Cha Nhật II Phục Sinh Năm B

 

Bi Ðọc I: Cv 4, 32-35

"Họ đồng tm nhất tr".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Lc bấy giờ tất cả đon tn hữu đng đảo đều đồng tm nhất tr. Chẳng ai kể của g mnh c l của ring, song để mọi sự lm của chung. Cc tng đồ dng quyền năng cao cả m lm chứng việc Cha Gisu Kit, Cha chng ta, sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. V thế, trong cc tn hữu, khng c ai phải tng thiếu. V những người c ruộng nương nh cửa đều bn đi v bn được bao nhiu tiền th đem đặt dưới chn cc tng đồ. V người ta phn pht cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của họ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 117, 2-4. 16ab -18. 22-24

Ðp: Hy cảm tạ Cha, v Cha hảo tm, v đức từ bi của Người mun thuở (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hỡi nh Israel, hy xướng ln: "Ðức từ bi của Người mun thuở". Hỡi nh Aaron, hy xướng ln: "Ðức từ bi của Người mun thuở". Hỡi những người tn sợ Cha, hy xướng ln: "Ðức từ bi của Người mun thuở". - Ðp.

2) Tay hữu Cha đ cất nhắc ti ln, tay hữu Cha đ hnh động mnh liệt. Ti khng chết, nhưng ti sẽ sống, v ti sẽ loan truyền cng cuộc của Cha. Cha sửa trị, Cha sửa trị ti, nhưng Người đ khng nạp ti cho tử thần. - Ðp.

3) Phiến đ m những người thợ xy loại bỏ, đ biến nn tảng đ gc tường. Việc đ đ do Cha lm ra, việc đ kỳ diệu trước mắt chng ta. Ðy l ngy Cha đ thực hiện, chng ta hy mừng rỡ hn hoan về ngy đ. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Ga 5, 1-6

"Mọi ci sinh ra bởi Thin Cha đều chiến thắng thế gian".

Trch thư thứ nhất của Thnh Gioan Tng đồ.

Cc con thn mến, ai tin rằng Ðức Gisu l Ðấng Kit, th kẻ ấy sinh bởi Thin Cha, v ai yu mến Ðấng sinh thnh, th cũng yu mến kẻ sinh ra bởi Ðấng đ. Cứ dấu ny chng ta nhận biết rằng chng ta yu mến con ci Thin Cha, l khi chng ta yu mến Thin Cha v thực hnh cc giới răn Người. V chưng, lng yu mến Thin Cha l chng ta tun giữ giới răn Người, v giới răn của Người khng nặng nề.

V những g sinh bởi Thin Cha đều chiến thắng thế gian, v đy l cuộc thắng trận thế gian, l chnh đức tin của chng ta. Ai l người chiến thắng thế gian, nếu khng phải l người tin rằng Cha Gisu l Con Thin Cha? Ðấng đ đến nhờ nước v mu, chnh l Ðức Gisu Kit, khng phải trong nước m thi, nhưng trong nước v mu nữa, c Thnh Thần lm chứng rằng Cha Kit l chn lý.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Tma, v con đ xem thấy Thầy, nn con đ tin. Phc cho những ai đ khng thấy m tin". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 20, 19-31

"Tm ngy sau Cha Gisu hiện đến".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Vo buổi chiều ngy thứ nhất trong tuần, những cửa nh cc mn đệ họp đều đng kn, v sợ người Do-thi, Cha Gisu hiện đến, đứng giữa cc ng v ni rằng: "Bnh an cho cc con". Khi ni điều đ, Người cho cc ng xem tay v cạnh sườn Người. Bấy giờ cc mn đệ vui mừng v xem thấy Cha. Cha Gisu lại phn bảo cc ng rằng: "Bnh an cho cc con. Như Cha đ sai Thầy, Thầy cũng sai cc con". Ni thế rồi, Người thổi hơi v phn bảo cc ng: "Cc con hy nhận lấy Thnh Thần, cc con tha tội ai, th tội người ấy được tha. Cc con cầm tội ai, th tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tng đồ, c ng Tma gọi l Ðiđym, khng cng ở với cc ng, khi Cha Gisu hiện đến. Cc mn đệ khc đ ni với ng rằng: "Chng ti đ xem thấy Cha". Nhưng ng đ ni với cc ng kia rằng: "Nếu ti khng nhn thấy vết đinh ở tay Người, nếu ti khng thọc ngn tay vo lỗ đinh, nếu ti khng thọc bn tay vo cạnh sườn Người, th ti khng tin".

Tm ngy sau, cc mn đệ lại họp nhau trong nh v c Tma ở với cc ng. Trong khi cc cửa vẫn đng kn, Cha Gisu hiện đến đứng giữa m phn: "Bnh an cho cc con". Ðoạn Người ni với Tma: "Hy xỏ ngn tay con vo đy, v hy xem tay Thầy; hy đưa bn tay con ra v xỏ vo cạnh sườn Thầy; chớ cứng lng, nhưng hy tin". Tma thưa rằng: "Lạy Cha con, lạy Thin Cha của con!" Cha Gisu ni với ng: "Tma, v con đ xem thấy Thầy, nn con đ tin. Phc cho những ai đ khng thấy m tin".

Cha Gisu cn lm nhiều php lạ khc trước mặt cc mn đệ, v khng c ghi chp trong sch ny. Nhưng cc điều ny đ được ghi chp để anh em tin rằng Cha Gisu l Ðấng Kit, Con Thin Cha, v để anh em tin m được sống nhờ danh Người.

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch