Thứ Ba sau Cha Nhật IV Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 11, 19-26

"Họ cũng rao giảng Cha Gisu cho người Hy-lạp".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, v cơn bch hại xảy ra nhn dịp Tphan bị giết, c nhiều người phải sống tản mc, họ đi đến Phnix, Cypr v Antikia, họ khng rao giảng lời Cha cho một ai ngoi những người Do-thi. Nhưng một t người trong họ qu ở Cypr v Xyrn; khi đến Antikia, họ cũng rao giảng Cha Gisu cho người Hy-lạp nữa. V tay Cha ở với họ; nn c đng người tin trở về với Cha. Tin đ thấu tai Hội Thnh Girusalem, nn người ta sai Barnaba đến Antikia. Khi đến nơi v thấy việc ơn Cha thực hiện, ng vui mừng v khuyn bảo mọi người hy vững lng tin nơi Cha; Barnaba vốn l người tốt lnh, đầy Thnh Thần v lng tin. V c đon người đng đảo tin theo Cha. Vậy Barnaba đi Tarx tm Saol. Gặp được rồi, liền đưa Saol về Antikia. Cả hai ở lại tại Hội Thnh đ trọn một năm, giảng dạy cho quần chng đng đảo; chnh tại Antikia m cc mn đồ lần đầu tin nhận tn l Kit hữu.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 86, 1-3. 4-5. 6-7

Ðp: Hỡi mun dn, hy ngợi khen Cha (Tv 116, 1a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Cha yu cơ sở Ngi thiết lập trn ni thnh; Ngi yu cửa nh Sion hơn mọi cư x nh Giacp. Hỡi thnh tr của Thin Cha, thin hạ đang ni những điều hiển hch về ngươi. - Ðp.

2) Ta sẽ kể Rahab v Babel vo số người thờ phượng Ta, ka Philitinh, Tyr v dn thipi: những người ny đ sinh ra tại đ. V thin hạ sẽ ni về Sion rằng: "Ring từng người v hết mọi người đ sinh tại đ, chnh Ðấng Tối Cao đ củng cố thnh ny". - Ðp.

3) Cha sẽ ghi chp vo sổ sch của chư dn rằng: "Những người ny đ sinh ra tại đ". V khi ca vũ, người ta sẽ ca rằng: "Mọi nguồn vui th của ti đều ở nơi ngươi". - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Cha Kit, Ðấng tc tạo mọi loi, đ sống lại v đ xt thương nhn loại. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 10, 22-30

"Ti v Cha Ti l một".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Girusalem. Bấy giờ l ma đng. Cha Gisu đi bch bộ tại đền thờ, dưới cửa Salmn. Người Do-thi vy quanh Người v ni: "ng cn để chng ti thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ng l Ðức Kit, th xin ng ni r cho chng ti biết". Cha Gisu đp: "Ti đ ni với cc ng m cc ng khng tin. Những việc Ti lm nhn danh Cha Ti, lm chứng về Ti. Nhưng cc ng khng tin, v cc ng khng thuộc về đn chin ti. Chin Ti th nghe tiếng Ti, Ti biết chng v chng theo Ti. Ti cho chng được sống đời đời, chng sẽ khng bao giờ hư mất, v khng ai c thể cướp được chng khỏi tay Ti. Ðiều m Cha Ti ban cho Ti, th cao trọng hơn tất cả, v khng ai c thể cướp được khỏi tay Cha Ti. Ti v Cha Ti l một".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch