Thứ Năm sau Cha Nhật IV Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 13, 13-25

"Bởi dng di Ðavt, Thin Cha đ ban Ðức Gisu lm Ðấng Cứu Ðộ".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Rời Paph, Phaol v cc bạn vượt biển đến Pergh xứ Pamphy-lia; cn Gioan từ biệt cc ngi, v trở về Girusalem. Hai ngi sang qua Pergh v đến Antikia xứ Pisiđia; ngy Sabbat, cc ngi vo ngồi trong hội đường. Sau khi đọc sch luật v cc tin tri, những thủ lnh nh hội đường sai người đến ni với cc ngi rằng: "Hỡi anh em, nếu ai trong anh em c lời khuyn bảo dn chng, xin hy ni".

Phaol đứng ln, giơ tay ra hiệu cho mọi người yn lặng v ni: "Hỡi người Israel v những kẻ knh sợ Thin Cha, hy nghe đy. Thin Cha dn Israel đ chọn Tổ phụ chng ta, Người đ thăng tiến dn Người khi họ cn cư ngụ trong nước Ai-cập v Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ng chng ta ra khỏi nước ấy. Trong thời gian bốn mươi năm, Người chịu đựng thi xấu họ trong hoang địa; v sau khi đ tiu diệt bảy dn tộc trong đất Canaan, Người đ cho họ chiếm đất của cc dn tộc ấy gần bốn trăm năm mươi năm; v sau đ, Người ban cho họ cc thẩm phn cho đến tin tri Samuel. Kế đ, họ xin một nh vua v Thin Cha cho Saol, con ng Cis, thuộc chi họ Bengiamin, cai trị họ bốn mươi năm. Sau khi loại bỏ Saol, Cha đ đặt Ðavt ln lm vua dn Người, để chứng nhận điều đ, chnh Người đ phn: "Ta đ gặp được Ðavt con của Gis, người vừa ý Ta, người sẽ thi hnh mọi ý muốn của Ta".

"Bởi dng di Ðavt, theo lời hứa, Thin Cha ban cho Israel Ðức Gisu lm Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng m Gioan đ bo trước khi người đến rao giảng php rửa thống hối cho ton dn Israel. Khi Gioan hon tất hnh trnh, ngi tuyn bố: "Ti khng phải l người m anh em lầm tưởng; nhưng đy, Người sẽ đến sau ti m ti khng đng cởi dy giy dưới chn Người".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 88, 2-3. 21- 22. 25 v 27

Ðp: Lạy Cha, con sẽ ca ngợi tnh thương của Cha tới mun đời (c. 2a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tnh thương của Cha tới mun đời; qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lng trung thnh Cha. V Ngi đ phn: "Tnh thương của Ta đứng vững mun đời", trn ci trời cao, Ngi thiết lập lng trung tn. - Ðp.

2) Ta đ gặp Ðavt l ti tớ của Ta. Ta đ xức dầu thnh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người lun mi, v cnh tay Ta củng cố thn danh người. - Ðp.

3) Thnh tn v n sủng của Ta hằng ở với người, v nhn danh Ta, sức mạnh người tăng thm mi. Chnh người sẽ thưa cng Ta: "Cha l Cha con, l Thin Cha v Tảng Ð cứu độ của con". - Ðp.

 

Alleluia: Mt 28, 19 v 20

Alleluia, alleluia! - Cc con hy đi giảng dạy mun dn: Thầy ở cng cc con mọi ngy cho đến tận thế. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 13, 16-20

"Ai đn nhận kẻ Thầy sai, l đn nhận Thầy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Sau khi đ rửa chn cc mn đệ, Cha Gisu phn với cc ng: "Thật, Thầy bảo thật cc con: Ti tớ khng trọng hơn chủ, kẻ được sai khng trọng hơn đấng đ sai mnh. Nếu cc con biết điều đ m thực hnh th c phc. Thầy khng ni về tất cả cc con, v Thầy biết những kẻ Thầy đ chọn, nhưng lời Thnh Kinh sau đy phải được ứng nghiệm: Chnh kẻ ăn bnh của Ta sẽ giơ gt ln đạp Ta. Thầy ni điều đ với cc con ngay từ by giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, cc con tin rằng: Thầy l ai. Thật, Thầy bảo thật cc con: Ai đn nhận kẻ Thầy sai, l đn nhận Thầy, v ai đn nhận Thầy l đn nhận Ðấng đ sai Thầy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch