Thứ Ba sau Cha Nhật VII Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 20, 17-27

"Ti đi cho hết qung đường đời v hon tất nhiệm vụ rao giảng lời Cha".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, từ Mil, Phaol sai người đi phx mời cc trưởng gio đon đến. Khi họ đến với ngi v hội họp, ngi ni với họ: "Cc ng biết ngay tự ngy đầu khi ti vo đất Tiểu , ti đ cư xử thế no với cc ng trong suốt thời gian đ, ti hết lng khim nhường phụng sự Cha, phải khc lc v thử thch do người Do-thi m mưu hại ti. Cc ng biết ti khng từ chối lm một điều g hữu ch cho cc ng, ti đ rao giảng v dạy dỗ cc ng nơi cng cộng v tại tư gia, minh chứng cho người Do-thi v dn ngoại biết phải hối cải trở về với Thin Cha, phải tin Ðức Gisu Kit, Cha chng ta. V giờ đy được Thnh Thần bắt buộc đi Girusalem m khng biết ở đ c những g xảy đến cho ti, chỉ biết l từ thnh ny qua thnh khc, Thnh Thần bo trước cho ti rằng: xiềng xch v gian lao đang chờ ti ở Girusalem. Nhưng ti khng sợ chi cả, khng kể mạng sống ti lm quý, miễn l ti đi cho hết qung đường đời v hon tất nhiệm vụ rao giảng lời Cha m ti đ lnh nhận nơi Cha Gisu l lm chứng về Tin Mừng ơn Thin Cha. V giờ đy, ti biết rằng hết thảy cc ng l những người được ti gh qua rao giảng nước Thin Cha, cc ng sẽ chẳng cn thấy mặt ti nữa. V thế hm nay ti quả quyết với cc ng rằng: ti trong sạch khng dnh mu người no cả. V chưng, ti khng trốn trnh, khi phải rao giảng cho cc ng mọi ý định của Thin Cha".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 67, 10-11. 20-21

Ðp: Chư quốc trần ai, hy ca khen Thin Cha (c. 33a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) i Thin Cha, Ngi lm mưa n huệ xuống cho dn Ngi, v khi họ mệt mỏi, Ngi đ bổ dưỡng cho. i Thin Cha, đon chin Ngi định cư trong xứ sở, m do lng nhn hậu, Ngi chuẩn bị cho kẻ cơ bần. - Ðp.

2) Chc tụng Cha ngy nọ qua ngy kia. Thin Cha l Ðấng cứu độ, Ngi vc đỡ gnh nặng chng ta. Thin Cha chng ta l Thin Cha cứu độ, Cha l Thin Cha ban ơn giải thot khỏi tay tử thần. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin cng Cha, v Người sẽ ban cho cc con Ðấng Ph Trợ khc, để Ngi ở với cc con lun mi. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 17, 1-11a

"Lạy Cha, xin hy lm vinh hiển Con Cha".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu ngước mắt ln trời v ni: "Lạy Cha, giờ đ đến, xin hy lm vinh hiển Con Cha, để Con Cha lm vinh hiển Cha. V Cha đ ban cho Con quyền trn mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đ giao ph cho Con. Sự sống đời đời chnh l chng nhận biết Cha l Thin Cha duy nhất chn thật, v Ðấng Cha đ sai, l Gisu Kit.

"Con đ lm vinh hiển Cha dưới đất, Con đ chu ton cng việc m Cha đ giao ph cho Con. Giờ đy, lạy Cha, xin hy lm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển m Con đ c nơi Cha, trước khi c thế gian. Con đ tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đ đưa khỏi thế gian m ban cho Con. Chng thuộc về Cha, v Cha đ ban chng cho Con, v chng đ tun giữ lời Cha. By giờ chng biết rằng những g Cha ban cho Con, đều bởi Cha m ra. V những lời Cha ban cho Con th Con đ ban cho chng v chng đ lnh nhận, v biết đch thực rằng Con bởi Cha m ra, v chng tin rằng Cha đ sai Con.

"Con cầu xin cho chng, Con khng cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đ ban cho Con, bởi v chng l của Cha. V mọi sự của Con l của Cha, v mọi sự của Cha cũng l của Con, v Con đ được vinh hiển nơi chng. Con khng cn ở thế gian nữa, nhưng chng vẫn cn ở thế gian, phần Con, Con về cng Cha".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch