Thứ Hai sau Cha Nhật II Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 4, 23-31

"Khi họ cầu nguyện xong, th được đầy Thnh Thần v tin tưởng rao giảng lời Cha".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong những ngy ấy, sau khi được phng thch, Phr v Gioan trở về cng cc anh em, v thuật lại cho họ nghe tất cả những điều m cc thượng tế v kỳ lo đ ni. Vừa nghe thuật lại, họ đồng thanh cất tiếng nguyện cng Thin Cha rằng: "Lạy Cha, Cha l Ðấng tạo thnh trời đất, biển cả v mọi vật trong đ. Nhờ Thnh Thần, Cha đ dng miệng tổ phụ chng con l Ðavt ti tớ Cha m phn: "Tại sao chư dn chấn động, v cc nước lại mưu đồ chuyện luống cng? Cc vua thin hạ đều nổi dậy, cc thủ lnh toa rập với nhau chống lại Cha v Ðấng Kit của Người". V quả thật, tại thnh Girusalem ny, Hrđ v Phongxi Philat đ lin kết với cc dn ngoại v dn Israel, m chống lại ti tớ thnh của Cha l Ðức Gisu, Ðấng Cha đ xức dầu, để thực hiện những điều m quyền năng v ý định Cha đ dự liệu từ trước. V lạy Cha, giờ đy, hy xem họ đang đe doạ, v xin ban cho cc ti tớ Cha được đầy lng tin tưởng rao giảng lời Cha, cng xin Cha giơ tay chữa lnh cc bệnh nhn, lm những dấu lạ, v những việc phi thường nhn danh Thnh Tử của Cha l Ðức Gisu".

Khi họ cầu nguyện xong, th nơi họ đang tập họp liền chuyển động, mọi người được trn đầy Thnh Thần v tin tưởng rao giảng lời Thin Cha.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 2, 1-3. 4-6. 7-9

Ðp: Phc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Cha (c. 13b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tại sao chư dn chấn động, v cc nước mưu đồ chuyện luống cng: cc vua mặt đất cng nổi dậy, v bậc qun vương nhất tề m mưu phản nghịch Cha v Ðấng Kit của Người. Họ ni: "Ðập tan xiềng xch chng ra, gng cm chng, hy nm cho xa bọn mnh". - Ðp.

2) Ðấng ngự trn thin đnh cười nhạo, Cha mỉa mai cười chng. Bấy giờ Người phn bảo chng trong cơn thịnh nộ, v lm cho chng rối loạn trong cơn li đnh: "Nhưng Ta đ đặt vương nhi Ta trn ni Sion, ni thnh của Ta". - Ðp.

3) Ta sẽ truyền rao thnh chỉ của Cha: Cha đ phn bảo cng Ta: "Con l thi tử của Cha, hm nay Cha đ sinh thnh ra Con. Hy xin Cha v Cha sẽ cho Con được chư dn lm phần sản nghiệp, v tận cng ci đất lm gia ti. Con sẽ cai trị chng bằng cy gậy sắt, như bnh thợ gốm, Con đem nghiền nt chng ra". - Ðp.

 

Alleluia: Mt 23, 19 v 20

Alleluia, alleluia! - Cc con hy đi giảng dạy mun dn: Thầy sẽ ở với cc con mọi ngy cho đến tận thế. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 3, 1-8

"Nếu khng ti sinh bởi trời, th chẳng ai được thấy Nước Cha".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, trong nhm biệt phi, c người tn l Nicđm, một đầu mục của người Do-thi. ng đến thăm Cha Gisu ban đm v thưa rằng: "Lạy Thầy, chng ti nhận biết Thầy l một vị tn sư Thin Cha uỷ phi đến. V khng ai lm được những dấu lạ Thầy lm, nếu Thin Cha khng ở cng người đ". Cha Gisu đp: "Thật, Ti bảo thật cho ng biết, nếu khng ti sinh bởi trời, th chẳng ai được thấy Nước Cha". Nicđm thưa Cha rằng: "Một người đ gi, lm sao c thể ti sinh? Khng lẽ người ấy lại vo lng mẹ m sinh ra lần nữa sao?" Cha Gisu đp: "Thật, Ti bảo thật cho ng biết, nếu khng ti sinh bởi nước v Thnh Thần, th khng ai được vo nước Thin Cha. Sự g sinh bởi huyết nhục, th l huyết nhục; v sự g sinh bởi Thần Linh, th l thần linh. ng đừng ngạc nhin v nghe Ti ni rằng: Cc ngươi phải ti sinh bởi trời. Gi muốn thổi đu th thổi, ng nghe tiếng gi, nhưng chẳng biết gi từ đu đến v đi đu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch