Cha Nhật VI Phục Sinh Năm A

 

Bi Ðọc I: Cv 8, 5-8. 14-17

"Cc ngi đặt tay trn họ, v họ nhận lnh Thnh Thần".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, Philipph đi xuống một thnh thuộc sứ Samaria, rao giảng Ðức Kit cho họ. Dn chng ch ý đến những lời Philipph rao giảng, v họ cũng nghe biết v xem thấy cc php lạ ngi lm. Quỷ uế đ m nhiều người trong họ, lc đ ku lớn tiếng v xuất ra. Nhiều người bất toại v qu quặt được chữa lnh. Bởi đ cả thnh được vui mừng khn tả.

Khi cc tng đồ ở Girusalem nghe tin Samaria đn nhận lời Thin Cha, liền gởi Phr v Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngi cầu nguyện cho họ được nhận lnh Thnh Thần: v chưa c ai trong họ được nhận lnh Thnh Thần, họ mới chỉ được chịu php rửa nhn danh Cha Gisu. Bấy giờ cc ngi đặt tay trn họ, v họ nhận lnh Thnh Thần.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 v 20

Ðp: Ton thể đất nước, hy reo mừng Thin Cha! (c. 1)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Ton thể đất nước, hy reo mừng Thin Cha! Hy ca ngợi vinh quang danh Người; hy knh dng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hy thưa cng Thin Cha: kinh ngạc thay sự nghiệp Cha! - Ðp.

2) Ton thể đất nước thờ lạy v ca khen Ngi, ca khen danh thnh của Ngi. Hy tới v nhn coi sự nghiệp của Thin Cha, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con ci người ta! - Ðp.

3) Người biến bể khơi thnh nơi kh cạn, người ta đ đi bộ tiến qua sng, bởi đ ta hy hn hoan trong Cha! Với quyền năng, Người thống trị tới mun đời. - Ðp.

4) Phm ai tn sợ Cha, hy đến, hy nghe ti kể lại, Cha đ lm cho linh hồn ti những điều trọng đại biết bao. Chc tụng Cha l Ðấng khng hất hủi lời ti nguyện, v khng rt lại lng nhn hậu đối với ti. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Pr 3, 15-18

"Người đ chết theo thể xc, nhưng đ nhờ Thần Linh m sống lại".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phr Tng đồ.

Anh em thn mến, anh em hy tn thờ Cha Kit trong lng anh em, hy lun lun sẵn sng trả lời thoả mn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải lm cch hiền từ, knh cẩn, hy c lương tm ngay chnh, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Ðức Kit, phải hổ thẹn về điều họ gim pha anh em. V nếu Thin Cha muốn, th th lm việc thiện m đau khổ cn hơn l lm điều gian c. V Ðức Kit đ chết một lần cho tội lỗi chng ta, Người l Ðấng cng chnh thay cho kẻ bất cng, để hiến dng chng ta cho Thin Cha; thật ra Người đ chết theo thể xc, nhưng đ nhờ Thần Linh m sống lại.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Nếu ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 14, 15-21

"Thầy sẽ xin Cha v Người sẽ ban cho cc con một Ðấng Ph Trợ khc".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Nếu cc con yu mến Thầy, th hy giữ giới răn Thầy. V Thầy sẽ xin Cha, v Người sẽ ban cho cc con một Ðấng Ph Trợ khc, để Ngi ở với cc con lun mi. Ngi l Thần Chn Lý m thế gian khng thể đn nhận, v thế gian khng thấy v cũng chẳng biết được Ngi; cn cc con, cc con biết Ngi, v Ngi sẽ ở nơi cc con v ở trong cc con. Thầy sẽ khng bỏ cc con mồ ci: Thầy sẽ đến với cc con. Một t nữa, thế gian sẽ khng cn thấy Thầy. Phần cc con, cc con thấy Thầy v Thầy sống v cc con cũng sẽ sống. Trong ngy đ, cc con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, v cc con ở trong Thầy, v Thầy ở trong cc con. Ai nhận cc luật Thầy truyền v giữ cc luật đ, th người ấy l kẻ mến Thầy. V ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yu mến, v Thầy sẽ yu n, v sẽ tỏ mnh ra cho n".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch