Thứ Ba sau Cha Nhật III Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 7, 51-59

"Lạy Cha Gisu, xin đn nhận tm hồn con".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Khi ấy, Tphan ni với dn chng, cc kỳ lo v luật sĩ rằng: "Hỡi những tn cứng cổ, lng v tai chẳng cắt b kia, cc ngươi lun lun chống đối Thnh Thần; cha ng cc ngươi lm sao, cc ngươi cũng vậy. C tin tri no m cha ng cc ngươi lại khng bắt bớ? Họ đ giết những người tin bo về việc Ðấng Cng chnh sẽ đến, Ðấng m ngy nay cc ngươi đ nộp v giết chết; cc ngươi đ lnh nhận lề luật do thin thần truyền cho, nhưng đ khng tun giữ".

Nghe ng ni, họ pht đin ln trong lng, v họ nghiến răng phản đối ng. Nhưng Tphan đầy Thnh Thần, nhn ln trời, đ xem thấy vinh quang của Thin Cha, v Ðức Gisu đứng bn hữu Thin Cha. ng đ ni rằng: "Ka, ti xem thấy trời mở ra, v Con Người đứng bn hữu Thin Cha". Bấy giờ họ lớn tiếng ku la v bịt tai lại, v họ nhất tề xng vo ng. Khi li ng ra ngoi thnh, họ nm đ ng. V cc nhn chứng đ để o của họ dưới chn một người thanh nin tn l Saol. Rồi họ nm đ Tphan, đang lc ng cầu nguyện rằng: "Lạy Cha Gisu, xin đn nhận tm hồn con". Thế rồi ng quỳ xuống, lớn tiếng ku ln rằng: "Lạy Cha, xin đừng trch cứ họ về tội lỗi ny". Ni xong cu đ, ng đ an giấc trong Cha. Cn Saol th đ tn thnh việc giết ng (Tphan).

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 30, 3cd-4. 6ab v 7b v 8a. 17 v 21ab

Ðp: Lạy Cha, con ph thc tm hồn trong tay Cha (c. 6a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Xin Cha trở thnh ni đ cho con tr ẩn, thnh chiến luỹ kin cố để cứu độ con, bởi Cha l Tảng đ, l chiến luỹ của con; v uy danh Ngi, Ngi sẽ du dắt v hướng dẫn con. - Ðp.

2) Con ph thc tm hồn trong tay Cha, lạy Cha, lạy Thin Cha trung thnh, xin cứu chữa con. Cn phần con, con tin cậy ở Cha, con sẽ hn hoan mừng rỡ v đức từ bi của Cha. - Ðp.

3) Xin cho ti tớ Cha được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Cha. Cha che chở họ dưới bng long nhan Ngi, cho khỏi người ta m mưu lm hại. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 16, 7 v 13

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy sẽ sai Thần Chn Lý đến cng cc con; Người sẽ dạy cc con biết tất cả sự thật". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 6, 30-35

"Khng phải Ms, m chnh Cha Ta mới ban bnh bởi trời đch thực".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, đm đng thưa Cha Gisu: "Ngi sẽ lm dấu lạ g để chng ti thấy m tin Ngi? Ngi lm được việc g? Cha ng chng ti đ ăn manna trong sa mạc, như đ chp rằng: "Người đ ban cho họ ăn bnh bởi trời". Cha Gisu đp: "Thật Ta bảo thật cc ngươi, khng phải Ms đ ban cho cc ngươi bnh bởi trời, m chnh Cha Ta mới ban cho cc ngươi bnh bởi trời đch thực. V bnh của Thin Cha phải l vật tự trời xuống, v ban sự sống cho thế gian". Họ liền thưa với Ngi rằng: "Thưa Ngi, xin cho chng ti bnh đ lun mi". Cha Gisu ni: "Chnh Ta l bnh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ khng hề đi; ai tin vo Ta sẽ khng hề kht bao giờ".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch