Thứ Bảy sau Cha Nhật VI Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 18, 23-28

"Apoll trưng Thnh Kinh để minh chứng Ðức Gisu l Ðấng Kit".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Sau khi ở lại Antikia t lu, Phaol ra đi, lần lượt ngi đi qua cc vng Galata v Phrygia, lm cho tất cả mn đồ thm vững mạnh.

Bấy giờ c một người Do-thi tn l Apoll, qu ở Alexan-dria, rất lợi khẩu v thng biết Thnh Kinh, ng đến phx. ng đ học thng đạo Cha; ng nhiệt tm rao giảng v sing năng dạy những điều về Ðức Kit, mặc dầu ng chỉ biết php rửa của Gioan. V thế ng bắt đầu hnh động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla v Aquila nghe ng, liền đn ng (về nh) v trnh by cặn kẻ hơn cho ng biết đạo Cha. ng muốn sang Akaia, th cc anh em khuyến khch ng v viết thơ cho cc mn đồ xin họ tiếp đn ng. Ðến nơi, ng đ gip cc tn hữu rất nhiều, v ng đ cng khai phi bc những người Do-thi cch hng hồn; ng trưng Thnh Kinh để minh chứng Ðức Gisu l Ðấng Kit.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 46, 2-3. 8-9. 10

Ðp: Thin Cha l Vua khắp ci trần gian (c. 8a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hết thảy chư dn, hy vỗ tay, hy reo mừng Thin Cha tiếng reo vui! V Cha l Ðấng Tối cao, khả uý, Người l Ðại Ðế trn khắp trần gian. - Ðp.

2) V Thin Cha l Vua khắp ci trần gian, hy xướng ca vịnh mừng Người, Thin Cha thống trị trn cc nước, Thin Cha ngự trn ngai thnh của Người. - Ðp.

3) Vua cha của chư dn, đ nhập đon với dn ring Thin Cha của Abraham. V cc vua cha địa cầu thuộc quyền Thin Cha: Người l Ðấng mun phần cao cả! - Ðp.

 

Alleluia: Ga 28, 19 v 20

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Cc con hy đi giảng dạy mun dn: Thầy sẽ ở cng cc con mọi ngy cho đến tận thế". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 16, 23b-28

"Cha yu mến cc con, bởi v cc con yu mến v tin Thầy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật cc con: điều g cc con sẽ nhn danh Thầy m xin Cha, th Người sẽ ban cho cc con. Cho đến by giờ, cc con chưa nhn danh Thầy m xin điều g. Hy xin th sẽ được, để cc con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đ, Thầy đ dng dụ ngn m ni với cc con. Ð đến giờ Thầy sẽ khng cn dng dụ ngn m ni nữa, Thầy sẽ loan truyền r rng cho cc con về Cha. Ngy đ cc con sẽ nhn danh Thầy m xin, v Thầy khng bảo l chnh Thầy sẽ xin Cha cho cc con đu. Chnh Cha yu mến cc con, bởi v chng con yu mến Thầy v tin rằng Thầy bởi Thin Cha m ra. Thầy bởi Cha m ra, v đ đến trong thế gian, rồi by giờ Thầy bỏ thế gian m về cng Cha".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch