Thứ Tư tuần 34 Thường Nin

 

Bi Ðọc I: (Năm I) Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28

"C những ngn tay hiện ra như bn tay một người".

Trch sch Tin tri Ðaniel.

Trong những ngy ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đnh đi một ngn triều thần: ai nấy cứ theo tuổi mnh m uống rượu. Khi vua đ say rượu, liền truyền đem cc bnh, chn, bt bằng vng bạc m Nabukđnsor, phụ vương ng, đ lấy trong đền thờ Girusalem đem về, để cho vua, cc triều thần, hong hậu v cung phi dng uống rượu. Bấy giờ, người ta mang ra cc bnh, chn, bt bằng vng bạc đ lấy trong đền thờ Girusalem đem về. Vua, cc triều thần, hong hậu v cung phi dng đồ đ m uống rượu. Họ vừa uống rượu vừa ca tụng cc thần minh bằng vng, bạc, đồng, sắt, gỗ, đ của họ.

Chnh lc ấy, c những ngn tay hiện ra như bn tay một người viết chữ trn vch tường cung điện, đối diện nh bạch lạp; vua nhn thấy ngn tay viết chữ. Bấy giờ mặt vua đổi sắc, tư tưởng rối loạn, xương sống yếu sức, đầu gối va chạm lẫn nhau.

Lc đ người ta dẫn Ðaniel đến trước mặt vua. Vua hỏi người rằng: "Nh ngươi c phải l Ðaniel, con ci Giuđa, phải lưu đy m phụ vương trẫm đ điệu từ Giuđa về đy chăng? Trẫm đ nghe rằng nh ngươi được thần linh cc vị thần ph gip: ngươi được thng minh, tr tuệ v khn ngoan phi thường. Trẫm đ nghe rằng nh ngươi c thể cắt nghĩa những huyền b v giải thch được những chuyện khc mắc. Vậy nếu nh ngươi đọc được hng chữ ny v cắt nghĩa cho trẫm, th nh ngươi sẽ được mặc o đỏ, cổ đeo vng vng v trở nn vị tướng thứ ba trong vương quốc trẫm".

Ðaniel tu lại trước mặt vua rằng: "Lễ vật của vua xin để lại cho vua, v n huệ nh vua, xin vua ban cho kẻ khc. Thần xin đọc hng chữ ny v cắt nghĩa cho đức vua. Ðức vua đ tự phụ chống đối Ðấng cai trị trn trời: đ đem by trước mặt vua cc bnh, chn, bt lấy trong đền Cha, rồi vua, triều thần, hong hậu v cung phi dng những đồ ấy m uống rượu; vua cn ca tụng cc thần vng bạc, đồng, sắt, gỗ, đ, ton l những thứ khng thấy, khng nghe v khng cảm gic: vua khng tn vinh Thin Cha, Ðấng cầm trong tay vận mệnh v đường lối của đức vua. Bởi đ, Cha khiến ngn tay hiện ra viết hng chữ đ.

"Ðy những chữ đ viết như sau: Man, Thqel, Phares. Xin giải nghĩa những chữ đ như sau: Man: l Thin Cha đ đếm đủ số triều đại nh vua rồi. Thqel: l đ cn vua trn cn cn, v thấy vua hụt cn. Phares: l vương quốc của vua đ bị phn chia v trao cho dn Mđia v Batư".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Ðn 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67

Ðp: Hy ngợi khen v tn tạ Cha tới mun đời (c. 57b).

Xướng: 1) Chc tụng Cha đi, mặt trời cng với mặt trăng. - Ðp.

2) Chc tụng Cha đi, trn trời cao, mun tinh t. - Ðp.

3) Chc tụng Cha đi, mưa mc với sương sa. - Ðp.

4) Chc tụng Cha đi, mun ngn ngọn gi. - Ðp.

5) Chc tụng Cha đi, lửa đỏ với than hồng. - Ðp.

6) Chc tụng Cha đi, rt mướt v lạnh lẽo. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (Năm II) Kh 15, 1-4

"Hy xướng ca bi ca vn Ms v ca vn Con Chin".

Trch sch Khải Huyền của Thnh Gioan Tng đồ.

Ti l Gioan đ nhn thấy điềm lạ vĩ đại v huyền diệu khc trn trời, l bảy thin thần cai bảy tai ương sau hết, những tai ương ny lm cho Thin Cha hết cơn thịnh nộ.

V ti đ thấy như biển thuỷ tinh chan ho nh lửa v những kẻ đ thắng được mnh th v hnh tượng cng số tn của n, đều đứng trn biển thuỷ tinh gảy đn cầm ngợi khen Thin Cha, v xướng bi ca vn Ms ti tớ Cha, cng bi ca vn Con Chin rằng:

"Lạy Cha l Thin Cha ton năng, cc cng trnh của Cha thật vĩ đại v lạ lng. Lạy Cha l vua hằng c đời đời, đường lối của Cha thật cng minh, chnh trực. Lạy Cha, ai lại khng knh sợ Cha v khng ngợi khen danh Cha? V chỉ c mnh Cha l Ðấng nhn lnh: mọi dn tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Cha, bởi v sự xt xử của Cha đ tỏ by minh bạch".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9

Ðp: Lạy Cha l Thin Cha ton năng, cc cng trnh của Cha thật l vĩ đại v lạ lng (Kh 15, 3b).

Xướng: 1) Hy ca mừng Cha một bi ca mới, v Người đ lm nn những điều huyền diệu. Tay hữu Người đ tạo cho Người cuộc chiến thắng, cng với cnh tay thnh thiện của Người. - Ðp.

2) Cha đ cng bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dn, Người tỏ r đức cng minh, Người nhớ lại lng nhn hậu v trung thnh, để sủng i nh Israel. - Ðp.

3) Biển khơi v mun vật trong đ hy rống tiếng ln, cả địa cầu v những dn cư ngụ ở trong cũng thế. Cc sng ngi hy vỗ tay reo, đồng thời cc ni non hy hn hoan nhảy nht. - Ðp.

4) Trước thin nhan Cha v Người ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức cng minh v cai quản chư dn trong đường chnh trực. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Mt 24, 41a v 44

Alleluia, alleluia! - Cc con hy tỉnh thức v sẵn sng, v lc cc con khng ngờ, Con Người sẽ đến. - Alleluia.

 

Phc m: Lc 21, 12-19

"Cc con sẽ bị mọi người ght bỏ v danh Thầy, nhưng d một sợi tc trn đầu cc con cũng sẽ chẳng hư mất".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp v nộp cc con đến cc hội đường v ngục t, điệu cc con đến trước mặt vua cha quan quyền v danh Thầy: cc con sẽ c dịp lm chứng. Vậy cc con hy ghi nhớ điều ny trong lng l chớ lo trước cc con sẽ phải thưa lại thể no. V chnh Thầy sẽ ban cho cc con miệng lưỡi v sự khn ngoan, mọi kẻ th nghịch cc con khng thể chống lại v bắt bẻ cc con.

"Cha mẹ, anh em, b con, bạn hữu sẽ nộp cc con, v c kẻ trong cc con sẽ bị giết chết. Cc con sẽ bị mọi người ght bỏ v danh Thầy. Nhưng d một sợi tc trn đầu cc con cũng sẽ chẳng hư mất. Cc con cứ bền đỗ, cc con cũng sẽ giữ được linh hồn cc con".

Ð l lời Cha.

 

 

 

 

Trang ch