Thứ Bảy sau Cha Nhật III Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 9, 31-42

"Hội thnh được tổ chức v đầy ơn an ủi của Thnh Thần".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, Hội Thnh được bnh an trong khắp miền Giuđa, Galila v Samaria, sống trong sự knh sợ Cha, được tổ chức v đầy ơn an ủi của Thnh Thần.

Phr đi khắp cc miền, đến với cc thnh đang ở Lyđa. Ở đ ngi gặp một người tn l na, bị bất toại đ liệt giường suốt tm năm. Phr ni với anh ta: "na, Cha Gisu Kit chữa anh lnh bệnh; hy chỗi dậy v dẹp giường đi". Lập tức anh ta đứng ln. Tất cả dn cư ở Lyđa v Sarna thấy vậy, đều trở lại cng Cha.

Tại Gip-p, c một nữ mn đồ tn l Tabitha, nghĩa l Sơn Dương. B lm nhiều việc lnh v hay bố th. Xảy ra trong những ngy ấy b lm bệnh m chết; người ta rửa xc b, rồi đặt trn lầu. V Lyđa ở gần Gip-p, cc mn đồ nghe tin Phr đang ở đ, liền sai hai người đến xin ngi rằng: "Xin ngi hy mau đến với chng ti". Phr chỗi dậy đi với họ. Ðến nơi, người ta dẫn ngi ln lầu; tất cả cc quả phụ bao quanh ngi, khc nức nở, chỉ cho ngi xem cc o trong o ngoi m chị Sơn Dương may cho họ. Phr bảo mọi người ra ngoi, rồi quỳ gối cầu nguyện, v quay mặt về pha thi thể m ni: "Tabitha, hy chỗi dậy". B liền mở mắt, thấy Phr v ngồi dậy. Phr đưa tay đỡ b đứng dậy, rồi gọi cc thnh, v cc quả phụ đến, v chỉ cho thấy b đ sống lại. Cả thnh Gip-p hay biết việc ấy, nn nhiều người tin vo Cha. Phr lưu lại Gip-p nhiều ngy tại nh Simon thợ thuộc da.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 115, 12-13. 14-15. 16-17

Ðp: Ti lấy g dng lại cho Cha, để đền đp những điều Ngi ban tặng cho ti? (c. 12)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Ti lấy g dng lại cho Cha, để đền đp những điều Ngi ban tặng cho ti? Ti sẽ lnh chn cứu độ, v ti sẽ ku cầu danh Cha. - Ðp.

2) Ti sẽ giữ trọn lời khấn xin cng Cha, trước mặt ton thể dn Ngi. Trước mặt Cha thật l quý ho, ci chết của những bậc thnh nhn Ngi. - Ðp.

3) i lạy Cha, con l ti tớ Cha, con l ti tớ Ngi, con trai của nữ tỳ Ngi, Ngi đ bẻ gy xiềng xch cho con. Con sẽ hiến dng Cha lời ca ngợi lm sinh lễ, v con sẽ ku cầu danh Cha. - Ðp.

 

Alleluia: Mt 28, 19 v 20

Alleluia, alleluia! - Cc con hy đi giảng dạy mun dn: Thầy sẽ ở cng cc con mọi ngy cho đến tận thế. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 6, 61-70

"Chng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới c những lời ban sự sống".

Trch Phc m theo Thnh Gioan.

Khi ấy, c nhiều mn đệ của Cha Gisu ni rằng: "Lời ny chi tai qu! Ai nghe được!" Tự biết rằng cc mn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Cha Gisu ni với họ: "Ðiều đ lm cc ngươi kh chịu ư? Vậy nếu cc ngươi thấy Con Người ln nơi đ ở trước th sao? Chnh thần tr mới lm cho sống, chứ xc thịt no c ch g? Nhưng lời Ta ni với cc ngươi l thần tr v l sự sống. Nhưng trong cc ngươi c một số khng tin". V từ đầu Cha Gisu đ biết ai l những kẻ khng tin, v kẻ no sẽ nộp Người. V Người ni: "Bởi đ, Ta bảo cc ngươi rằng: Khng ai c thể đến với Ta, nếu khng được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ c nhiều mn đệ rt lui khng cn theo Người nữa. Cha Gisu liền ni với nhm Mười Hai rằng: "Cả cc con, cc con c muốn bỏ đi khng?" Simon Phr thưa Người: "Lạy Thầy, chng con sẽ đi theo ai? Thầy mới c những lời ban sự sống đời đời. Phần chng con, chng con tin v chng con biết rằng: Thầy l Ðấng Kit, Con Thin Cha".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch