Thứ Tư sau Cha Nhật VI Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 17, 15. 22 - 18,1

"Ðấng quý vị thờ m khng nhận biết, th ti xin loan bo Người cho quý vị".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, nhừng người thp tng Phaol, dẫn đưa ngi cho đến Athna; v khi đ nhận lệnh ngi truyền cho Sila v Timthu đến gặp ngi lập tức, họ liền ra đi.

Bấy giờ Phaol đứng giữa đồi Arpag m ni: "Knh thưa quý vị người Athna, ti nhận thấy quý vị rất sng tn về mọi mặt. V khi đi ngang qua, nhn cc tượng thần của quý vị, ti cũng thấy một bn thờ c ghi chữ: "Knh Thần v danh". Vậy Ðấng quý vị thờ m khng nhận biết, th ti xin loan bo Người cho quý vị. Thin Cha, Ðấng đ tc tạo vũ trụ v vạn vật trong vũ trụ, Người l Cha trời đất, nn khng ngự nơi đền thờ do tay người phm lm ra. Người cũng khng cần bn tay người phm phụng sự như thể thiếu thốn điều g, v chnh Người ban cho mọi người sự sống, hơi thở v hết mọi sự. Người đ lm cho ton thể loi người từ một nguyn tổ lan trn khắp mặt đất. Người phn định thời hạn r rệt v bin giới chỗ họ ở, để họ tm thấy Thin Cha nếu họ cố gắng d dẫm tm gặp Người, v thật ra Người khng ở xa mỗi người chng ta. V chưng ta sống, ta cử động v ta hiện hữu trong Người, như c mấy thi sĩ của quý vị đ ni: "Chng ta thuộc tng giống Người". Vậy bởi chng ta l dng giống của Thin Cha, chng ta khng được nghĩ rằng Thần Linh giống như vng, hoặc bạc, hay đ do nghệ thuật chạm trổ v suy tưởng của con người lm ra. Thin Cha khng chấp những thời gian m muội đ, nay Người loan bo cho nhn loại nhận biết để mọi người khắp nơi ăn năn hối cải, v Người đ quy định ngy Người sẽ xt xử vũ trụ cch cng minh, do Ðấng Người đ chỉ định v cho Ðấng ấy từ ci chết sống lại để mọi người tin".

Khi họ nghe ni kẻ chết sống lại, th c kẻ nhạo cười, c người lại ni rằng: "Ðể khi khc, chng ti sẽ nghe ng ni lại về điều đ". Thế l Phaol bỏ họ ra đi. Nhưng cũng c vi người theo v tin ngi, trong số đ c Ðinysi nhn vin thuộc Arpag, một phụ nữ tn Ðamari v mấy người khc nữa. Sau đ, Phaol rời Athna đi Crint.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd

Ðp: Trời đất đầy vinh quang của Cha.

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hy ca tụng Cha từ mun ci trời, hy ca tụng Người trn nơi cao thẳm. Cc thin thần Cha, hy ca tụng Người đi, ca tụng Người đi, hỡi cc đạo thin binh. - Ðp.

2) Qun vương địa cầu v tất cả chư dn, quan chức v cc vị chnh quyền trn ci đất, cc thanh nin v cả những c gi tn, những ng cụ gi với đon con trẻ. - Ðp.

3) Họ hy ca tụng danh Cha, v danh Người siu phm, độc nhất, oai nghim. Người trn lan trn trời dưới đất, v Người nng cao quyền thế dn Người. - Ðp.

4) Dn Người l đề ti ca tụng cho mọi tn hữu, cho hết thảy con ci Israel, dn tộc sống gần gũi với Người. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 16, 7 v 13

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy sẽ sai Thần Chn Lý đến, Người sẽ dạy cc con biết tất cả sự thật". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 16, 12-15

"Thần Chn lý sẽ dạy cc con biết tất cả sự thật".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Thầy cn nhiều điều phải ni với cc con, nhưng by giờ cc con khng thể lĩnh hội được. Khi Thần Chn lý đến, Người sẽ dạy cc con biết tất cả sự thật, v Người khng tự mnh m ni, nhưng Người nghe g th sẽ ni vậy, v Người sẽ bảo cho cc con biết những việc tương lai. Người sẽ lm vinh danh Thầy, v Người sẽ lnh nhận từ nơi Thầy m loan truyền cho cc con. Tất cả những g Cha c, đều l của Thầy, v thế Thầy đ ni: "Người sẽ lnh nhận từ nơi Thầy m loan truyền cho cc con".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch