Ngy 8 thng 9

Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria

Lễ Knh

 

Bi Ðọc I: Mk 5, 2-5a

"Ðến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con".

Trch sch Tin tri Mikha.

Ðy lời Cha phn: "Hỡi Blem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, v nguồn gốc Người c từ nguyn thuỷ, từ mun đời. V thế, Người sẽ bỏ dn Người, cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số cn lại trong anh em Người sẽ trở về với con ci Israel. Người sẽ đứng vững v chăn dắt trong sức mạnh của Cha, trong thnh danh cao cả của Cha l Thin Cha của Người. V họ sẽ trở về, v bấy giờ Người sẽ nn cao trọng cho đến tận cng tri đất. V vậy, Người sẽ l chnh sự bnh an".

Ð l lời Cha.

 

Hoặc đọc: Rm 8, 28-30

"Những kẻ Cha đ biết trước th Người đ tiền định họ".

Trch thư của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Rma.

Anh em thn mến, chng ta biết rằng những kẻ yu mến Thin Cha, th Người gip họ được sự lnh. Họ l những người theo dự định của Cha, được ku gọi nn thnh. V chưng, những kẻ Cha đ biết trước, th Người đ tiền định cho họ nn giống hnh ảnh Con Người, để Ngi trở nn trưởng tử giữa đon anh em đng đc. Nhưng những ai Người đ tiền định, th Người cũng ku gọi; v những ai Người đ ku gọi th Người cũng lm cho nn cng chnh; m những ai Người đ lm cho nn cng chnh, th Người cũng cho họ được vinh quang.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 12, 6ab. 6cd

Ðp: Con sẽ hớn hở vui mừng trong Cha (c. Is 91,9a).

Xướng: 1) Xin chớ để kẻ th con hn hoan v con quỵ ng: bởi con đ tin cậy vo đức từ bi của Cha. - Ðp.

2) Xin cho lng con hn hoan v ơn Ngi cứu độ; con sẽ ht mừng Cha, v Ngi ban n huệ cho con. - Ðp.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ l người c phc v rất đng mọi lời ca tụng, v Mẹ đ sinh ra Mặt trời Cng Chnh l Ðức Kit, Cha chng con. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 1, 1-16. 18-23

"B đ thụ thai bởi php Ðức Cha Thnh Thần".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Sch gia phả của Cha Gisu Kit, con vua Ðavt, con của Abraham.

Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacp; Giacp sinh Giuđa v cc anh em người. Giuđa sinh Phares v Zara; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do b Rahab; Booz sinh Giobed do b Rt. Giobed sinh Gis; Gis sinh vua Ðavt.

Ðavt sinh Salomon do b vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosapht; Giosapht sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giconia v cc em trong thời lưu đy ở Babylon.

Sau thời lưu đy ở Babylon, Giconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacp; Giacp sinh Giuse, l bạn của Maria, mẹ của Cha Gisu gọi l Ðức Kit.

Cha Kit ging sinh trong hon cảnh sau đy: Mẹ Người l Maria đnh hn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đ thụ thai bởi php Cha Thnh Thần. Giuse, chồng B, l người cng chnh, khng muốn tố gic B, nn mới định tm la bỏ B cch kn đo. Nhưng đang khi định tm như vậy, th thin thần hiện đến cng ng trong giấc mơ v bảo: "Hỡi Giuse con vua Ðavt, đừng ngại nhận Maria về nh lm bạn mnh, v Maria mang thai l bởi php Cha Thnh Thần; B sẽ sinh hạ một Con trai m ng đặt tn l Gisu, v chnh Người sẽ cứu dn Mnh khỏi tội". Tất cả sự kiện ny đ được thực hiện để lm trọn lời Cha dng miệng tin tri phn xưa rằng:

"Ny đy một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tn con trẻ l Emmanuel, nghĩa l Thin Cha-ở-cng-chng-ta".

Ð l lời Cha.

 

Hoặc bi vắn ny: Mt 1, 18-23

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Cha Kit ging sinh trong hon cảnh sau đy: Mẹ Người l Maria đnh hn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đ thụ thai bởi php Cha Thnh Thần. Giuse, chồng B, l người cng chnh, khng muốn tố gic B, nn mới định tm la bỏ B cch kn đo. Nhưng đang khi định tm như vậy, th thin thần hiện đến cng ng trong giấc mơ v bảo: "Hỡi Giuse con vua Ðavt, đừng ngại nhận Maria về nh lm bạn mnh, v Maria mang thai l bởi php Cha Thnh Thần; B sẽ sinh hạ một Con trai m ng đặt tn l Gisu, v chnh Người sẽ cứu dn Mnh khỏi tội". Tất cả sự kiện ny đ được thực hiện để lm trọn lời Cha dng miệng tin tri phn xưa rằng:

"Ny đy một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tn con trẻ l Emmanuel, nghĩa l Thin Cha-ở-cng-chng-ta".

Ð l lời Cha.

 

Trang ch