Cha Nhật VI Phục Sinh Năm C

 

Bi Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29

"Thnh Thần v chng ti xt rằng khng nn đặt thm gnh nặng no khc ngoi mấy điều cần kp".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, c mấy người từ Giuđa đến dạy bảo cc anh em rằng: "Nếu anh em khng chịu cắt b theo luật Ms, th khng được cứu độ". Do đ, Phaol v Barnaba đ tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định l Phaol, Barnaba v một t người khc thuộc phe họ, ln Girusalem gặp cc Tng đồ v nin trưởng, để xin giải quyết vấn đề ny.

Bấy giờ cc Tng đồ, kỳ lo, cng ton thể Hội thnh chấp thuận chọn t người trong cc ngi, v sai đi Antikia với Phaol v Barnaba: đ l Giuđa, gọi l Barsaba, v Sila, những vị c uy thế giữa anh em. Cc ngi nhờ tay hai ng chuyển bức thơ viết như sau:

"Anh em Tng đồ v kỳ lo chng ti knh cho cc anh em thuộc dn ngoại ở Antikia, Syria v Cilicia. Chng ti nghe tin rằng c mấy người trong chng ti đ đến ni những lời gy hoang mang v lm cho tm hồn anh em xao xuyến, chng ti khng uỷ quyền cho họ, v thế chng ti họp lại, đồng ý chọn một t người v sai đến anh em lm một với Barnaba v Phaol, những anh em yu quý của chng ti, tức l những người đ liều mạng sống mnh v danh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta. Vậy chng ti đ sai Giuđa v Sila đến ni miệng với anh em cũng chnh những lời ny: Thnh Thần v chng ti xt rằng khng nn đặt thm cho anh em gnh nặng no khc ngoi mấy điều cần kp ny l anh em hy king đồ cng thần, huyết, thịt th chết ngạt v gian dm; giữ mnh khỏi cc điều đ l anh em lm phải. Chc anh em vạn an".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 66, 2-3. 5-6 v 8

Ðp: Chư dn, hy ca tụng Ngi, thn lạy Cha, hết thảy chư dn hy ca tụng Ngi (c. 4).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Xin Thin Cha xt thương v chc phc lnh cho chng con, xin chiếu gii trn chng con nh sng tn nhan Cha, để trn địa cầu người ta nhn biết đường lối của Ngi, cho chư dn thin hạ được biết r ơn Ngi cứu độ. - Ðp.

2) Cc dn tộc hy vui mừng hoan hỉ, v Ngi cng bnh cai trị chư dn, v Ngi cai quản cc nước địa cầu. - Ðp.

3) Chư dn, hy ca tụng Ngi, thn lạy Cha, hết thảy chư dn hy ca tụng Ngi! Xin Thin Cha chc phc lnh cho chng con, v cho khắp cng bờ ci tri đất knh sợ Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Kh 21, 10-14. 22-23

"Người chỉ cho ti thấy thnh thnh do Thin Cha từ trời gởi xuống".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan.

Thin Thần đem ti ln một ni cao cht vt khi ti ngất tr, v chỉ cho ti thấy thnh thnh Girusalem từ trời nơi Thin Cha m xuống, chi lọi vinh quang Thin Cha. nh sng của n toả ra như đ quý, giống như ngọc thạch, ng nh tựa pha l. Thnh c tường lũy cao lớn, trổ mười hai cổng, trn cc cổng c mười hai thin thần, v c khắc tn mười hai chi họ con ci Israel. Pha đng c ba cổng, pha bắc c ba cổng, Pha nam c ba cổng, v pha ty c ba cổng. Tường thnh xy trn mười hai mng c khắc tn mười hai tng đồ của Con Chin. Cn đền thờ, ti khng thấy c trong thnh, v Thin Cha ton năng v Con Chin l đền thờ của thnh. Thnh khng cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi: v đ c vinh quang Thin Cha chiếu sng n, v đn của n chnh l Con Chin.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 14, 23-29

"Thnh Thần sẽ nhắc nhở cho cc con tất cả những g Thầy đ ni với cc con".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Ai yu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy. Kẻ khng yu mến Thầy, th khng giữ lời Thầy. Lời cc con nghe, khng phải l của Thầy, nhưng l của Cha, Ðấng đ sai Thầy. Thầy đ ni với cc con những điều ny khi cn ở với cc con. Nhưng Ðấng Ph Trợ l Thnh Thần, m Cha sẽ sai đến nhn danh Thầy, chnh Người sẽ dạy cc con mọi điều, v sẽ nhắc nhở cho cc con tất cả những g Thầy đ ni với cc con. Thầy để lại bnh an cho cc con, Thầy ban bnh an của Thầy cho cc con. Thầy ban cho cc con khng như thế gian ban tặng. Lng cc con đừng xao xuyến v đừng sợ hi. Cc con đ nghe Thầy ni với cc con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với cc con. Nếu cc con yu mến Thầy, th cc con hy vui mừng v Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đy Thầy ni với cc con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, th cc con tin".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch