giuđa v Samaria, v cho đến tận cng tri đất". Ni xong, Người được cất ln trước mắt cc ng, v một đm my bao phủ Người khuất mắt cc ng.

Ðang khi cc ng cn ngước mắt ln trời nhn theo Người đang xa đi, th bỗng c hai người mặc o trắng đứng gần cc ng v ni rằng: "Hỡi người Galil, sao cc ng cn đứng nhn ln trời? Ðức Gisu, Ðấng vừa la cc ng m ln trời, sẽ đến cng một thể thức như cc ng đ thấy Người ln trời".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Ðp: Thin Cha ngự ln giữa tiếng tưng bừng, Cha ngự ln trong tiếng kn vang (c. 6).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hết thảy chư dn, hy vỗ tay, hy reo mừng Thin Cha tiếng reo vui! V Cha l Ðấng Tối cao, khả uý, Người l Ðại Ðế trn khắp trần gian. - Ðp.

2) Thin Cha ngự ln giữa tiếng tưng bừng, Cha ngự ln trong tiếng kn vang. Hy ca mừng, ca mừng Thin Cha' hy ca mừng, ca mừng Vua ta! - Ðp.

3) V Thin Cha l Vua khắp ci trần gian, hy xướng ca vịnh mừng Người. Thin Cha thống trị trn cc nước, Thin Cha ngự trn ngai thnh của Người. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Ep 1, 17-23

"Người đặt Ngi ngự bn hữu mnh trn trời".

Trch thư của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu phx.

Anh em thn mến, xin Thin Cha của Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, l Cha vinh hiển, ban cho anh em thần tr khn ngoan v mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tm hồn anh em được sng suốt, để anh em biết thế no l trng cậy vo ơn Người ku gọi, thế no l sự phong ph gia nghiệp vinh quang nơi cc thnh, v thế no l quyền năng v cng lớn lao của Người đối với chng ta, l những kẻ tin, chiếu theo hnh động của sức mạnh quyền năng Người, cng việc m Cha đ thực hiện trong Ðức Kit, tức l lm cho Ngi từ ci chết sống lại, v đặt Ngi ngự bn hữu mnh trn trời, vượt trn mọi cấp trật, cc lnh thần, quyền thần, dũng thần, v quản thần, vượt trn mọi danh hiệu được xưng h cả đời ny lẫn đời sau. Cha khiến mọi sự quy phục dưới chn Ngi, v tn Ngi lm đầu ton thể Hội Thnh l thn thể Ngi, v l sự sung mn của Ðấng chu ton mọi sự trong mọi người.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mt 28, 19 v 20

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Cc con hy đi giảng dạy mun dn: Thầy sẽ ở cng cc con mọi ngy cho đến tận thế". - Alleluia.

 

Phc m: Mt 28, 16-20

"Mọi quyền năng trn trời dưới đất đ được ban cho Thầy".

Bi kết Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, mười một mn đệ đi về Galila, đến ni Cha Gisu đ chỉ trước. Khi thấy Người, cc ng thờ lạy Người, nhưng c t kẻ cn hoi nghi. Cha Gisu tiến lại ni với cc ng rằng: "Mọi quyền năng trn trời dưới đất đ được ban cho Thầy. Vậy cc con hy đi giảng dạy mun dn, lm php rửa cho họ nhn danh Cha, v Con v Thnh Thần, giảng dạy họ tun giữ mọi điều Thầy đ truyền cho cc con. V đy Thầy ở cng cc con mọi ngy cho đến tận thế".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch