Thứ Ba sau Cha Nhật VI Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 16, 22-34

"Anh hy tin vo Cha Gisu, th anh v cả nh anh sẽ được cứu thot".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, dn thnh Philipph xm lại chống đối Phaol v Sila; cc nh chức trch cho người x o chong cc ngi, v ra lệnh đnh đn. Khi đ đnh cc ngi nhừ tử, họ cho tống ngục, v truyền cho vin canh ngục canh giữ cẩn thận. Ðược lệnh như thế, vin cai ngục giam cc ngi vo ngục su nhất, v cng chn cc ngi lại.

Ðến nửa đm, Phaol v Sila cầu nguyện ca tụng Thin Cha; cc t nhn đều lắng nghe cc ngi. Bỗng xảy ra một cuộc động đất lớn, lm rung chuyển cả nền mng ngục thất. Tức khắc mọi cửa đều mở tung, v xiềng xch mọi t nhn đều rơi xuống. Vin cai ngục giật mnh thức dậy, thấy cc cửa ngục mở tung, th rt gươm toan tự vẫn, v tưởng những người bị xiềng đ tẩu thot. Nhưng Phaol ku lớn tiếng rằng: "Anh chớ hại mnh, v chng ti cn tất cả ở đy". Vin cai ngục gọi lấy đn, rồi chạy vo t, v run rẩy sấp mnh dưới chn Phaol v Sila; đoạn dẫn hai ngi ra ngoi v ni: "Thưa cc ngi, ti phải lm g để được cứu thot?" Hai ngi đp: "Hy tin vo Cha Gisu, th anh v cả nh anh sẽ được cứu độ".

Hai ngi giảng dạy lời Cha cho anh v mọi người trong nh. Ngay lc đ, giữa ban đm, vin cai ngục đem hai ngi đi, rửa vết thương, v lập tức anh ta được chịu php rửa cng với tất cả người nh. Rồi anh đưa hai ngi ln nh, dọn bn ăn. Anh v cả nh vui mừng v đ tin Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

Ðp: Lạy Cha, tay hữu Cha khiến con được sống an lnh (c. 7c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Lạy Cha, con sẽ ca tụng Cha hết lng, v Cha đ nghe lời miệng con xin; trước mặt cc thin thần, con đn ca mừng Cha, con sấp mnh thờ lạy bn thnh điện Ngi. - Ðp.

2) V con sẽ ca tụng uy danh Cha, v lng nhn hậu v trung thnh của Cha. Khi con ku cầu, Cha đ nhậm lời con, Cha đ ban cho tm hồn con nhiều sức mạnh. - Ðp.

3) Tay hữu Cha khiến con được sống an lnh. Cha sẽ hon tất cho con những điều đ khởi sự, lạy Cha, lng nhn hậu Cha tồn tại mun đời, xin đừng bỏ rơi cng cuộc tay Ngi. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 14, 26

Alleluia, alleluia! - Thnh Thần sẽ dạy cc con mọi điều; v sẽ nhắc nhở cho cc con tất cả những g Thầy đ ni với cc con. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 16, 5b-11

"Nếu Thầy khng đi, th Ðấng Ph Trợ sẽ khng đến với cc con".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "By giờ Thầy về với Ðấng đ sai Thầy, m cc con khng ai hỏi Thầy: Thầy đi đu? Nhưng v Thầy đ ni với cc con điều đ, nn lng cc con trn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải ni sự thật cho cc con: Thầy đi th ch lợi cho cc con, v nếu Thầy khng đi, th Ðấng Ph Trợ sẽ khng đến với cc con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với cc con. Khi Người đến,Người sẽ tố co thế gian về tội lỗi, về sự cng chnh v về n phạt. Về tội lỗi v họ đ khng tin vo Thầy. Về sự cng chnh, v Thầy về cng Cha, v cc con sẽ khng cn thấy Thầy. Về n phạt, v thủ lnh thế gian ny đ bị xt xử".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch