Thứ Ba Trong Tuần Bt Nhật Lễ Phục Sinh

 

Bi Ðọc I: Cv 2, 36-41

"Anh em hy ăn năn sm hối v mỗi người trong anh em hy chịu php rửa nhn danh Ðức Kit".

Trch sch Tng đồ Cng vụ.

Trong ngy lễ Ngũ Tuần, Phr ni với những người Do-thi rằng: "Xin ton thể nh Israel hy nhận biết rằng: Thin Cha đ tn Ðức Gisu m anh em đ đng đinh, ln lm Cha v lm Ðấng Kit". Nghe những lời ni trn, họ đau đớn trong lng, ni cng Phr v cc Tng đồ khc rằng: "Thưa cc ng, chng ti phải lm g?" Phr ni với họ: "Anh em hy ăn năn sắm hối, v mỗi người trong anh em hy chịu php rửa nhn danh Ðức Gisu Kit để được tha tội; v anh em sẽ nhận lnh Thnh Thần. V chưng, đ l lời hứa cho anh em, con ci anh em v mọi người sống ở phương xa m Cha l Thin Cha chng ta sẽ ku gọi đến!"

Phr cn minh chứng bằng nhiều lời khc nữa, v khuyn bảo họ rằng: "Anh em hy cứu mnh khỏi dng di gian t ny". Vậy những kẻ chấp nhận lời ngi giảng đều chịu php rửa, v ngy hm ấy c thm chừng ba ngn người gia nhập đạo.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 v 22

Ðp: Ðịa cầu đầy n sủng Cha (c. 5b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) V lời Cha l lời chn chnh, bao việc Cha lm đều đng cậy tin. Cha yu chuộng điều cng minh chnh trực, địa cầu đầy n sủng Cha. - Ðp.

2) Ka Cha để mắt coi những kẻ knh sợ Ngi, nhn xem những ai cậy trng n sủng của Ngi, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, v nui dưỡng họ trong cảnh cơ hn. - Ðp.

3) Linh hồn chng con mong đợi Cha, chnh Ngi l Ðấng ph trợ v che chở chng con. Lạy Cha, xin đổ lng từ bi xuống trn chng con, theo như chng con tin cậy ở nơi Ngi. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 14, 8

Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Cha Cha v Người sẽ ban cho cc con một Ðấng Ph Trợ khc, để ở cng cc con lun mi. - Alleluia.

 

Phc m: Ga 20, 11-18

"Ti đ trng thấy v Người đ phn với ti những điều ấy".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, b Maria đang cn đứng gần mồ Cha m than khc. Nhn vo trong mồ, b thấy hai thin thần mặc o trắng đang ngồi nơi đ đặt xc Cha Gisu, một vị ngồi pha đng đầu, một vị ngồi pha đng chn. Hai vị hỏi: "Tại sao b khc?" B trả lời: "Người ta đ lấy mất xc Cha ti v ti khng biết người ta đ để Người ở đu?" Vừa ni xong, b quay mặt lại, th thấy Cha Gisu đ đứng đ, nhưng b chưa biết l Cha Gisu. Cha Gisu hỏi: "B kia, sao m khc, b tm ai?" Tưởng l người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ng, nếu ng đ mang xc Người đi, th xin cho ti biết ng đ đặt Người ở đu, để ti đến lấy xc Người". Cha Gisu gọi: "Maria". Quay mặt lại, b thưa Người: "Rabboni!" (nghĩa l "Lạy Thầy!"). Cha Gisu bảo b: "Ðừng động đến Ta, v Ta chưa về cng Cha Ta. Nhưng hy đi bo tin cho cc anh em Ta hay v bảo họ rằng: Ta về cng Cha Ta, cũng l Cha cc con; về cng Thin Cha Ta, cũng l Thin Cha cc con".

Maria Mađalna đi bo tin cho cc mn đệ rằng: "Ti đ trng thấy Cha v Cha đ phn với ti những điều ấy".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch