Thứ Năm sau Cha Nhật V Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 15, 7-21

"Ti xt l khng nn lm kh dễ cc người dn ngoại trở về với Thin Cha".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, khi đ cứu xt kỹ cng, Phr đứng ln ni: "Hỡi anh em, anh em biết rằng từ những ngy đầu, Thin Cha đ chọn ti để dn ngoại được nghe lời Phc m do miệng ti v tin. Thin Cha đ thấu biết cc tm hồn v đ minh chứng bằng cch ban Thnh Thần cho họ, như đ ban cho chng ta; Người khng phn biệt chng ta với họ, v dng đức tin thanh tẩy tm hồn họ. Vậy giờ đy sao anh em thch thức Thin Cha khi anh em đặt ln cổ cc mn đồ ci ch m cả tổ phụ chng ta lẫn chng ta khng sao mang nổi? Nhưng chng ta tin rằng nhờ ơn của Cha Gisu Kit m chng ta được cứu độ cng một thể thức như họ". Tất cả đm đng đều im lặng, rồi họ nghe Barnaba v Phaol kể lại bao nhiu php lạ, v việc kỳ diệu Thin Cha đ nhờ cc ngi m thực hiện giữa cc dn ngoại.

Khi hai ngi dứt lời, Giacb ln tiếng ni rằng: "Hỡi anh em, hy nghe ti. Simon đ thuật lại cch thức Thin Cha trước tin đ thương chọn cho danh Người một dn giữa chư dn. Lời cc tin tri cũng ph hợp như vậy, như đ chp rằng: "Sau đ Ta sẽ trở lại v ti thiết lều của Ðavt đ sụp đổ. Ta sẽ tu bổ những chỗ hư hại v sẽ dựng n ln, để cc kẻ cn lại v tất cả dn ngoại ku cầu danh Ta, sẽ tm kiếm Cha. Cha phn v thực hnh cc việc đ. Từ đời đời Cha biết cc việc Cha lm". V vậy, ti xt l khng nn lm kh dễ cc người dn ngoại trở về với Thin Cha, nhưng truyền cho họ king những uế của tượng thần, đừng gian dm, v king thịt cc con vật chết ngạt v king mu. V chưng từ thời xưa người ta đ rao giảng Ms trong mỗi thnh, họ đọc sch của người mọi ngy Sabbat trong cc hội đường".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 10

Ðp: Hy tường thuật php lạ Cha giữa chư dn (c. 3).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha bi ca mới, hy ca mừng Cha đi, ton thể địa cầu! Hy ca mừng Cha, hy chc tụng danh Người. - Ðp.

2) Ngy ngy hy loan truyền ơn Người cứu độ. Hy tường thuật vinh quang Cha giữa chư dn v php lạ Người ở nơi vạn quốc. - Ðp.

3) Người giữ vững địa cầu cho n khỏi lung lay; Người cai quản chư dn theo đường đoan chnh. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 16, 17 v 13

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy sẽ sai Thần Chn Lý đến, Người sẽ dạy cc con biết tất cả sự thật". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 15, 9-11

"Cc con hy ở trong tnh yu của Thầy, để niềm vui của cc con được trọn vẹn".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Như Cha đ yu mến Thầy, Thầy cũng yu mến cc con. Hy ở lại trong tnh yu của Thầy. Nếu cc con tun giữ lệnh Thầy truyền, cc con sẽ ở trong tnh yu của Thầy, cũng như Thầy đ giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nn Thầy ở lại trong tnh yu của Người. Thầy ni với cc con điều đ, để niềm vui của Thầy ở trong cc con, v niềm vui của cc con được trọn vẹn".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch