Cha Nhật III Phục Sinh Năm B

 

Bi Ðọc I: Cv 3, 13-15. 17-19

"Ðấng ban sự sống th anh em đ giết đi, nhưng Thin Cha đ cho Người từ ci chết sống lại".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Khi ấy, Phr ni với dn chng rằng: "Thin Cha Abraham, Thin Cha Isaac, Thin Cha Giacp, Thin Cha cc tổ phụ chng ta đ lm vinh danh Cha Gisu, Con của Ngi, Ðấng m anh em đ nộp v chối bỏ trước mặt Philat, trong khi Philat xt l phải tha cho Người. Anh em đ chối bỏ Ðấng Thnh, Ðấng Cng Chnh, v xin tha tn st nhn cho anh em, cn Ðấng ban sự sống th anh em lại giết đi, nhưng Thin Cha đ cho Người từ ci chết sống lại, điều đ chng ti xin lm chứng.

"Hỡi anh em, thế nhưng ti biết rằng anh em đ hnh động v khng biết, như cc thủ lnh anh em đ lm. Thin Cha đ hon tất việc Người dng miệng cc tin tri m bo trước. Ðức Kit của Ngi phải chịu khổ hnh. Vậy anh em hy ăn năn hối cải, ng hầu tội lỗi anh em được xo bỏ".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 4, 2. 7. 9

Ðp: Lạy Cha, xin chiếu sng thin nhan Cha trn mnh chng con! (c. 7a)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Khi con cầu, nguyện Cha nghe, lạy Cha cng bnh của con, Cha đ giải thot con trong cơn khốn kh, nguyện xt thương v nghe tiếng con cầu! - Ðp.

2) Nhiều người ni: "Ai chỉ cho ta thấy điều thiện hảo?" Lạy Cha, xin chiếu sng thin nhan Cha trn mnh chng con! - Ðp.

3) Ðược an bnh, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, v lạy Cha, duy c Cha cho con yn hn. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Ga 2, 1-5a

"Chnh Người l của lễ đền tội, khng những cho chng ta m thi, nhưng cn cho cả thế gian".

Trch thư thứ nhất của Thnh Gioan Tng đồ.

Cc con thn mến, Cha viết những điều ny cho cc con, để cc con đừng phạm tội. Nhưng nếu c ai đ phạm tội, th chng ta c Ðức Gisu Kit, Ðấng cng chnh, lm trạng sư nơi Ðức Cha Cha. Chnh Người l của lễ đền tội chng ta; khng nguyn đền tội chng ta m thi, nhưng cn đền tội cho cả thế gian. Chnh nơi điều ny m chng ta biết r được l chng ta biết Cha Gisu, nếu chng ta giữ cc giới răn Người. Ai ni mnh biết Người, m khng giữ giới răn Người, l kẻ ni dối, v nơi người ấy khng c chn lý. Cn ai giữ lời Người, th quả thật, tnh yu của Thin Cha đ tuyệt hảo nơi người ấy.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: x. Lc 24, 32

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha Gisu, xin giải thch cho chng con những lời Thnh Kinh; xin lm cho tm hồn chng con sốt sắng khi nghe Cha ni với chng con. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 24, 35-48

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bnh do Người bẻ trao cho".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, hai mn đệ thuật lại cc việc đ xảy ra dọc đường v hai ng đ nhận ra Người lc bẻ bnh như thế no.

Mọi người cn đang bn chuyện th Cha Gisu hiện ra đứng giữa họ v phn: "Bnh an cho cc con! Thầy đy, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mnh thấy ma. Cha lại phn: "Sao cc con bối rối v lng cc con lo nghĩ như vậy? Hy xem tay chn Thầy: chnh Thầy đy! Hy sờ m xem: ma đu c xương thịt như cc con thấy Thầy c đy". Ni xong, Người đưa tay chn cho họ xem. Thấy họ cn chưa tin, v v vui mừng m bỡ ngỡ, Cha hỏi: "Ở đy cc con c g ăn khng?" Họ dng cho Người một mẩu c nướng v một tảng mật ong. Người ăn trước mặt cc ng v đưa phần cn lại cho họ. Ðoạn Người phn: "Ðng như lời Thầy đ ni với cc con, khi Thầy cn ở với cc con, l cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đ ghi chp về Thầy trong luật Ms, trong sch tin tri v thnh vịnh". Rồi Người mở tr cho cc ng am hiểu Kinh Thnh.

Người lại ni: "C lời chp rằng: Ðấng Kit sẽ phải chịu thương kh, v ngy thứ ba Người sẽ từ ci chết sống lại. Rồi phải nhn danh Người rao giảng sự thống hối v sự ăn năn để lnh ơn tha tội cho mun dn, bắt đầu từ thnh Girusalem. Cn cc con, cc con sẽ lm chứng nhn về những điều ấy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch