Cha Nhật III Phục Sinh Năm C

 

Bi Ðọc I: Cv 5, 27b-32. 40b-41

"Chng ti l chứng nhn cc lời đ cng với Thnh Thần".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, thầy thượng tế hỏi cc tng đồ rằng: "Ta đ ra lệnh cấm cc ngươi nhn danh ấy m giảng dạy. Thế m cc ngươi đ giảng dạy gio lý cc ngươi khắp cả Girusalem; cc ngươi cn muốn lm cho mu người đ lại đổ trn chng ti ư?" Phr v cc tng đồ trả lời rằng: "Phải vng lời Thin Cha hơn l vng lời người ta. Thin Cha cha ng chng ta đ cho Ðức Gisu sống lại, Ðấng m cc ng đ giết khi treo Người trn thập gi. Thin Cha đ dng quyền năng tn Ngi lm thủ lnh v lm Ðấng Cứu Ðộ, để ban cho Israel được ăn năn sm hối v được ơn tha tội. Chng ti l nhn chứng cc lời đ cng với Thnh Thần, Ðấng m Thin Cha đ ban cho mọi kẻ vng lời Người!" Họ ra lệnh đnh đn cc tng đồ v tuyệt đối cấm khng được nhn danh Ðức Gisu m giảng dạy nữa, đoạn tha cc ngi về. Vậy cc ngi ra khỏi cng nghị, lng hn hoan v thấy mnh xứng đng chịu sỉ nhục v Danh Ðức Gisu.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 29, 2 v 4. 5 v 6. 11 v 12a v 13b

Ðp: Lạy Cha, con ca tụng Cha v đ giải thot con (c. 2a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Lạy Cha, con ca tụng Cha v đ giải thot con, v khng để qun th hoan hỉ về con. Lạy Cha, Ngi đ đưa linh hồn con thot xa m phủ, Ngi đ cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. - Ðp.

2) Cc tn đồ của Cha, hy đn ca mừng Cha, v hy cảm tạ thnh danh Ngi. V cơn giận của Ngi chỉ lu trong giy pht, nhưng lng nhn hậu của Ngi vẫn c suốt đời. Chiều hm c gặp cảnh lệ rơi, nhưng sng mai lại được mừng vui hoan hỉ. - Ðp.

3) Lạy Cha, xin nhậm lời v xt thương con, lạy Cha, xin Ngi gia n cứu gip con. Cha đ biến đổi lời than khc thnh khc nhạc cho con; lạy Cha l Thin Cha của con, con sẽ tn tụng Cha tới mun đời. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: Kh 5, 11-14

"Chin Con đ bị giết, xứng đng lnh nhận quyền năng, ...vinh quang v lời chc tụng".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan.

Ti l Gioan, đ thấy v nghe tiếng cc thin thần đng đảo vng quanh ngai vng, tiếng cc sinh vật v cc vị kỳ lo; số họ đng hằng ngn hằng vạn, họ lớn tiếng tung h rằng: "Chin Con đ bị giết, xứng đng lnh nhận quyền năng, ph quý, khn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang v lời chc tụng". Ti lại nghe mọi thọ tạo trn trời, trn đất, dưới đất, trn biển v dưới biển, tung h rằng: "Chc Ðấng ngự trn ngai v chc Chin Con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến mun đời". Bốn sinh vật thưa: "Amen", v hai mươi bốn vị kỳ lo sấp mặt xuống v thờ lạy Ðấng hằng sống mun đời.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Con chin Ta th nghe tiếng Ta; Ta biết chng v chng theo Ta". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 21, 1-14 {hoặc 1-19}

"Cha Gisu đến, cầm bnh v c trao cho họ ăn".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, lc cc mn đệ đang ở bờ biển Tibria, Cha Gisu lại hiện đến. Cng việc đ xảy ra như sau: "Simon-Phr, Tma (cũng gọi l Ðiđym), Nathanael qu tại Cana xứ Galila, cc con ng Gibđ, v hai mn đệ khc nữa đang ở với nhau. Simon Phr bảo: "Ti đi đnh c đy". Cc ng kia ni rằng: "Chng ti cng đi với ng". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đm ấy cc ng khng bắt được con c no. Lc rạng đng, Cha Gisu hiện đến trn bờ biển, nhưng cc mn đệ khng biết l Cha Gisu. Người liền hỏi: "Ny cc con, c g ăn khng?" Họ đồng thanh đp: "Thưa khng". Cha Gisu bảo: "Hy thả lưới bn hữu thuyền th sẽ được". Cc ng liền thả lưới v hầu khng ko nổi lưới ln, v đầy c. Người mn đệ Cha Gisu yu liền ni với Phr: "Chnh Cha đ". Simon Phr nghe ni l Cha, liền khoc o vo, v đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Cc mn đệ khc cho thuyền vo v ko lưới đầy c theo, v khng cn xa đất bao nhiu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi cc ng ln bờ, thấy c sẵn lửa than, trn để c v bnh. Cha Gisu bảo: "Cc con hy mang c mới bắt được lại đy". Simon Phr xuống thuyền ko lưới ln bờ. Lưới đầy ton c lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu c nhiều đến thế, nhưng lưới khng rch. Cha Gisu bảo rằng: "Cc con hy lại ăn". Khng ai trong đm ngồi ăn dm hỏi "ng l ai?", v mọi người đ biết l Cha. Cha Gisu lại gần, lấy bnh trao cho cc mn đệ; Người cũng cho c như thế. Ðy l lần thứ ba, Cha Gisu đ hiện ra với cc mn đệ khi Người từ ci chết sống lại.

[Vậy khi cc Ngi đ điểm tm xong, Cha Gisu hỏi Simon Phr rằng: "Simon, con ng Gioan, con c yu mến Thầy hơn những người ny khng?" ng đp: "Thưa Thầy: C, Thầy biết con yu mến Thầy". Người bảo ng: "Con hy chăn dắt cc chin con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ng Gioan, con c yu mến Thầy khng?" ng đp: "Thưa Thầy: C, Thầy biết con yu mến Thầy". Người bảo ng: "Con hy chăn dắt cc chin con của Thầy". Người hỏi ng lần thứ ba: "Simon, con ng Gioan, con c yu mến Thầy khng?" Phr buồn phiền, v thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con c yu mến Thầy khng?" ng đp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yu mến Thầy". Người bảo ng: "Con hy chăn dắt cc chin mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con cn trẻ, con tự thắt lưng lấy v đi đu mặc ý, nhưng khi con gi, con sẽ giang tay ra, người khc sẽ thắt lưng cho con v dẫn con đến nơi con khng muốn đến". Cha ni thế c ý m chỉ Phr sẽ chết cch no để lm sng danh Thin Cha. Phn những lời ấy đoạn, Người bảo ng: "Con hy theo Thầy".]

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch