Thứ Hai sau Cha Nhật VII Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 19, 1-8

"Anh em tin m đ nhận Thnh Thần chưa?"

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Xảy ra l khi Apoll ở Crint, th Phaol đi miền thượng du, rồi đến phx gặp một số mn đồ, v ngi hỏi họ: "Anh em tin m đ nhận Thnh Thần chưa?" Họ trả lời: "Nguyn việc c Thnh Thần hay khng, chng ti cũng chưa nghe ni". Ngi lại hỏi: "Vậy cc ngươi đ chịu php rửa của ai?" Họ thưa: "Php rửa của Gioan". Phaol liền bảo: "Gioan thanh tẩy dn chng bằng php rửa sm hối m rằng: Hy tin vo Ðấng sẽ đến sau ng, tức l Ðức Gisu". Nghe vậy, họ đ chịu php rửa nhn danh Cha Gisu. V khi Phaol đặt tay trn họ, th Thnh Thần đến ngự xuống trn họ, họ liền ni được nhiều thứ tiếng v ni tin tri. Tất cả đn ng chừng mười hai người.

Ngi vo hội đường, v trong suốt ba thng, Ngi mạnh dạn rao giảng, tranh luận v thuyết phục về nước Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab

Ðp: Chư quốc trần ai, hy ca khen Thin Cha (c. 33a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Thin Cha đứng ln, qun th của Người tan r, v những kẻ ght Người chạy trốn khỏi long nhan. Như ln khi toả, chng r tan, như mẩu sp ong gần lửa chảy ra, những đứa c nhn tiu vong trước nhan Thin Cha. - Ðp.

2) Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thin Cha họ mừng vui sung sướng. Hy ht mừng Thin Cha, hy đn ca danh Người, danh hiệu Người l Cha, hy mừng rỡ hn hoan trước nhan Người. - Ðp.

3) L Cha kẻ mồ ci, l Ðấng bnh vực người quả phụ, Thin Cha ngự trong thnh điện của Người. Thin Cha tạo nh cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người t tội ra nơi thịnh đạt. - Ðp.

 

Alleluia: Mt 28, 19 v 20

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Cc con hy đi giảng dạy mun dn: Thầy sẽ ở cng cc con mọi ngy cho đến tận thế". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 16, 29-33

"Hy can đảm ln, Thầy đ thắng thế gian".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, cc mn đệ thưa Cha Gisu rằng: "Ðng thế, by giờ Thầy ni r rng, v khng dng dụ ngn nữa. By giờ chng con biết rằng Thầy biết mọi sự, khng cần c ai hỏi Thầy nữa. Bởi đ chng con tin Thầy bởi Thin Cha m ra". Cha Gisu đp lại cc ng: "By giờ cc con mới tin ư? Ny đến giờ, v đ đến rồi, cc con sẽ tản mt mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mnh. Nhưng Thầy khng ở một mnh đu, v c Cha hằng ở với Thầy. Thầy ni với cc con những điều đ để cc con được bnh an trong Thầy. Giữa thế gian, cc con sẽ phải đau khổ, nhưng hy can đảm ln, Thầy đ thắng thế gian".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch