Thứ Su sau Cha Nhật III Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 9, 1-20

"Người ny l lợi kh Ta chọn, để mang danh Ta đến trước mặt cc dn tộc".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, Saol cn mải say m hăm doạ giết cc mn đồ Cha, ng đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội đường ở Ðamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy bất luận nam nữ, ng tri đem về Girusalem. Ðang khi đi đường lc đến gần Ðamas, bỗng nhin một luồng nh sng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ng, ng ng xuống đất v nghe tiếng phn rằng: "Saol, Saol, sao ngươi bắt bớ Ta?" ng thưa: "Lạy Ngi, Ngi l ai?" Cha đp: "Ta l Gisu m ngươi đang bắt bớ; giơ chn đạp mũi nhọn th khổ cho ngươi". Saol run sợ v kinh hong hỏi rằng: "Lạy Cha, Cha muốn con lm g?" Cha phn: "Hy chỗi dậy, vo thnh, v ở đ người ta sẽ ni cho ngươi phải lm g". Những kẻ đồng hnh với ng đứng lại, hoảng hốt; họ nghe r tiếng m khng thấy ai. Saol chỗi dậy khỏi đất, mắt ng vẫn mở, m khng trng thấy g. Người ta cầm tay dẫn ng vo thnh Ðamas; ng ở lại đấy ba ngy m khng thấy, khng ăn, cũng khng uống.

Bấy giờ ở Ðamas, c một mn đồ tn l Anania; trong một thị kiến, Cha gọi ng rằng: "Anania". ng thưa: "Lạy Cha, ny con đy". Cha phn: "Hy chỗi dậy v đến phố kia gọi l phố "Thẳng", v tm tại nh Giuđa một người tn l Saol, qu ở Tars; ng ta đang cầu nguyện". (Saol cũng thấy một người tn Anania bước vo, v đặt tay trn ng để ng được sng mắt). Anania thưa: "Lạy Cha, con đ nghe nhiều người ni về người ny rằng: ng đ gy nhiều tai c cho cc thnh của Cha tại Girusalem; tại đy, ng đ được cc vị thượng tế cho php bắt tri tất cả những ai ku cầu danh Cha". Nhưng Cha phn: "Cứ đi, v người ny l lợi kh Ta đ chọn, để mang danh Ta đến trước dn ngoại, vua quan v con ci Israel. Ta sẽ tỏ cho n biết phải chịu nhiều đau khổ v danh Ta". Anania ra đi, bước vo nh, v đặt tay trn Saol m ni: "Anh Saol, Cha Gisu, Ðấng hiện ra với anh trn đường đi đến đy, sai ti đến cng anh, để anh được thấy v được trn đầy Thnh Thần". Tức th c thứ g như những ci vảy rơi khỏi mắt ng, v ng được sng mắt; ng chỗi dậy chịu php rửa, v sau khi ăn uống, ng được lại sức. ng ở lại t ngy cng với cc mn đồ thnh Ðamas. V lập tức ng rao giảng trong cc hội đường rằng: Ðức Gisu l Con Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðp: Hy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Ton thể chư dn, hy khen ngợi Cha! Hết thảy cc nước, hy chc tụng Người. - Ðp.

2) V tnh thương Cha dnh cho chng ti thực l mnh liệt, v lng trung thnh của Cha tồn tại mun đời. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Cha Cha, v Người sẽ ban cho cc con một Ðấng Ph Trợ khc, để ở cng cc con lun mi. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 6, 53-60

"Thịt Ta thật l của ăn, Mu Ta thật l của uống".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thi tranh luận với nhau rằng: "Lm sao ng ny c thể lấy thịt mnh m cho chng ta ăn được?"

Bấy giờ Cha Gisu ni với họ: "Thật, Ta bảo thật cc ngươi: Nếu cc ngươi khng ăn thịt Con Người v uống mu Ngi, cc ngươi sẽ khng c sự sống trong cc ngươi. Ai ăn thịt Ta v uống mu Ta th c sự sống đời đời, v Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngy sau hết. V thịt Ta thật l của ăn, v mu Ta thật l của uống. Ai ăn thịt Ta v uống mu Ta, th ở trong Ta, v Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha l Ðấng hằng sống đ sai Ta, nn Ta sống nhờ Cha, th kẻ ăn Ta, chnh người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðy l bnh bởi trời xuống, khng phải như cha ng cc ngươi đ ăn manna v đ chết. Ai ăn bnh ny sẽ sống đời đời".

Người giảng dạy những điều ny tại Hội đường Caphar-naum.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch