Thứ Su sau Cha Nhật V Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 15, 22-31

"Thnh Thần v chng ti xt rằng khng nn buộc thm cho anh em gnh nặng no khc".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, cc Tng đồ, kỳ lo cng ton thể Hội Thnh, chấp thuận chọn t người trong cc ngi, v sai đi Antikia với Phaol v Barnaba: đ l Giuđa, gọi l Barsaba, v Sila, những vị c uy thế giữa anh em. Cc ngi nhờ tay hai ng chuyển bức thư viết như sau: "Anh em Tng đồ v kỳ lo chng ti knh cho cc anh em thuộc dn ngoại ở Antikia, Syria v Cilicia. Chng ti nghe tin rằng c mấy người trong chng ti đ đến ni những lời gy hoang mang v lm cho tm hồn anh em xao xuyến, chng ti khng uỷ quyền cho họ, v thế chng ti họp lại, đồng ý chọn một t người v sai đến anh em lm một với Barnaba v Phaol, những anh em yu quý của chng ti, tức l những người đ liều mạng sống mnh v danh Ðức Gisu, Cha chng ti. Vậy chng ti đ sai Giuđa v Sila đến ni miệng với anh em cũng chnh những lời ny: Thnh Thần v chng ti xt rằng khng nn đặt thm cho anh em gnh nặng no khc ngoi mấy điều cần kp ny l anh em hy king đồ cng thần, huyết, thịt th chết ngạt v gian dm; giữ mnh khỏi cc điều đ, l anh em lm phải. Chc anh em vạn an".

Cc ngi gi từ v đi xuống Antikia, triệu tập dn chng lại v trao cho họ bức thư. Ðọc thư xong, họ vui mừng v được an ủi.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 56, 8-9. 10-12

Ðp: Lạy Cha, con sẽ ngợi khen Cha giữa chư dn (c. 10a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Lng con bền vững, lạy Cha, lng con bền vững; con sẽ ht xướng, con sẽ đn ca. Hy thức dậy, linh hồn ti ơi, hy thức dậy, hỡi đn sắt với đn cầm, ti sẽ lm cho bnh minh thức giấc. - Ðp.

2) Lạy Cha, con sẽ ngợi khen Cha giữa chư dn; con sẽ ht mừng Ngi trong cc nước: v đức từ bi Cha cao tới ci trời, v lng trung tn Ngi chạm ngn my. Lạy Cha, xin Ngi hiện ra cao cả trn trời, xin tỏ vinh quang Ngi trn ton ci đất! - Ðp.

 

Alleluia: Mt 28, 19 v 20

Alleluia, alleluia! - Cc con hy đi giảng dạy mun dn: Thầy sẽ ở cng cc con mọi ngy cho đến tận thế. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 15, 12-17

"Ðy l lệnh truyền của Thầy: Cc con hy yu mến nhau".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Ðy l lệnh truyền của Thầy: Cc con hy yu mến nhau, như Thầy đ yu mến cc con. Khng c tnh yu no lớn hơn tnh yu của người th mạng v bạn hữu mnh. Cc con l bạn hữu của Thầy, nếu cc con thi hnh những điều Thầy truyền. Thầy khng cn gọi cc con l ti tớ, v ti tớ khng biết việc chủ lm; Thầy gọi cc con l bạn hữu, v tất cả những g Thầy đ nghe biết nơi Cha Thầy, th Thầy đ cho cc con biết. Khng phải cc con đ chọn Thầy, nhưng chnh Thầy đ chọn cc con, v đ cắt đặt, để cc con đi, v mang lại hoa tri, v để hoa tri cc con tồn tại, để những g cc con xin Cha nhn danh Thầy, Người sẽ ban cho cc con. Thầy truyền cho cc con điều ny l: cc con hy yu mến nhau".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch