Thứ Tư sau Cha Nhật III Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 8, 1-8

"Ðến đu, họ cũng rao giảng lời Thin Cha".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Ngy ấy, Hội Thnh ở Girusalem bị bch hại dữ tợn. Ngoi cc tng đồ, mọi người đều phn tn đi cc miền Giuđa v Samaria. Cn những người đạo đức lo chn cất Tphan; họ than khc ng rất nhiều. Lc đ Saol tn ph Hội Thnh; ng vo nh ny sang nh nọ, bắt đn ng lẫn đn b v tống ngục họ.

Những người bị phn tn, đ đi khắp nơi rao giảng lời Thin Cha. Phần Philipph th đi xuống một thnh thuộc xứ Samaria rao giảng Ðức Kit cho họ. Dn chng ch ý đến những lời Philipph rao giảng, v họ cng nghe biết v xem thấy cc php lạ ngi lm, quỷ uế đ m nhiều người trong họ, lc đ ku lớn tiếng v xuất ra. Nhiều người bất toại v qu quặt được chữa lnh. Bởi đ, cả thnh được vui mừng khn tả.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a

Ðp: Ton thể đất nước, hy reo mừng Thin Cha (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Ton thể đất nước, hy reo mừng Thin Cha, hy ca ngợi vinh quang danh Ngi, hy knh dng Ngi lời khen ngợi hiển vinh. Hy thưa cng Thin Cha: kinh ngạc thay sự nghiệp Cha. -Ðp.

2) Ton thể đất nước thờ lạy v ca khen Ngi, ca khen danh thnh của Ngi. Hy tới v nhn coi sự nghiệp của Thin Cha, Ngi thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con ci người ta! - Ðp.

3) Người biến bể khơi thnh nơi kh cạn, người ta đ đi bộ tiến qua sng, bởi đ ta hy hn hoan trong Cha. Với quyền năng, Ngi thống trị tới mun đời. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Con chin Ta th nghe tiếng Ta, Ta biết chng v chng theo Ta". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 6, 35-40

"Ý muốn của Cha Ta l: hễ ai thấy Con th c sự sống đời đời".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn với đm đng rằng: "Chnh Ta l bnh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ khng hề đi; ai tin vo Ta, sẽ khng hề kht bao giờ. Nhưng Ta đ bảo cc ngươi rằng: Cc ngươi đ thấy Ta, nhưng cc ngươi khng chịu tin. Những ai Cha đ ban cho Ta sẽ đến với Ta. V ai đến với Ta, Ta sẽ khng xua đuổi ra ngoi. Bởi v Ta từ trời xuống khng phải để lm theo ý Ta, nhưng để lm theo ý Ðấng đ sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đ sai Ta, l hễ sự g Người đ ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngy sau hết, Ta sẽ cho n sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta l hễ ai thấy Con v tin vo Người th c sự sống đời đời".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch