Thứ Hai sau Cha Nhật VI Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 16, 11-15

"Cha đ mở lng cho b ch ý nghe những lời Phaol giảng dạy".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Chng ti xuống tu tại Tra v đi thẳng đến Samthra, v hm sau đến Napli; rồi từ đ đi Philipp l thnh thứ nhất vng Macđnia, v l xứ thuộc địa. Chng ti lưu lại thnh ny một t ngy. Ðến ngy Sabbat, chng ti đi ra ngoi cửa thnh đến bờ sng, chỗ người ta thường hợp nhau đọc kinh. Chng ti ngồi xuống giảng cho những phụ nữ đang tề tựu ở đ. Bấy giờ c một b tn l Lyđia, bun vải gấm, qu ở Thyatira, c lng thờ Cha, cũng ngồi nghe; Cha đ mở lng cho b ch ý nghe cc điều Phaol giảng dạy. Sau khi chịu php rửa tội lm một với gia đnh, b ni xin rằng: "Nếu cc ngi xt thấy ti đ nn tn đồ của Cha, th xin đến ngụ tại nh ti". B ni p chng ti.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 149, 1-2. 3-4. 5 v 6a v 9b

Ðp: Cha yu thương dn Người (c. 4a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha một bi ca mới, hy vang ln lời khen ngợi trong cng hội cc tn đồ. Israel hy mừng vui v Ðấng tạo tc bản thn, con ci Sion hy hn hoan v vua của họ. - Ðp.

2) Họ hy ho nhạc để ngợi khen Người, hy ht mừng Người với cy đn cầm, với trống con: bởi v Cha yu thương dn Người, v ban cho kẻ khim nhường chiến thắng vẻ vang. - Ðp.

2) Họ hy ho nhạc để ngợi khen Người, hy ht mừng Người với cy đn cầm, với trống con: bởi v Cha yu thương dn Người, v ban cho kẻ khim nhường chiến thắng vẻ vang. - Ðp.

3) Cc tn đồ hy mừng rỡ trong vinh quang, hy hoan hỉ trong những nơi khu phố. Miệng họ hy reo ln lời hoan h Thin Cha. Ð l vinh quang cho mọi tn đồ của Cha. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 14, 13

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy sẽ khng bỏ cc con mồ ci: Thầy sẽ đến với cc con v lng cc con sẽ vui mừng". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 15, 26-16, 4

"Thần Chn lý sẽ lm chứng về Thầy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Khi Ðấng Ph Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với cc con, Người l Thần Chn lý bởi Cha m ra, Người sẽ lm chứng về Thầy. V cc con cũng sẽ lm chứng, v cc con đ ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đ ni với cc con điều đ để cc con khỏi vấp ng. Người ta sẽ loại cc con ra khỏi hội đường. Ð đến giờ kẻ giết cc con tưởng lm thế l phụng sự Thin Cha. Họ sẽ lm những điều đ cho cc con, v họ khng biết Cha, cũng khng biết Thầy. Nhưng Thầy đ ni với cc con như vậy, để khi đến giờ của họ, cc con nhớ lại l Thầy đ bảo cc con".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch