Thứ Hai sau Cha Nhật IV Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 11, 1-18

"Thin Cha cũng ban cho dn ngoại ơn ăn năn sm hối để được sống".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, cc tng đồ v anh em ở Giuđa nghe tin rằng cả dn ngoại cũng đ đn nhận lời Thin Cha. Khi Phr ln Girusalem, cc người đ chịu cắt b trch mc người rằng: "Tại sao ngi vo nh những kẻ khng chịu cắt b v ăn uống với họ?" Phr trnh by cho họ sự việc từ đầu đến cuối theo thứ tự sau đy: "Ti đang ở tại thnh Gip-p, lc cầu nguyện, trong một thị kiến, ti thấy một vật g giống chiếc khăn lớn tm bốn gc, từ trời thả xuống st bn ti. Ti chăm ch nhn v thấy những con vật bốn chn, những mnh th, rắn rết v chim trời. Ti nghe tiếng phn bảo ti: "Phr, hy chỗi dậy giết m ăn". Ti thưa: "Lạy Cha, khng được, v con khng khi no bỏ vo miệng con những đồ dơ nhớp hay bẩn thỉu". Tiếng từ trời ni lần thứ hai: "Vật g Thin Cha cho l sạch, ngươi đừng ni l dơ nhớp". Ba lần xảy ra như thế, v mọi sự lại được ko ln trời.

"V ngay lc đ, ba người từ Csara được sai đến nh ti ở. Thnh Thần truyền dạy ti đừng ngần ngại đi với họ. Su anh em cng đi với ti, v chng ti vo nh một người. Anh thuật lại cho chng ti biết: anh đ thấy thin thần hiện ra thế no; thin thần đứng trong nh anh v ni với anh rằng: "Hy sai người đến Gip-p tm Simon c tn l Phr; người sẽ dạy ngươi những lời c sức lm cho ngươi v cả nh ngươi được cứu độ". Lc ti bắt đầu ni, Thnh Thần ngự xuống trn họ như ngự trn chng ta lc ban đầu. Bấy giờ ti nhớ lại lời Cha phn: "Gioan đ rửa bằng nước, cn cc con, cc con sẽ được rửa bằng Thnh Thần". Vậy, nếu Thin Cha ban cho họ cũng một ơn như đ ban cho chng ta, l những kẻ tin vo Cha Gisu Kit, th ti l ai m c thể ngăn cản Thin Cha?"

Nghe những lời ấy, họ thinh lặng v ca tụng Thin Cha rằng: "Vậy ra Thin Cha cũng ban cho dn ngoại ơn ăn năn sm hối để được sống".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 41, 2. 3; 42, 3. 4

Ðp: Hồn con kht Cha Trời, Cha Trời hằng sống (Tv 41, 3a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Như nai rừng kht mong nguồn nước, hồn con kht Cha, Cha Trời i. - Ðp.

2) Hồn con kht Cha Trời, Cha Trời hằng sống; ngy no con được tm về ra mắt Cha Trời! - Ðp.

3) Xin chiếu gii quang minh v chn thực của Cha, để những điều đ hướng dẫn con, đưa con ln ni thnh v cung lu của Ngi. - Ðp.

4) Con sẽ tiến tới bn thờ Thin Cha, đến cng Thin Cha lm cho con được hoan hỉ mừng vui. Với cy cầm thụ, con sẽ ca ngợi Cha, i Cha l Thin Cha của con. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Chng con biết rằng Ðức Kit đ thật sự sống lại từ ci chết: Lạy Vua chiến thắng, xin thương xt chng con. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 10, 1-10

"Ta l cửa chuồng chin".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn rằng: "Thật, Ta bảo thật cng cc ngươi, ai khng qua cửa m vo chuồng chin, nhưng tro vo lối khc, th người ấy l kẻ trộm cướp. Cn ai qua cửa m vo, th l kẻ chăn chin. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, v chin nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đch danh từng con chin mnh v dẫn ra. Khi đ la chin mnh ra ngoi, kẻ ấy đi trước, v chin theo sau, v chng quen tiếng kẻ ấy. Chng sẽ khng theo người lạ, tri lại, cn trốn trnh, v chng khng quen tiếng người lạ".

Cha Gisu phn dụ ngn ny, nhưng họ khng hiểu Người muốn ni g. Bấy giờ Cha Gisu ni thm: "Thật, Ta bảo thật cc ngươi: Ta l cửa chuồng chin. Tất cả những kẻ đ đến trước đều l trộm cướp, v chin đ khng nghe chng. Ta l cửa, ai qua Ta m vo, th sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vo v tm thấy của nui thn. Kẻ trộm c đến th chỉ đến để ăn trộm, để st hại v ph huỷ. Cn Ta, Ta đến để cho chng được sống v được sống dồi do".

Ð l lời Cha.

 

Trong Năm A, bi Tin Mừng dưới đy được đọc thay bi Tin Mừng trn:

Phc m: Ga 10, 11-18

"Mục tử tốt lnh th mạng sống v chin".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn: "Ta l mục tử tốt lnh. Mục tử tốt lnh th mạng sống v chin. Kẻ lm thu khng phải l chủ chin, v cc chin khng phải l của người ấy, nn khi thấy si đến, n bỏ chin m trốn. Si sẽ bắt chin v lm chng tản mt. Kẻ chăn thu chạy trốn, v l đứa chăn thu, v chẳng tha thiết g đến đn chin. Ta l mục tử tốt lnh, Ta biết cc chin Ta, v cc chin Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta v Ta biết Cha, v Ta th mạng sống v đn chin. Ta cn những chin khc khng thuộc đn ny; cả những chin đ Ta cũng phải mang về đn; chng sẽ nghe tiếng Ta. V sẽ chỉ c một đn chin v một chủ chin. V lẽ ny m Cha yu mến Ta, l Ta th mạng sống để rồi lấy lại. Khng ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta th mạng sống. Ta c quyền th mạng sống v cũng c quyền lấy lại. Ð l mệnh lệnh Ta đ nhận nơi Cha Ta".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch