Cha Nhật V Phục Sinh Năm C

 

Bi Ðọc I: Cv 14, 20b-26

"Cc ngi thuật lại những g Thin Cha đ lm với cc ngi".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, Phaol v Barnaba trở lại Lystra, Icni v Antikia, củng cố tinh thần cc mn đồ, khuyn bảo họ giữ vững đức tin m rằng: "Chng ta phải trải qua nhiều nỗi gian trun mới được vo nước Thin Cha". Nơi mỗi hội thnh, cc ngi đặt những vị nin trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao ph họ cho Cha l Ðấng họ tin theo.

Sau đ, cc ngi sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Cha tại Pergh, cc ngi xuống Attilia, rồi từ đ xuống tu trở về Antikia, nơi m trước đy cc ngi đ được trao ph cho ơn Cha để lm cng việc cc ngi mới hon thnh. Khi đến nơi, cc ngi tụ họp gio đon, thuật cho họ nghe những g Thin Cha đ lm với cc ngi v đ mở lng cho nhiều dn ngoại nhận biết đức tin.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Ðp: Lạy Cha con, lạy Thin Cha, con sẽ chc tụng danh Cha đến mun đời (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Cha nhn i v từ bi, chậm bất bnh v giu n sủng. Cha hảo tm với hết mọi loi, v từ bi với mọi cng cuộc của Cha. - Ðp.

2) Lạy Cha, mọi cng cuộc của Cha hy ca ngợi Cha, v cc thnh nhn của Ngi hy chc tụng Ngi. Thin hạ hy ni ln vinh quang nước Cha, v hy đề cao quyền năng của Ngi. - Ðp.

3) Ðể con ci loi người nhận biết quyền năng v vinh quang cao cả nước Cha. Nước Ngi l nước vĩnh cửu mun đời, chủ quyền Ngi tồn tại qua mun thế hệ. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Kh 21, 1-5a

"Thin Cha sẽ lau kh mọi giọt lệ ở mắt họ".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan.

Ti l Gioan đ thấy trời mới v đất mới. V trời cũ v đất cũ đ qua đi, v biển cũng khng cn nữa. V ti l Gioan đ thấy thnh thnh Girusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thin Cha: tề chỉnh như tn nương được trang điểm cho tn lang của mnh. V ti nghe c tiếng lớn tự ngai vng phn ra: "Ðy l Thin Cha ở với loi người, v chnh Thin Cha sẽ ở với họ. Người sẽ lau kh mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chc sẽ khng cn nữa, cũng khng cn than khc, khng cn ku la, khng cn đau khổ: bởi v cc việc cũ đ qua đi". V Ðấng ngự trn ngai vng đ phn rằng: "Ny đy, Ta đổi mới mọi sự".

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 13, 34

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy ban cho cc con điều răn mới, l cc con hy yu thương nhau, như Thầy đ yu thương cc con". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 13, 31-33a. 34-35

"Thầy ban cho cc con điều răn mới, l cc con hy yu thương nhau".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phng tiệc, Cha Gisu liền phn: "By giờ Con Người được vinh hiển v Thin Cha được vinh hiển nơi Người. Nếu Thin Cha được vinh hiển nơi Người, th Thin Cha lại cho Người được vinh hiển nơi chnh mnh, v Thin Cha sẽ cho Người được vinh hiển.

"Cc con yu quý, Thầy chỉ cn ở với cc con một t nữa thi. Thầy ban cho cc con điều răn mới, l cc con hy yu thương nhau. Như Thầy đ yu thương cc con, th cc con cũng hy yu thương nhau. Căn cứ vo điều ny m mọi người nhận biết cc con l mn đệ của Thầy, l nếu cc con yu thương nhau".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch