Ngy 15 thng 8

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xc Ln Trời

Lễ Trọng

 

Bi Ðọc I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab

"Một người nữ mặc o mặt trời, chn đạp mặt trăng".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan.

Ðền thờ Thin Cha trn trời đ mở ra. V một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trn trời: một người nữ mặc o mặt trời, chn đạp mặt trăng, đầu đội triều thin mười hai ngi sao: B đang mang thai, ku la chuyển bụng, v đau đớn sinh con.

Lại một điềm lạ khc xuất hiện trn trời: một con rồng đỏ khổng lồ, c bảy đầu, mười sừng, v trn bảy đầu, đội bảy triều thin. Ðui n ko đi một phần ba tinh t trn trời m nm xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi B sinh con ra, th nuốt lấy đứa trẻ.

B sinh được một con trai, Ðấng sẽ dng roi sắt m cai trị mun dn: Con B được mang về cng Thin Cha, đến tận ngai của Người. Cn B th trốn ln rừng vắng, ở đ B được Thin Cha dọn sẵn cho một nơi.

V ti nghe c tiếng lớn trn trời phn rằng: "Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thin Cha chng ta, v uy quyền của Ðức Kit của Người đ được thực hiện".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16

Ðp: Hong Hậu đứng bn hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vng rng (c. 10b).

Xướng: 1) Hong Hậu đứng bn hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vng rng lộng lẫy. - Ðp.

2) Xin hy nghe, thưa Nương Tử, hy coi v hy lắng tai, hy qun dn tộc v nh thn phụ. - Ðp.

3) Ðể Ðức Vua Người sủng i dong nhan: chnh Người l Cha của C Nương, hy phục vụ Người. - Ðp.

4) Họ bước đi trong niềm hn hoan vui vẻ, tiến vo trong cung điện Ðức Vua. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Cr 15, 20-26

"Hoa quả đầu ma l Ðức Kit, đoạn đến những kẻ thuộc về Cha".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, Ðức Kit đ từ ci chết sống lại, l hoa quả đầu ma của những kẻ yn giấc. Vậy sự chết bởi một người, th sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế no, th mọi người cũng sẽ được tc sinh trong Ðức Kit như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mnh, hoa quả đầu ma l Ðức Kit, đoạn đến những kẻ thuộc về Ðức Kit, những kẻ đ tin Người xuống thế: rồi đến tận cng, khi Người đ trao vương quốc lại cho Thin Cha Cha, v đ tiu diệt mọi đầu mục, quyền năng v thế lực. Nhưng Người cn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi qun th dưới chn Người. Kẻ th cuối cng sẽ bị tiu diệt l sự chết, bởi Người đ bắt mọi sự quy phục dưới chn Người.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Ðức Maria được mời gọi ln trời; đạo binh cc thin thần mừng rỡ hn hoan. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 1, 39-56

"Ðấng ton năng đ lm cho ti những sự trọng đại: Người nng cao những người phận nhỏ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Trong những ngy ấy, Maria chỗi dậy, vội v ra đi ln miền ni, đến một thnh xứ Giuđa. B vo nh ng Dacaria v cho b Elisabeth, v khi b Elisabeth nghe lời cho của Maria, th hi nhi nhảy mừng trong lng b, v b Elisabeth được đầy Cha Thnh Thần, b ku lớn tiếng rằng:

"B được chc phc giữa cc người phụ nữ, v Con lng B được chc phc. Bởi đu ti được Mẹ Cha ti đến viếng thăm? V ny tai ti vừa nghe lời B cho, hi nhi liền nhảy mừng trong lng ti. Phc cho B l kẻ đ tin rằng lời Cha phn cng B sẽ được thực hiện".

V Maria ni: "Linh hồn ti ngợi khen Cha, v thần tr ti hoan hỉ trong Thin Cha, Ðấng Cứu Ðộ ti, v Cha đ đoi nhn đến phận hn tớ nữ của Cha. Ny từ nay mun thế hệ sẽ khen ti c phước, v Ðấng ton năng đ lm cho ti những sự trọng đại, v Danh Ngi l thnh. Lng thương xt Cha trải qua đời nọ đến đời kia dnh cho những người knh sợ Cha. Cha đ vung cnh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần tr kiu căng. Cha lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vng v nng cao những người phận nhỏ. Cha đ cho người đi kht no đầy ơn phước, v để người giu c trở về tay khng. Cha săn sc Israel ti tớ Cha, bởi nhớ lại lng thương xt của Ngi. Như Cha đ phn cng cc tổ phụ chng ti, cho Abraham v dng di người đến mun đời".

Maria ở lại với b Elisabeth độ ba thng, đoạn Người trở về nh Mnh.

Ð l lời Cha.

 

Trang ch