Thứ Bảy sau Cha Nhật V Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 16, 1-10

"Xin đi sang Macđonia m cứu gip chng ti".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, Phaol đến Ðerb v Lystra. Ở đ c một mn đồ tn l Timth, con của một b Do-thi đ tin đạo, cn cha l người dn ngoại. Cc anh em ở Lystra v Icni chứng nhận anh l người tốt. Phaol muốn anh đi theo mnh, v nể người Do-thi ở trong vng ấy, nn Phaol đ đem anh đi cắt b, v mọi người biết cha anh l người dn ngoại. Khi hai ngi đi ngang qua cc thnh phố, hai ngi truyền lại cho họ tun giữ những gio lý do cc tng đồ v kỳ lo tại Girusalem đ quyết định. Nhờ vậy, cc gio đon được vững mạnh trong đức tin v mỗi ngy cng tăng thm đng số.

Cc ngi đi qua Phrygia v vng Galatia, v Thnh Thần ngăn cản khng cho rao giảng lời Cha tại Tiểu . Khi đến Mysia, cc ngi tm cch đi Bithynia; nhưng Thnh Thần của Cha Gisu khng cho php. Vậy cc ngi đi sang Mysia, xuống Tra, v ban đm Phaol được thị kiến thấy một người Macđ đứng đ v van xin ngi rằng: "Xin đi sang Macđnia m cứu gip chng ti".

Vừa thấy vậy, chng ti liền tm cch đi sang Macđnia, tin chắc rằng Thin Cha đ ku gọi chng ti rao giảng Tin Mừng cho họ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðp: Ton thể địa cầu, hy reo mừng Cha! (c. 2a)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Ton thể địa cầu, hy reo mừng Cha! Hy phụng sự Cha với niềm vui vẻ; hy vo trước thin nhan với lng hn hoan khoi tr. - Ðp.

2) Hy biết rằng Cha l Thin Cha, chnh Người đ tạo tc thn ta, v ta thuộc quyền sở hữu của Người. - Ðp.

3) V Thin Cha, Người thiện hảo, lng từ bi Người tồn tại mun đời, v lng trung tn cn tới mun mun thế hệ. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Cha Cha v Người sẽ ban cho cc con một Ðấng Ph Trợ khc, để ở cng cc con lun mi. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 15, 18-21

"Cc con khng thuộc về thế gian, v chnh Thầy đ chọn cc con khỏi thế gian".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Nếu thế gian ght cc con, cc con hy biết rằng họ đ ght Thầy trước. Nếu cc con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yu những g thuộc về n, nhưng cc con khng thuộc về thế gian, v chnh Thầy đ chọn cc con khỏi thế gian, nn thế gian ght cc con. Cc con hy nhớ lại lời Thầy đ ni với cc con: Ti tớ khng trọng hơn chủ. Nếu họ đ bắt Thầy, th họ cũng sẽ bắt bớ cc con; nếu họ tun giữ lời Thầy, th họ cũng tun giữ lời cc con. Tại v danh Thầy m họ sẽ lm cho cc con tất cả những điều đ, bởi v họ khng biết Ðấng đ sai Thầy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch