Thứ Su sau Cha Nhật VI Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 18, 9-18

"Trong thnh ny, Ta c một dn đng đảo".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

(Khi Phaol đang ở Crint), một đm kia, Cha hiện ra phn bảo Phaol trong một thị kiến rằng: "Con đừng sợ, cứ giảng dạy, chứ đừng lm thinh; v Ta ở cng con, v khng ai tra tay lm hại con, v trong thnh ny, Ta c một dn đng đảo". Phaol ở lại đ một năm su thng m giảng dạy lời Cha cho họ.

(Ðến) thời Galli lm tổng trấn xứ Akaia, người Do-thi đồng lng nổi ln chống Phaol v điệu ngi đến to n m thưa rằng: "Người ny xui dn tn thờ Thin Cha tri luật". Phaol toan mở miệng, th Galli ni với người Do-thi rằng: "Hỡi người Do-thi, nếu quả thật l điều chi tội c, ta sẽ c lý m nghe cc ngươi; nhược bằng chỉ l những tranh luận về đạo lý, danh từ v lề luật, th cc ngươi hy liệu lấy; ta khng muốn xử cc việc ấy". Rồi ng đuổi họ ra khỏi to n. Mọi người liền bắt Sosthn, trưởng hội đường, v đnh đập ng ta trước to n, thế m Galli cũng chẳng lưu tm g đến. Cn Phaol th lưu lại đ nhiều ngy, rồi từ gi anh em, xuống tu đi Syria (với Priscilla v Aquila); tại Cenchri, ngi cạo trọc đầu, v ngi đ khấn như thế.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 46, 2-3. 4-5. 6-7

Ðp: Thin Cha l Vua khắp ci trần gian (c. 8a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hết thảy chư dn, hy vỗ tay, hy reo mừng Thin Cha tiếng reo vui! V Cha l Ðấng Tối cao, khả uý, Người l Ðại Ðế trn khắp trần gian. - Ðp.

2) Người bắt cc dn tng phục chng ti, v đặt chư quốc dưới chn chng ti. Người đ chọn cho chng ti phần gia sản, vinh dự của Giacob m Người sủng i. - Ðp.

3) Thin Cha ngự ln giữa tiếng tưng bừng, Cha ngự ln trong tiếng kn vang. Hy ca mừng, ca mừng Thin Cha, hy ca mừng, ca mừng Vua của chng ta. - Ðp.

 

Alleluia: Cl 3, 1

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại lm một với Ðức Kit, th anh em hy tm kiếm những sự cao siu trn trời, nơi Ðức Kit đang ngự bn hữu Thin Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 16, 20-23a

"Niềm vui của cc con khng ai sẽ lấy mất được".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật cc con: cc con sẽ than van khc lc, cn thế gian sẽ vui mừng. Cc con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của cc con sẽ trở thnh niềm vui. Người đn b khi sinh con th lo buồn, v giờ đ đến, nhưng khi đ sinh con rồi, th b mừng rỡ, khng cn nhớ đến cơn đau, bởi v đ c một người sinh ra đời. Cc con cũng thế, by giờ cc con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại cc con, v lng cc con sẽ vui mừng, v niềm vui của cc con khng ai sẽ lấy mất được. V trong ngy đ cc con sẽ khng cn hỏi Thầy điều g nữa".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch