Thứ Bảy sau Cha Nhật VII Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 28, 16-20. 30-31

"Ngi ở lại Rma, rao giảng nước Thin Cha".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Khi chng ti đến Rma, Phaol được php ở nh ring với người lnh canh. Sau ba hm, ngi mời cc đầu mục người Do-thi đến. Khi họ đến, ngi ni với họ: "Thưa anh em, dầu ti đy khng lm điều g phạm đến dn tộc hay tục lệ tổ tin, m ti đ bị bắt tại Girusa-lem v bị nộp trong tay người Rma. Khi đ điều tra, họ muốn thả ti v ti khng c tội g đng chết. Nhưng người Do-thi chống lại, nn ti buộc lng phải nại đến hong đế, nhưng khng phải l ti c g kiện co dn ti. Do đ ti đ xin gặp anh em v ni chuyện: Chnh v niềm hy vọng của Israel m ti phải mang xiềng xch ny".

Suốt hai năm, ngi tr tại ngi nh đ thu, tiếp nhận tất cả những ai đến gặp ngi, ngi rao giảng nước Thin Cha v dạy dỗ những điều về Cha Gisu Kit một cch dạn dĩ, khng c ai ngăn cấm.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 10, 5. 6 v 8

Ðp: Lạy Cha, người chnh trực sẽ nhn thấy tn nhan Cha (c. 8b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Cha kiểm sot người hiền đức, kẻ c nhn, ai chuộng điều c, th linh hồn Người ght bỏ. - Ðp.

2) Trn lũ tội nhn Người lm mưa than đỏ dim sinh, v phần chn của chng l luồng gi lửa. Bởi Cha cng minh, nn Người thch chuyện cng minh, người chnh trực sẽ nhn thấy thin nhan. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! - Thnh Thần sẽ dạy cc con mọi điều, v sẽ nhắc nhở cho cc con tất cả những g Thầy đ ni với cc con. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 21, 20-25

"Chnh mn đệ ny lm chứng về những việc đ v đ viết ra".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Phr quay lại, thấy mn đệ Cha Gisu yu mến theo sau, cũng l người nằm st ngực Cha trong bữa ăn tối v hỏi "Thưa Thầy, ai l người sẽ nộp Thầy?" Vậy khi thấy mn đệ đ, Phr hỏi Cha Gisu rằng: "Cn người ny th sao?" Cha Gisu đp: "Nếu Thầy muốn n cứ ở lại mi cho tới khi Thầy đến th việc g đến con? Phần con, cứ theo Thầy". V thế, c tiếng đồn trong anh em l mn đệ ny sẽ khng chết. Nhưng Cha Gisu khng ni với Phr: "N sẽ khng chết", m Người chỉ ni: "Nếu Thầy muốn n cứ ở lại mi cho tới khi Thầy đến th việc g đến con".

Chnh mn đệ ny lm chứng về những việc đ v đ viết ra, v chng ti biết lời chứng của người ấy xc thật. Cn nhiều việc khc Cha Gisu đ lm, nếu chp lại từng việc một th ti thiết tưởng cả thế giới cũng khng thể chứa hết cc sch viết ra.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch