Ngy 3 thng 5

Lễ Thnh Philpph v Giacb, Tng Ðồ

Lễ Knh

 

Bi Ðọc I: 1 Cr 15, 1-8

"Cha hiện ra với Giacb, rồi với tất cả cc Tng đồ".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, ti xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng m ti đ rao giảng cho anh em, v anh em đ lnh nhận v đang tin theo, nhờ đ anh em được cứu độ, nếu anh em tun giữ lời lẽ ti đ rao giảng cho anh em, bằng khng anh em đ tin cch v ch.

Ti đ rao truyền cho anh em trước tin điều m chnh ti đ nhận lnh: đ l Ðức Kit đ chết v tội lỗi chng ta, đng theo như lời Thnh Kinh. Người được mai tng v ngy thứ ba Người đ sống lại đng theo như lời Thnh Kinh. Người đ hiện ra với ng Kpha, rồi sau với mười một vị. Sau đ, Người đ hiện ra với hơn năm trăm anh em trong một lc; nhiều người trong số anh em đ hy cn sống tới nay, nhưng c vi người đ chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacb, rồi với tất cả cc Tng đồ. Sau cng, Người cũng hiện ra với chnh ti như với đứa con đẻ non.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 18, 2-3. 4-5

Ðp: Tiếng chng đ vang cng tri đất (c. 5a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thin Cha, thanh khng kể ra sự nghiệp tay Người. Ngy ny nhắc nhủ cho ngy khc, đm ny truyền tụng cho đm kia. - Ðp.

2) Ðy khng phải lời cũng khng phải tiếng, m m thanh chng khng thể lọt tai. Nhưng tiếng chng đ vang cng tri đất, v lời chng truyền ra khắp ci địa cầu. - Ðp.

 

Alleluia: Ga 14, 6b v 9c

Alleluia, alleluia! - Cha phn: "Thầy l đường, l sự thật v l sự sống. Hỡi Philipph, ai thấy Thầy l xem thấy Cha Thầy". - Alleluia.

 

Phc m: Ga 14, 6-14

"Nếu điều g cc con nhn danh Thầy m xin, Thầy sẽ lm cho".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng Tma rằng: "Thầy l đường, l sự thật v l sự sống. Khng ai đến được với Cha m khng qua Thầy. Nếu cc con biết Thầy, th cũng biết Cha Thầy. Ngay từ by giờ, cc con biết v đ xem thấy Người".

Philipph thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chng con xem thấy Cha v như thế l đủ cho chng con".

Cha Gisu ni cng ng rằng: "Thầy ở với cc con bấy lu rồi, thế m con chưa biết Thầy ư? Philipph, ai thấy Thầy l xem thấy Cha. Sao con lại ni: 'Xin tỏ cho chng con xem thấy Cha?' Con khng tin Thầy ở trong Cha, v Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy ni với cc con, khng phải tự mnh m ni, nhưng chnh Cha ở trong Thầy, Ngi lm mọi việc. Cc con hy tin rằng Thầy ở trong Cha, v Cha ở trong Thầy. t ra cc con hy tin v cc việc Thầy đ lm. Thật, Thầy bảo thật cc con: Ai tin vo Thầy, người ấy sẽ lm được những việc Thầy đ lm. Người ấy cn lm được những việc lớn lao hơn, v Thầy về với Cha. V điều g cc con nhn danh Thầy m xin Cha, Thầy sẽ lm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều g cc con nhn danh Thầy m xin cng Thầy, Thầy sẽ lm cho".

Ð l lời Cha.

 

 

Trang ch